«Готувати персонал мають висококваліфіковані інструктори»

Саме така тема обговорювалася два дні поспіль на майданчику Хмельницької АЕС під час наради з питань впровадження централізованої сис­те­ми підготовки інструкторів нав­чально-тренувальних центрів атомних електростанцій. ХАЕС зібрала керівників та фахівців НТЦ вітчизняних АЕС, відокремленого підрозділу енер­­го­компанії «Атом­ремонтсервіс» та представників навчального центру Академії керівників атомної енергетики, який входить до виконавчої дирекції «НАЕК «Енергоатом» з підготовки персоналу. Вибір для місця проведення саме на ХАЕС випав через найзручніше місце геолокації та комфортні умови організації подібних заходів.

Учасники наради, насамперед, обговорювали ситуацію, що склалася навколо підготовки інструкторів навчально-тренувальних центрів, окреслили низку проблем, які потребують системного вирішення. Мова про створення так званої школи інструкторів, які б навчали атом­ників, ведеться давно. Чверть століття тому в Україні було спільно з американськими та фра­н­цузькими колегами реалі­­ низку проектів щодо впровадження системного підходу до навчання. Саме тоді на українських атом­них електростан­ціях будувалися повномасштаб­ні тренажери та створю­валися навчально-тренувальні центри, а інструктори, як тоді, так і зараз, є ключовими кадрами цього процесу.

На семінарі представники НТЦ атомних електростанцій зосередили увагу  на проблемних аспектах, які наразі мають місце у системі підготовки інструкто­рів. Поряд із навчальними матеріалами, програмами та мо­дулями, які потребують сучас­ного підходу, мова велася  про соціально-психологічний фак­тор, зокрема старіння персоналу. Апріорі наставники, які відшліфовують знання атомників, не можуть бути молодими, адже повинні мати достатній  професійний стаж, аби доносити свої знання іншим. Відтак середній вік працівників навчально-тренувальних центрів завжди вищий, ніж середній по станції. На Хмельницькій АЕС питання забезпечення НТЦ інструкторами частково вирішено за рахунок ротації персоналу, адже для того, щоб стати, скажімо начальником зміни енергоблока, відповідний спеціаліст має мінімум три роки відпрацювати наставником у навчально-тренувальному центрі. Учасники семінару відзначили таку позитивну практику і погодилися, що це варто перейняти як досвід для  фахівців інших атомних електростанцій.

За словами директора навчального центру Академії керів­ників атомної енергетики Сергія Убліка, якщо наразі не розглядати  проблемні питання, то через 5-7 років система підготовки персоналу АЕС може зайти у глухий кут. Тому  метою зустрічі, насамперед, було всебічне обговорення гострих пи­тань, які сьогодні хвилюють працівників навчально-тренувальних центрів. Серед них  стимулювання та мотиваційна система підготовки інструкторів, підняття статусу престижності даної професії, психолого-педагогічна підготовка викладачів, організація та проведення навчання інструкторського персо­налу навчально-тренуваль­них цент­рів вітчизняних АЕС. Відкритим лишається  питання де і хто буде навчати інструкторів, іншими словами - де взяти викладача для інструктора? Це мають бути висококваліфіковані та високо мотивовані фахівці. Раніше такий інженерно-технічний центр з підготовки кадрів діяв при відомчому міністерстві, на базі якого централізовано проводилася підготовка інструкторського складу атомних елек­тростанцій. Наразі це також од­не із завдань, яке стоїть перед національною енергокомпанією – вивести єдині стандарти та методологію навчання для усіх АЕС України.

- В рамках цього ми і запланували нашу першу робочу зустріч для структурних підроз­ділів «НАЕК «Енергоатом», аби відновити та доповнити сучас­ними методами систему підготовки персоналу, оцінити нині­шню ситуацію і зрозуміти, куди рухатися далі. А передумовою проведення такої наради стала необхідність пов'язати навчання інструк­торського персоналу енергоком­панії із стратегією розвитку «Енергоатома». Ми ставимо за мету знайти і розробити  інструменти, які  дозво­лять підвищити якість навчання інструкторів та сприяти зростанню їх амбіцій щодо створення більш складних і актуальних модулів навчання для розвитку національної енергокомпанії, - зауважив Сергій Ублік.

«Щоб розвиватися у напрям­ку сучасної підготовки інструкторів, необхідно розглядати нові методи навчання, розвиток ІТ-технологій, проводити спільні семінари, відкриті виїзні наради, обмінюватися досвідом, аби уникнути типових помилок», - таку думку висловив очільник навчально-тренувального центру Запорізької АЕС Валерій Мартинюк.

За словами заступника нача­льника НТЦ з якості ВП ХАЕС­ Віктора Ройка, подібна комунікація дасть поштовх для розвитку нової системи підготовки персоналу, а об'єднання спільних зусиль дозволить створити єдиний підхід для вдосконалення процесу підготовки на посаду інструктора навчально-тренувального центру.

- Якщо ми будемо й надалі співпрацювати, спільно впроваджувати нові методи у роботі, то зможемо вивести нашу си­стему підготовки на досить висо­кий рівень. Сподіваюся, що такі зустрічі стануть періодичними, - підкреслив Віктор Ройко.

На нараді представники НТЦ АЕС України поділилися своїми проблемами та баченням їх вирішення, а резуль­татом дводенної роботи став протокол, який включив у себе понад 10 проблемних аспектів. Документ організатори представлять керівництву «НАЕК «Енергоатом», аби розробити заходи для їх вирішення.

Тетяна Степанюк