Є триста мільярдів!

12 вересня о 11 год. 00 хв. на Хмельницькій атомній станції вироблено триста мільярдів кіло­ват*годин електроенергії. Це нове досягнення колективу атомників, яке увійде в аннали історії підпри­ємства. Вітаємо колектив з цією трудовою перемогою!

Триста мільярдів кВт*годин елек­троенергії виробила Хмельни­цька АЕС з початку експлуатації. Та­кої кількості електроенергії достатньо для дворічної роботи всього народного господарства України. Отже, Нетішин і його містоутворю­юче підприємство – Хмельницька АЕС – займають важливе місце у економіці держави. Ми пишаємось колективом, що понад тридцять  років успішно експлуатує атомне енергоджерело. Енергопотік Хме­ль­­ницької АЕС забезпечує потреби шести областей, є складовою стабі­льності і незалежності держави.

Варто замислитись, що п’ятитисячний колектив приносить у казну Хмельниччини понад тридцять від­сотків бюджетних коштів, більше сім­десяти – у скарбничку Нетішина. Наша продукція ніколи не залежу­ється на поличках, бо затребувана щодня і щосекундно, без неї не працюють заводи і холодильники у квартирах, не працює зв’язок, завмирає рух на залізниці, «сліпнуть» телевізори, не добирається до споживачів водопровід тощо.

Шлях до трьохсот мільярдів  був не найлегшим. Перший ХАЕС продукувала о 10 годині 15 хвилин 1 квітня 1988 року. До сотні мільярдів станція добиралась довгих 17 років – 2 липня о 14 годині 20 хвилин сталась ця знаменна подія.

2004 рік – рік пуску другого енергоблока, який «підставив» міцне плече першому. Знаменною  подією ознаменовано фінал 2011 року.  23 груд­ня о 9 годині 5 хвилин Хмельницькою АЕС вироблено 200 міль­ярдів кВт*год електроенергії з почат­ку експлуатації станції.  Енергоблоком  №1 за 24 роки вироблено153 мільярди кВт*год електроенергії, енергоблоком №2 за сім з половиною років – 47 мільярдів кВт*год електроенергії. Як бачимо, ХАЕС стала міцнішою і потужнішою. Зрештою у поточному році станція вийшла на трьохсотмільярдний рубіж.

За перші 17 років середньорічний виробіток становить 6 міль­яр­дів 117 мільйонів, за останні 13 років – 6 мільярдів 730 мільйонів, тобто на 10 відсотків більше. Кое­фіцієнт використання встановленої потужності виріс на 7,4 відсотка.

Найкращим показником з виробітку електроенергії на першому енергоблоці ХАЕС став 2016 рік - тоді було вироблено 7 618 млн кВт*год, а коефіцієнт використання встановленої потужності  становив рекордні для України 86,7%.

18 липня 2019 року на засіданні Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України з розгляду питання «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблока №1 ВП ХАЕС» визнано обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока в термін до наступної періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС» – 13 грудня 2028 року.

23 липня 2019 року ДІЯРУ видав ліцензю ДП «НАЕК «Енерго­атом» ЕО №000220 на право здійс­нення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС».

Важливі стратегічні завдання на­шої держави покладені на другий енергоблок ХАЕС. Зокрема, він є час­тиною глобального проекту «Енерге­тичний міст «Україна-ЄС». Проект передбачає збільшення про­­пускної спроможності міждерж­ав­них ліній електропередач; органі­зацію довгострокового експорту електроенергії, виробленої на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС; залучення інвестицій у будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, а також під­­-готовку Об’єднаної енергосистеми України до інтеграції з європейською енергосистемою ENTSO-E. Реалізація цього проекту дозволить використо­вувати потужності україн­ських АЕС без обмежень.

Майданчик ХАЕС за­лишається найбільш перспективним для розширення одного з найбільш технологічних і наукомістких  енергетичних секторів з огляду на майбуття української атомної енергетики.

Хмельницька АЕС ще служитиме народному господарству не одне десятиліття. І колектив ХАЕС звеличуватиме місто Нетішин новими здобутками!