Спеціалісти окремих підроз­ді­лів Хмельницької АЕС розпочали реалізацію заходів з проведення  громадських слухань щодо питань продовження строку експлуатації (ПСЕ) першого енергоблока.  Зуст­річ із громадськістю Гощанського району, яка відбулася у актовій залі одного із адміністративних корпусів смт Гоща, поклала початок цьому процесу. Саме там була оприлюднена інформація про те, що 13 грудня 2018 року закінчився проектний термін експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС. Відтак енергоблок виведено у тривалий ремонт. Це зумовило розробку Звіту з періодичної пере­оцін­ки безпеки енергоблока - основного документа, на підставі якого Державна інспекція ядерного регулювання України  (ДІЯРУ) буде приймати рі­шення про можливість продовження терміну експлуатації енергоблока.

Більш детально про ос­нов­ні аспекти реалізації низки програм, пов’язаних із продов­женням терміну експлуатації першого енерго­блока, розповів начальник служби надійності ресурсу і продовження експлуатації Хмельницької АЕС Євген Мелешко. Зокрема він доповів про сучасні тенденції розвитку світової атомної енергетики, зазначивши, що згідно  із відомостями Міжнародної агенції з атомної енергії  - МАГАТЕ -  на сьогоднішній день у світі експлуатується  448 ядерних реакторів, а також 58 будується. Показовим є те, що майже половина світового виробництва електроенергії на АЕС припадає на такі країни, як США і Франція.

Щодо атомної енергетики в Україні то, за словами Євгена Мелешка, актуальним є продовження терміну експлуатації енергоблоків. Це  пріоритетний напрямок діяльності енергокомпанії, який передбачений в Енергетичній стратегії України. На сьогодні вже  продовжений термін експлуатації для 9 енерго­блоків України. Обґрунтована тривалість додаткового строку експлуатації енергоблоків АЕС становить від 10 до 20 років і визначається в кожному конкретному випадку за результатами виконання переоцінки безпеки. Що стосується експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС, то відповідно до діючої ліцензії на експлуатацію ядерної установки, проектний термін служби блока закінчився у грудні 2018 року. Відтак було прийнято рішення щодо продовження терміну його експлуатації.

Далі Євген Мелешко роз’яснив, що на нашій електростанції є обладнання, термін служби експлуатації якого був призначений заводом-виробником у 30 років. На сьогодні є світова практика щодо продовження терміну експлуатації такого обладнання,  яка свідчить, що воно за фактом свій ресурс за 30 років не виробляє. Отже було проведено певний комплекс обстежень і оцінку технічного стану обладнання, будівель та споруд. Це дало можливість визначити новий термін їх експлуатації.

- Ми, як експлуатуюча організація, проводимо таку роботу, щоб обґрунтувати Державній інспекції України, яка видає ліцензію, що технічний стан нашого обладнання, будівель та споруд знаходиться у гарному стані та його ще можна безпечно експлуатувати, - резюмує Єв­ген Мелешко. - За результатами виконаних робіт  готується документ, який підтверджує, що безпека блока за 30 років експлуатації не знизилася, а виконані заходи щодо підвищення безпеки, навпаки, показують, що вона стала вищою. Цей документ має назву – «Звіт з періодичної перео­цінки безпеки».

Експлуатуюча організація, відповідно до законодавства України, за рік до завершення проектного терміну служби першого енергоблока у 2017 році подала в Державну інспекцію України заявку на внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки в частині продовження терміну експлуатації.  Для можливості виконання заходів щодо продовження терміну експлуатації після завершення проектного терміну, тобто після 13 грудня 2018 року, було розроблено та погоджено з Державною інспекцією України технічне рішення «Про безпечну експлуатацію реакторної установки блока №1 у «зупиненому стані» у планово-попереджувальний ремонт тривалістю  257 діб».

Перед тим, як вивести блок на тривалий планово-попереджувальний ремонт, у жовтні 2018 року Державною інспекцією України з ядерного регулювання було проведене інспекційне обстеження щодо можливості експлуатації першого енергоблока у «зупиненому стані». За результатами перевірки комісією  надано позитивний висновок, складений та погоджений у відповідному акті. 22 листопада 2018 року у Державній інспекції відбулося засідання Колегії щодо розгляду питання «Про стан виконання робіт з продовження терміну експлуатації блока №1». Колегія розглянула матеріали, надані Хмельницькою АЕС, і вирішила вважати можливим розгляд питання про відновлення експлуатації блока №1 на енергетичних рівнях потужності за певних умов. Умови відображені в зміні до Ліцензії. Оста­точну  Ліцензію на понадпроектну експлуатацію першого енерго­блока Хмельницької АЕС планується одержати у серпні 2019 року від Державної інспекції України.

