Дискримінація на робочому місці.

Гендерний компонент в колективних договорах

Дискримінація має місце, коли до окремої особи або групи осіб ставляться менш сприятливо, ніж до інших, через фактори, не пов’язані з їхніми достоїнствами, здібностями чи потенціалом. Дискримінація будь-кого за ознаками статі (у тому числі гендерного перепризначення), сексуальної орієнтації, сімейного статусу, раси, кольору шкіри, іноземного чи етнічного походження, релігії, переконань, інвалідності, вагітності чи народження дитини, членства або відсутності членства у профспілці є незаконною. Незаконною також є дискримінація щодо працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, тимчасових або неформальних пра­цівників. Огляд «Євробарометр» за 2007 рік показав, що 64% європейців вважають, що в їхніх країнах дискримінація поширена,  а 51% - що для боротьби з цією проблемою робиться недостатньо.

В період з 10 по 11 жовтня 2011 року у Києві для профактивістів «Атомпрофспілки» був проведений семінар на тему «Дискримінація на робочому місці. Гендерний компонент в колективних договорах», на якому були присутні три представники профспілки від ППО ХАЕС.

Учасники семінару за допомогою досвідченого модератора Є. В. Єсеніної (секретар з навчання профактиву «Нефтегазстройпрофсоюза», Росія) вчились виявляти форми дискримінації на підприємствах України і галузі, розглядали методи виявлення дискримінації на робочому місці. Займаючись у малих групах, учасники проаналізували сильні та слабкі сторони профспілкових організацій на підприємствах, а також загрози чи здобутки для цих орга­нізацій у випадку не виявлення (або виявлення) профспілковим активом фактів дискримінації на робочому місці.

З метою розуміння відмінностей між жінками і чоловіками у малих групах було проведено мозковий штурм на тему «Основні риси поведінки жінок і чоловіків на робочих місцях», який показав, що жінки і чоловіки мають різне бачення методів та шляхів до кар’єрного зростання. Також учасники були ознайомлені з основами гендерного аудиту в організації.  Згідно з оцінками учасників, набуті знання та навички будуть поширюватися ними в профспілковому середовищі і використовуватися при підготовці зауважень та пропозицій до колективного договору.

Робоча група з гендерних питань ППО ХАЕС