Екологічна безпека у пріоритеті

Метою діяльності відділу охорони навколишнього середовища є організація і проведення природоохоронної діяльності та раціонального природокористування згідно з вимогами діючого законодавства.

Для досягнення постановленої мети персоналом відділу у 2019-му та поточному роках виконано значний обсяг робіт. Завдяки зусиллям професіоналів сектору екологічного управління та аудиту на ВП ХАЕС супроводжується функціонування системи екологічного управління відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015.  У збіглому році успішно пройдено ресертифікацію інтегрованої системи управління в частині стандарту ISO 14001. Впроваджено та щороку актуалізуєтьєя «Перелік екологічних аспектів ВП «Хмельницька АЕС». З метою управління суттєвими екологічними аспектами на Хмельницькій АЕС розроблена «Екологічна програма ВП «Хмельницька АЕС», в якій задокументовані заходи щодо зниження негативного впливу суттєвих екологічних аспектів на навколишнє середовище для аварійних ситуацій Персонал сектору бере участь у проведенні аудитів системи екологічного управління у підрозділах ВП ХАЕС, а також здійснює перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

В кінці 2019 року персонал сектору оновився на 50%, на посади провідних інженерів з охорони навколишнього середовища було переведено Галину Мазур та Антоніну Зикову, які мають чималий досвід роботи на інших посадах у ВП ХАЕС. Разом з ними успішно працюють інженери з ОНС 1 категорії Клавдія Щербань та Інна Мисько. Хмельницька АЕС отримує дозвільні документи у сфері охорони навколишнього середовища та виконує умови діючих дозволів. На даний час виконується робота щодо отримання у 2020 році нового Дозволу на спеціальне водокористування. В першому кварталі 2020 року вдалось значно покращити ситуацію із сортуванням та роздільним збором відходів на ВП ХАЕС, відповідно до вимог закону України «Про відходи». Це дозволило збільшити кількість відходів, які через ВП Складське господарство передаються на утилізацію стороннім організаціям.

Коротко зупинюсь на питанні забезпечення водними ресурсами. Метеорологи відзначають, що весь 2019 рік був в числі наймаловодніших за весь період наукових спостережень за погодою. Останні значні опади були в Україні у першій половині липня минулого року. Весь час спостерігалась аномально тепла зима із малою кількістю опадів. Це призвело до плачевних наслідків – річки обміліли, навіть трава не росте через відсутність вологи, щодня відбуваються лісові пожежі.

Чи позначиться це на роботі Хмельницької АЕС? Насамперед відзначу: дана ситуація не є несподіваною. При проектуванні Хмельницької АЕС ще за часів СРСР вчені передбачили подібний розвиток подій. Водойма-охолоджувач має запаси води, що дозволяють експлуатувати блоки тривалий час без підживлення із річки Горинь (на 31 березня поточного року рівень води у ставку-охолоджувачі був на відмітці 201,81 метра над рівнем Балтійського моря).

Підприємство не  закачуватиме воду у водойму-холоджувач при витраті води у річці менше 6 метрів кубічних  за секунду (це одна з умов Дозволу на спецводокористування). Нині подібна ситуація. Коли вона покращиться, будуть прийматись відповідні рішення.

У 2019-му, як і у 2018 році, було виділено кошти для модернізацію еколого-хімічної лабораторії ВОНС. Відтак було повністю завершено комплектацію ЕХЛ сучасними лабораторними меблями, засобами вимірювальної техніки та допоміжним обладнанням. Лабораторія, незважаючи на карантинш заходи, у повному обсязі контролює якість поверхневих, стічних та підземних вод, ґрунту і мулу, атмосферного повітря, а також контроль за викидами забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Результати багаторічного моніторингу, який проводиться лабораторією з 1989 року,

свідчать про те, що експлуатація першого та другого енергоблоків Хмельницькоі АЕС не спричинила погіршення екологічного стану навколишнього середовища у санітарно-захисній зоні и зоні спостереження. Інформація про екологічний стан навколишнього середовища розміщується на веб-сайті Хмельницької АЕС  та друкується у засобах масової інформації.

Свідченням високого рівня кваліфікації персоналу лабораторії є те, що у грудні 2019 року ЕХЛ взяла участь у раунді №30 (цільовому) Міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань та підтвердила свою технічну компетентність.

У планах на 2020 рік:  виконання поставлених завдань, що закріплені за відділом; підвищення рівня кваліфікації персоналу; проведення екологічних аудитів та перевірок щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства; виконання екологічного моніторингу; отримання нового Дозволу на спецводокористування; проходження перевірки Державною екологічною інспекцією щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства; проходження щорічного постсертифікаційного аудиту щодо підтвердження відповідності вимогам Міжнародного стандарту ISO 14001 :2015.

Олександр Голод, заступник начальника відділу охорони навколишнього середовища - начальник ЕХЛ

На знімках: заступник начальника відділу охорони навколишнього середовища - начальник ЕХЛ Олександр Голод; лаборант хімічного аналізу 5 групи лабораторії ЕХЛ Тетяна Долінська за замірами проб

Фото Олександра Шустерука