Формуємо та впроваджуємо культуру захищеності на Хмельницькій АЕС

«Спільними зусиллями протистояти викликам часу». В публікації під цим заголовком у газеті «Перспектива» від 15 вересня 2012 року йшла мова про необхідність формування, впровадження та розвитку культури захищеності на Хмельницькій АЕС, а також про вже здійснені початкові заходи з реалі­зації цього, одного з основоположних, принципів фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Враховуючи, що з моменту публікації пройшов значний проміжок часу, цілком природно поставити питання, а які ж зміни відбулися, що нового у сфері культури захищеності на станції? На це запитання дав відповідь заступник генерального директора ХАЕС з фізичного захисту та режиму Анатолій Валентинвич Бойко.

- Насамперед необхідно від­значити, що 11 лютого 2013 року підписано Указ Президента України  №73/2013 «Про Національний план з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 роки».  Даним документом підтверджується позиція України щодо необхідності поглиблення міжнародного співробітництва, консолідації зусиль світової спільноти для впровадження всеохоплюючих ефективних заходів реагування на сучасні виклики у сфері ядерної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, з метою забезпечення виконання положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки, який відбувся 26-27 березня 2012 року у м. Сеулі, Республіка Корея.

Звичайно, що у  «Національному плані…» основний акцент поставлено на необхідності подальшої участі представників України у роботі міжнародних конференцій з питань фізичної ядерної безпеки, що проводяться під егідою МАГАТЕ; продовженні активного співробітництва в рамках ініціативи Великої вісімки «Глобальна ініціатива щодо боротьби з актами ядерного тероризму»; посиленні між­відомчої координації та розвитку співробітництва з відповідними органами сусідніх держав для забезпечення оперативного обміну інформацією з метою протидії незаконному обігу ядер­них і радіоактивних матеріалів та запобіганні вчиненню актів ядерного тероризму.

Значна увага у «Національному плані…» приділяється питанням підвищення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромі­нювання, оснащення систем фізичного захисту ядерних установок, об’єктів, призначених для поводже­ння з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромі­нювання інженерно-технічними засобами вітчизняного виробництва, які відповідають сучасному рівню науки і техніки. Наголошується на необхідності узгодження заходів з ядерної безпеки із заходами з фізичного захисту, належного фінансування заходів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, вдосконалення механізму такого фінансування.

З метою підвищення ефективності реагування на сучасні виклики у сфері ядерної безпеки, удосконалення готовності до протидії терористичним та іншим протиправним проявам, «Національний план…» передбачає необхідність розробки та затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсії щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також радіоактивних відходів у процесі поводження з ними; проведення тренувань і навчань за  державним планом взаємодії на випадок вчинення диверсії; проведення з урахуванням проектної загрози державних перевірок систем фізичного захисту та вжиття за результатами цих перевірок заходів щодо усунення виявлених порушень чи невідповідностей.

- Яка контретика у цих питаннях досягнута на нашому підпри­ємстві?

- Стосовно реалізації завдань, які поставлені у вище зазначеному «Національному плані…», відзначимо, що адміністрацією ВП ХАЕС вживаються необхідні заходи щодо підвищення ефективності фізичного захисту Хмельницької АЕС шляхом проведення реконструкції і технічного переоснащення існуючого комплексу інженерно-технічних засобів, реорганізації Служби фізичного захисту з відпрацюванням конкретних завдань її керівним та підпорядкованим персоналом, удосконалення взаємодії з військовою частиною внутрішніх військ, що охороняє станцію, відповідно до вимог нормативно-правових і організаці­йно-розпорядчих документів Держатомрегулювання, Міненерговугілля України та НАЕК «Енергоатом», введених в дію  останнім часом.

Відповідно з проектною загрозою, затвердженою Президентом України, Службою фізичного захисту розроблена та затверджена у встановленому порядку об’єктова проектна загроза для ВП ХАЕС; проводиться оцінка вразливості ймовірних цілей потенційних правопорушників, визначених у проектній загрозі; регулярно проводяться тренування та навчання учасників об’єктового плану взаємодії з метою відпрацювання здатності сил та засобів фізичного захисту забезпечувати антитерористичну та протидиверсійну захищеність ХАЕС. 

З урахуванням введення в дію на державному, галузевому та об’є­к­товому рівнях вищевказаних нових документів з фізичного захисту, внесені відповідні зміни у існуючі на ХАЕС процедури щодо організації доступу персоналу у зони обмеженого доступу. Зокрема, підготовлена та затверджена  генеральним директором ХАЕС (січень 2013 р.) нова редакція інструкції з пропускного та внутрішньооб’єктового режиму, витяги з якої направлені у всі підрозділи станції та підрядні органі­зації для ознайомлення та виконання. Відповідним наказом про введення цієї інструкції в дію передбачено після ретельного її вивчення здавання заліків кожним із працівників ХАЕС і підрядниками, що залучаються до виконання робіт у зонах обмеження доступу.

