Готові братися за відповідальну справу - Першочергове завдання, яке стоїть зараз перед колективом ХАЕС і відділу модернізації і реконструкції в тому числі, - це продовження проектного строку експлуатації енергоблока №1, - сказав під час зустрічі з журналістами М.М.Смитанюк, який на момент розмови виконував обов’язки начальника ВМіР. Програма підготовки енерго¬блока №1 до експлуатації у понад проектний строк, окрім робіт некапітального характеру, включає і заходи капітального характеру, які умовно можна розділити на кілька аспектів: насамперед це реалізація заходів КзПБ, виконання приписів ДІЯРУ та ДСНС України, усунен¬¬ня відступів від норматив¬но-технічних документів. В цілому для отримання дозволу на продовження експлуатації енергоблока в понад проектний строк потрібно виконати 107 заходів з підвищення безпеки. Варто зазначити, що 57 з них уже реалізовані у повному об’ємі, а звіти про їх виконання погоджені з регулятором. По решті проведено значну частину підготовчих робіт: це і виготовлення ПКД, укладання договорів на постачання обладнання та матеріалів, проведення конкурсних процедур з вибору підрядних організацій на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, тощо. Безпосередня реалізація вищезазначених заходів розпочнеться на енергоблоці у планово-попереджувальний ремонт, на проведення якого необхідно 257 діб. Із 50 заходів, що залишилось виконати, найбільш технічно складними та тривалими є виконання 38 заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електро¬станцій. Кожен із 38 заходів КзПБ – це колосальна робота персоналу не тільки підрозділу-замовника модифікації. Адже реалізуються вони в кілька етапів, на кожному з яких задіяно багато інших під¬роз¬ділів. Скажімо, перш ніж приступити до підготовки проектної документації, потрібно провести конкурсні процедури з вибор¬у проектної організації, яка цим займатиметься. Окрім підрозділу-замовника модифікації до цього процесу залучаються спеціалісти відділу супроводу конкурсних торгів, управління капітального будівництва, відділу модернізації та реконструкції. Все має бути виконано вчасно, адже від цього залежить подальша робо¬та – замовлення необхідного облад¬нання, вибір підрядної організації для проведення будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт. Тільки чіткість, висока відповідальність і дотримання норм чинного законодавства в сфері тендерних процедур дозволять без зволікань і порушень провести торги і рухатися далі. За словами М. М.Смитанюка, на кожен із 38 заходів КзПБ, що реалі¬зуються в рамках програми ПСЕ, розроблено детальний план-графік, дотримання якого суворо контролюється головним інженером станції та його заступником з технології та інжинірингу. За наявності найменших ризиків вносяться коригувальні дії для їх усунення. Кожного тижня проводяться наради з підрозділами, на яких аналізується поточний стан речей. Питання продовження терміну експлуатації першого енергоблока так само обговорюється на щотижневих аудіо і щомісячних відео селекторах на рівні дирекції Компанії під головуванням першого віце-президента - технічного директора О. В.Шавлакова. Всі проблемні моменти, вирішення яких потребує допомоги відповідних профільних дирекцій компанії, фіксуються, за результатами таких нарад нада¬ються конкретні доручення, здійс¬нюється контроль за їх виконанням. - Є чітке розуміння, які маємо виконати дії для успішної реалізації всіх заходів в рамках ПСЕ, знаємо як це зробити і готові справитися з цими обсягами вчасно і якісно, - каже співрозмовник. - До ППР на першому енерго¬блоці ще кілька місяців і про перебіг конкретних робіт гово¬ритиме¬мо пізніше. А з якими проблемами потрібно впоратися вже зараз, аби не мати ще більших клопотів вже під час проведення ремонту? - Особливої гостроти, і це ні для кого не є секретом, набуло питання залучення до виконання робіт на першому енергоблоці підрядних організацій. Таких, що мають досвід, кваліфікацію, дозвільні документи на проведення відповідних робіт на системах важливих для безпеки знайти важко, а порою і надскладно. Значний проміжок часу інтенсивно займається даним питанням УКБ, вивчається досвід виконання аналогічних робіт на інших АЕС. У травні у ВП ХАЕС була проведена розширена нарада з питань продовження строку експлуатації, за участю дирекцій Компанії, представників служб модернізації та продовження експлуатації ін¬ших АЕС, де наші колеги ділились досвідом реалізації аналогічних заходів, розповідали про проблеми із якими довелося зіштовхну¬тися і шляхи їх вирішення, адже ВП ХАЕС єдина з вітчизняних АЕС, яка ще не має власного досві¬ду продо¬вження строку експлуатації. - Ми все про перший енерго¬блок, але невдовзі на планово-попереджувальний ремонт зупинятимемо і другий наш мільйонник. - Загалом у ППР-18 на енерго¬блоці №2 заплановано до виконання 13 заходів з реконструкції та модернізації, 7 із яких заходи КзПБ. У даний ППР заплановано реалізувати низку так званих «постфуку¬сімських» заходів, що стали обов’язковими до виконання після проведеної у 2011 році переоцінки безпеки. Це заміна кабельних герметичних проходок, підключення та випробування мобільних насосних установок та мобільних дизель-генератор¬них станцій, впровадження системи щодо зниження концен¬трації водню в ГО для запроектних аварій та інші. Ольга Сокол Фото Віталія Ляшука