Громадські обговорення екологічної оцінки програми підвищення безпеки

Перші серед АЕС України консультації з громадськістю щодо масштабів чергової екологічної оці­нки Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (ЕО КЗПБ) відбулися у середу, 22 червня, в інформаційному центрі Хмельницької атомної електростанції.
Екологічна оцінка (стратегічний аналіз) була виконана протягом 2011 року незалежною міжнародною групою за участі експертів компанії «Poyry» (Фінляндія, Франція, Швейцарія, Німеччина), Українського центру екологічних та водних проектів та компанії «АЕСКАР» (Україна). Екологічна оцінка КЗПБ здійснювалась відповідно до Екологічної та Соціальної Політики ЄБРР, екологічного законодавства Європейського Союзу, зокрема, Директиви ЄС 2001/42/ЕС та враховувала найкращий світовий досвід.

Метою чергової Екологічної оцін­ки КЗПБ є переоцінка впливів на навколишнє середовище внаслідок реалізації КЗПБ (з урахуванням змін, внесених до КЗПБ протягом 2012-2015 років, та її заходів, реалі­зованих протягом цього періоду, фактично завершених за період після виконання попередньої оцінки, а також фактичних змін у стані навколишнього середовища та процедурах його моніторингу, що відбулися з моменту завершення попередньої ЕО КЗПБ).

У консультаціях взяли  участь начальник відділу екології виконавчої дирекції з ЯРБ і науково-технічної підтримки «НАЕК «Енергоатом» Олександр Нємцов, заступник директора Центру зовнішніх інформаційних комунікацій компанії Данило Лавренов, начальник управління планування та фінансування ВП «Атомпроектінжиніринг» Максим Пишний та заступник головного інженера з технології та інжинірингу ВП ХАЕС Олег Хатьомкін,   журналісти, представники громадськості міста Нетішин.

Проведення чергової Екологічної оцінки КЗПБ є переоцінкою впливів на навколишнє середовище при реалізації КЗПБ з урахуванням змін, внесених до КЗПБ протягом 2012-2015 років, її заходів, реалізованих протягом цього пері­оду, а також фактичних змін у стані навколишнього середовища та процедурах його моніторингу, що відбулися з моменту завершення попередньої ЕО КЗПБ. Для зручності зацікавлених осіб «Заява про наміри щодо КЗПБ», зведені заходи КЗПБ, їх переліки за типами енергоблоків, а також картки кожного заходу КЗПБ оприлюднені і доступні на офіційному веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом».

Начальник відділу екології виконавчої дирекції з ЯРБ і науково-технічної підтримки Олександр Нємцов у своїй доповіді розповів, що ця програма виконується з метою неухильного подальшого підвищення ядерної безпеки, забезпечення ефективної та надійної роботи енергетичної галузі, доведення безпеки атомних енергобло­ків України до рівня, що відповідає міжнародним вимогам з ядерної безпеки та охорони довкіл­ля.

Для впровадження даної Програми Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським співтовариством з атомної енергії надається кредит у розмірі 600 млн євро, але обов’язковою умовою надання кредиту є проведення стратегічного аналізу (ЕО) кожні 5 років до закінчення кредиту.

Екологічна оцінка включає наступні завдання: оцінка впливів на навколишнє, природне, соціальне та техногенне середовище, комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки, зміни екологічного впливу в процесі впровадження КЗПБ, ЕО результатів реалізації КЗПБ на АЕС України, оцінка можливого впливу від реалізації КЗПБ у транскордонному контексті та заходи з інформування суміжних держав, громадські консультації щодо реалізації КЗПБ, пом’якшувальні або оптимізаційні заходи та висновки.

Діяльність компанії Енергоатом постійно знаходиться під пильним контролем громадськості, тому реалізація заходів щодо впрова­дження даної Програми сьогодні є справді необхідною умовою. Запитання, зауваження та пропозиції стануть основою для написання остаточного звіту, – наголосив Данило Лавренов.

Одним із актуальних заданих питань, було питання щодо можливості реалізації Програми під час блокування рахунків НАЕК «Енергоатом», на що Максим Пишний відповів, що структура фінансування банків передбачає оплату за поставлене обладнання підряднику напряму. В «НАЕК «Енергоатом» гроші не надходять. Це ніяк не впливає на оплату поставленого обладнання.

Ставити запитання та вносити пропозиції можна до серпня поточного року, надіславши електронного листа за адресою  pr@khnpp.atom.gov.ua.

Усі запитання, пропозиції та коментарі громадськості із вичерпними відповідями фахівців будуть розглянуті та враховані в остаточному звіті з екологічної оцінки КЗПБ.