Про технологічні особливості діяльності Хмельницької АЕС представникам громадськості розповів  керівник відділу служби аналізу безпеки Сергій Романік.

У виступі начальника цеху раді­аційної безпеки ВП ХАЕС Віктора Андрійчука йшлося про контроль радіаційної обстановки в режимі «он-лайн». За його словами, Хмельницька АЕС на офіційному веб-сайті впровадила відображення інформації про радіаційний стан та погод­ні умови 30-кілометрової зони спостереження. Дані ціло­до­бово обробляються на метео­стан­ції та постах контролю автоматиз­ованої системи контролю радіаційної обста­но­вки (АСКРО) і автоматично передаються на веб-сайт у розділи «Значення гамма-фону» і «Метеопараметри». Відображення такої інформації впроваджено завдяки створеному­ фахівцями­ станції програмному продук­ту, що дозволяє транслювати всі показн­ики про радіаційний стан, отрима­ні від АСКРО. Саме ця система­ призначена для здійснення безупинного автоматичного контролю радіаційної обстановки на промисловому май­дан­чику Хмель­ницької атомної електростанції, у санітарно-захисній зоні, зоні спостереження (30-кілометрова зона) при всіх режимах роботи станції. АСКРО збирає інформацію у режимі реального часу, довгостроково її зберіга­є і надає поточну і ретро­спективну інформацію про метеорологічні параметри та раді­аційний стан у встановлених місцях контролю. До складу АСКРО входять 15 постів-контейнерів радіа­ційного контролю, чотири з яких розміщ­ені на проммайданчику, а решта у                           30-ти­ кілометровій зоні. Також­ на проммайданчику знаходиться 14 постів контролю потужності дози гамма-випромінювання. Інформація з постів передається на станцію збору даних центрального поста контролю та на дві станції збору даних, які розташовані на проммайданчику АЕС. Інформація надходить кабельними лініями зв’язку і радіоканалами (для постів контролю у санітарно-захисній зоні і зоні спостереження). Персонал АСКРО забезпечує контроль функціонування всіх технічних і програмних засобів АСКРО в цілодобовому режимі.

Надана Віктором Андрійчуком інформація зацікавила деяких голів сільських рад Гощанського району. Вони ретельно вивчали карту, на якій відображено розміщення постів радіаційного контролю. У доповіді представника електро­станції було наголошено, що за період експлуатації першого та другого енергобл­оків Хмельницької АЕС                  не відбулось змін значень радіа­цій­ного фону у 30-кілометровій зоні спостереження. Це свідчить про нормальну експлуатацію обладнання діючих енергоблоків.

Начальник відділу охорони навколишнього середовища Олександр Левицький торкнувся пи­тань, які окреслені у «Факторі 14 Звіту з періодичної переоцінки безпеки. Вплив на навколишнє середовище». Також присутнім була надана ґрунтовна інформація про основні заходи щодо контролю за станом довкілля­.

Про те, що проведення громад­ських слухань не є суто формальним заходом, свідчила неабияка активність її учасників, які представляли територіальні громади Гощанського району. Вони цікавились не тільки гарантіями надій­ної експлуатації діючих енергоблоків, а й піднімали проблемні питання, серед яких – механізм формування тарифу на електроенергію для споживачів різних категорій. Також йшлося про те, що на сьогодні у багатьох населених пунктах  району є проблема із зниженням рівня грунтових вод, що суттєво обмежує забезпечення населення питною водою. Для роз’яснення певних тенден­цій стала корисною інформація, яку оприлюднили заступник генерального директора з кадрів та соціального розвитку Хмельницької АЕС Віктор Демидюк та началь­ник відділу охорони нав­колишнього­ середовища Олександр Левицький. 

У завершальній частині громадських слухань було зазначено, що підсумки обговорення громадськістю Гощанського району стратегічно важливого для стабільності роботи енергетики України і енергонезалежності держави питання продовження терміну експлуатації енергоблока №1 ХАЕС будуть відображені у відповідному зверненні учасників громадських слухань.

Олександр Шустерук

Фото автора