Поряд з іншими напрямками діяльності у сфері фізичного захисту «Національний план…» включає також питання необхідності подальшої реалізації заходів щодо порядку формування, впровадження, розвитку та критеріїв оцінки культури захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

У цьому напрямку нами вже проведена значна робота щодо створення на ХАЕС робочої групи з формування і впровадження культури захищеності, підготовки та розповсюдження в колективі станції відповідних наглядних матеріалів, які роз’яснюють завдання та принципи культури захищеності, а також на досягнення яких цілей вона спрямована. Це, зокрема, публікація нової редакції «Заяви керівництва ВП ХАЕС у сфері фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу», (газета «Перспектива» №37 від 08.09.12р.); розробка, виготовлення і спрямування у підрозділи станції та військову частину з охорони ХАЕС відповідної  «Па­м’ятки про культуру захищеності», а також тематичних плакатів з цих питань.

Беручи до уваги те, що робота з формування і впровадження культури захищеності у ВП Хмельницька АЕС, відповідно до затвердженого плану, проводиться на постійній основі, треба відзна­чити, що для якіснішої та поглибленої підготовки персоналу з цих питань, нещодавно розроблені «Методичні матеріали для проведення лекцій та бесід з питань культури захищеності для керівників служби фізичного захисту та підрозділу охорони», які використовуються, як для власної самопідготовки, так і при проведенні навчання та інструктажів з фізичного захисту персоналу станції, підрядників та відвідувачів.  

 Спільно з НТЦ  розроблена і затверджена у встановленому порядку (лютий 2013р.) нова редакція програми підготовки персоналу ВП ХАЕС з фізичного захисту, яка призначена для навчання персоналу станції, що працює у зонах обмеженого доступу. Цією програмою передбачено також навчання персоналу і з питань культури захищеності.

Аналіз кількості порушень вимог пропускного і внутрішньооб’єктового режиму персоналом ХАЕС та підрядниками, зафіксованих відповідними протоколами у попередні роки та за останній час, свідчить про стійку тенденцію до їх зменшення. Це означає, що поряд з іншими заходами, які вживаються персоналом СФЗ спільно з підрозділом охорони станції,  за рахунок відповідних інструктажів та роз’яснювальної роботи,  зростає і культура захищеності. 

- Станційний персонал обі­знаний із заходами щодо фізичного захисту, як мовиться, з середини. Важливо, аби ймовіриний порушник знав, що ядерний об’єкт, яким є ХАЕС, захищено надійно і ешелоновано, аби не виникало спокус до несанкціонованих дій.

 - Враховуючи, що одним із завдань системи фізичного захисту є реалізація заходів, спрямованих на стримування потенційних правопорушників від незаконних дій щодо ядерних установок та ядерних матеріалів, здійснюється відповідна робота щодо інформування громадськості, насамперед населення, яке проживає у зоні спостереження ХАЕС (так звана 30-км зона), про здатність системи фізичного захисту Хмельницької АЕС протистояти зловмисникам, у тому числі шляхом підвищення відповідальності та пильності персоналу станції.

Ця інформація доводиться до громадськості за допомогою станційних та місцевих ЗМІ (преса, телебачення), зокрема, про проведення на ХАЕС спільних з правоохоронними органами протидиверсійних та антитерористичних навчань, впровадження на об’єкті нових інженерно-технічних комплексів чи засобів, що підвищують рівень фізичного захисту і охорони станції. Крім того, під час відвідування ХАЕС та проведення екскурсій з представниками громадськості, трудових колективів, вчителями та учнями навчальних закладів, персонал служби фізичного захисту, який супроводжує цих відвідувачів, проводить відповідний інструктаж стосовно необхідності дотримання встановлених на об’єкті вимог пропускного і внутрішньооб’єктового режиму.

Новий імпульс в цій роботі безсумнівно надасть затвердження у поточному році Держатомрегулювання України таких важливих документів, як «Порядок формування, впровадження та розвитку культури захищеності на ядерних установках та об’єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання» та «Рекомендації щодо проведення оцінки рівня культури захищеності на ядерних установках та об’єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», проекти яких вже пройшли попередній розгляд фахівців. Їх введення в дію дозволить не тільки активізувати роботу у цьому напрямку в Україні, а й підняти її до рівня провідних держав світу.  

Бесіду вів Віктор Гусаров