У гармонії з природою

Проблема охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів є однією з глобальних проблем сучасності. З метою привернення уваги до даної ситуації в 1972 році на Стокгольмській конференції, що стосувалася проблем навколишнього середовища було прийнято резолюцію про відзначення 5 червня Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.

Гармонія із природою та охорона навколишнього природного середовища є принциповою позицією діяльності ВП ХАЕС. Тому одним із основоположних принципів політики ДП «НАЕК «Енергоатом» є: виконання законодавчих і нормативних вимог із екології та аналіз, оцінка і управління ризиками, які можуть загрожувати навколишньому середовищу, а також дотримання персоналом АЕС та підрядних організацій принципів охорони навколишнього середовища.

Метою природоохоронної діяльності підприємства є не тільки збереження цілісності природних комплексів і взаємозв'язків у них, але і забезпечення стану екологічної безпеки у сані­тарно-захисній зоні та зоні спостереження ВП ХАЕС.

Екологічна безпека ВП ХАЕС є невід’ємною частиною екологічної безпеки України,  проголошеної в Декларації про незалежність на конституційному рівні (ст. 16 Конституції України), де йдеться, що екологічна безпека і екологічна рівновага на території України, збереження генофонду народу - є обов'язок держави.

Екологічна безпека ВП ХАЕС - це рівень захищеності життєво важливих інтересів населення, а також суспільства, довкілля та держави від реальних або потенційних загроз, зумовлених антропогенними чи природними чинниками.

Екологічна безпека ВП ХАЕС включає такі основні напрямки: функціонування системи екологічного управління; контроль за нерадіаційним впливом ВП ХАЕС на навколишнє середовище; моніторинг стану об'єктів навколишнього середовища; реалізація заходів щодо зменшення впливу ВП ХАЕС на навколишнє середовище.

Для забезпечення функціонування системи екологічного управління у структурі ВП ХАЕС є відділ охорони навколишнього середовища, до складу якого входить сектор екологічного управління та аудиту у кількості 4 чоловік. До посадових обов’язків персоналу сектору екологічного управління та аудиту також входить контроль за нера­діаці­йним впливом ВП ХАЕС на навколишнє середовище та реалізація заходів щодо зменшення впливу ВП ХАЕС на навколишнє се­редо­вище.

Система екологічного управління ВП ХАЕС побудована на моделі «PDCA» («Пла­нуй (Plan) – виконуй (Do) – перевіряй (Check) – дій (Act)»). Концепція PDCA є простим алгоритмом дій керівників, відповідальних за управління процесом для досягнення цілей, який відображає концепцію пості­йного поліпшування.

Основними принципами функціонування системи екологічного управління у ВП ХАЕС є: попередження забруднення навколишнього середовища; мінімізації існуючих шкідливих впливів на навколишнє середовище; раціональне використання природних ресурсів; від­кри­тість екологічної інформації про діяльність підприємства.

Моніторинг стану об'є­ктів навколишнього середовища забезпечує еколого-хімічна лабораторія ВОНС за напрямками: моніторинг стану підземних, поверхневих і стічних вод; моніторинг стану атмосферного повітря; моніторинг стану мулів, ґрунтів та донних відкладень.

Керівництво ВП ХАЕС повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед суспі­льством за збереження і захист навколишнього середовища та демонструє свої зобов'язання і лідерство за забезпечення екологічної безпеки приймаючи на себе відповідальність за результативність системи екологічного управління.

Наталія Горпишин, провідний інженер СЕУтаА ВОНС

Фото Олександра Шустерука