Екологічна  безпека  Хмельницької  АЕС у  цифрах  і  фактах

Найважливішою проблемою сучасності є створення безпеки існування людини і навколишнього середовища. Екологічний фактор - найважливіша складова роботи Хмельницької АЕС, адже екологічна безпека є головною умовою експлуатації енергоблоків атомної електростанції.

Про екологічну політику підприємства свідчать наступні цифри і факти.

Система менеджменту ВП «Хмельницька АЕС» сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001: 2004 (система екологічного менеджменту), відповідність якої ВП ХАЕС щорічно підтверджує.

З 1 вересня цього року Хмельницька АЕС впровадила відомчий стандарт «Охорона навколишнього середовища. Організація та здійснення природоохоронної діяльності у відокремлених підрозділах ДП «НАЕК«Енергоатом».

Основними напрямками природоохоронної діяльності та використання природних ресурсів у ВП ХАЕС є функціонування системи екологічного управління в частині охорони атмосферного повітря, охорони і використання поверхневих і підземних водних ресурсів, охорони грунтів та поводження з нерадіоактивними відходами.

Природоохоронна діяльність Хмельницької АЕС діє відповідно до 14 дозвільних документів в галузі охорони навколишнього середовища, в т.ч. в галузі охорони водних ресурсів - 6, атмосферного повітря - 5, поводження з відходами - 3.

Щорічно здійснюється гідробіологічний моніторинг водойми-охолоджувача із залученням фахівців Інституту гідробіології НАН України. Систематичні дослідження водойми-охлоджувача також проводяться Інститутом рибного господарства НААН.

З вересня 2007 року припинено скидання забруднюючих речовин з фільтраційними водами водойми-охолоджувача у навколишні природні водні об'єкти. Фактично в 1,3 рази знижений забір води з питних артезіанських свердловин за рахунок установлення приладів обліку (лічильників) у кінцевих споживачів. У 2012-2014 роках усереднений річний забір становив 3987000 метрів кубічних (для порівняння - 2006-2007 роки - 5076000 метрів кубічних; 2008-2011 роки - 4544000 метрів кубічних).

У 38,6 рази знижений загальний викид забруднюючих речовин в атмосферу. У порівнянні з початком експлуатації до поточного стану (усереднене значення а 1989-1993 р.р. - 1606,6 т; 2013-2014 рр. - 41,6 т). У 2,4 рази зросла кількість одиниць обладнання, що використовує озонобезпечні холодоагенти (2015 - 343 шт.; 2008 рік -. 144 шт). У 1,9 рази знизився вміст озоноруйнівного холодоагенту (R-12), який використовується в технологічному обладнанні (2015 - 85482 кг; 2008 рік - 162422 кг).

На етапі початку експлуатації Хмельницької АЕС (1987-1990 р.р.) облік накопичення і руху нерадіоактивних відходів здійснювався тільки по 5-ти найменуваннях (1-го класу - 1, 2-го класу - 2, 3-го класу -1, 4-го класу - 1). На даний момент органі­зовано облік накопичення і руху нерадіоактивних відходів по 51 найменуванню (1-го класу небезпеки - 2, 2-го класу - 11, 3-го класу - 13, 4-го класу - 25).

Правильно організований облік і заходи, які були введені для скорочення обсягу накопичення нерадіоактивних відходів, дозволили:

- у 1,3 рази знизити утворення відпрацьованих люмінесцентних ламп (2014 р.- 7800 штук; усереднено за 2010-2013 роки - 10500 штук);

- у повному обсязі організувати збір та передачу на утилізацію інших видів відходів виробництва, а саме, з 2010 року організовано збір і передачу на утилізацію ганчір'я, забрудненого нафтопродуктами, відпрацьованих моніторів і кінескопів, відпрацьованих дерев'яних залізничних шпал тощо;

- з 2014 року організовано збір і передачу на утилізацію відпрацьованих елементів живлення (батарейок і акумуляторів /до 7 А / ч /), відпрацьованих картриджів з принтерів.

Загальна кількість хімічних аналізів об'єктів довкілля та факторів, що впливають на неї за 2014р. склала 26600, в т.ч. по водних об'єктах - 24600, повітряного середовища - 0400, грунтів - 1600.

Використання світового досвіду експлуатації АЕС, постійне вдосконалення екологічної стратегії підприємства сприяє забезпеченню еколо­гічної рівноваги та захисту навколишнього середовища: біосфери, атмосфери, гідросфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереженню здоров'я і життєдіяльності людей.