Хмельницька АЕС очима медикiв Здолбунiвщини

Хмельницьку АЕС відвідали працівники комунального закладу охорони здоров’я «Здолбунівський районний центр первинної медичної допомоги».

Коли готувався візит медиків зі Здолбунівського району, надійшла пропозиція посприяти їх озна­йомленню із закладом охорони здоров’я у місті енергетиків. Колег радо зустріли керівники КМЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина­ м. Не­тішина». Були запропоновані оглядини приміщень лікувальної установи, а потім заступник головного лікаря Лариса Клочай розповіла про роботу медиків Нетішина. За її словами, спеціалі­зована медико-санітарна частина обслуговує робітни­ків та службовців Хмельницької АЕС, працівників різних організацій, жителів міста та нав­колишніх сіл. В сфері обслуговування також пере­бувають чотири загальноосвітні школи, 9 дитячих садочків, професійно-технічний ліцей, військова та пожежна частини. В стаціонарі функ­ціонують дитяче, гінекологічне, хірургічно-травматологічне­, інфекційне, терапевтичне, реанімаційне, неврологічне та акушерське відділення. Для створення якісних умов обслуговування пацієнтів при лікарні функці­онують внутрішньостаціонарна аптек­а, від­ділення функціональної діагностики, рентген­о­логічне відділення, відділення переливання крові, клінічна лабораторія, фізіотерапевтичне від­ділення. Крім профілактичних оглядів багато пацієнтів звертається за допомогою при проблемах органів дихання, в основному з причини гост­рих респіраторних захворювань; при серцево-судинних проблемах та проблемах органів кровообігу і травлення тощо. Клінічна картина мало відрізняється від загальнообласної і всеукраїн­ської. А позитивним є той момент, що в місті народжується більше людей, ніж помирає.

Під час зустрічі із колегами заступник головного лікаря торкнулась  питань реформування медицини. За словами Лариси Клочай, КМЗ «Спеці­алізована медико-санітарна частина м. Нетішина»  намагається відповідати вимогам часу.

Великий інтерес медиків зі Здолбу­нівського району викликала інформація­ про запровадження у КМЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Неті­шина» електронної реєстратури. Лариса Петрівна повідомила, що усі бажаючі записатися на прийом до діль­ничного терапевта та стоматолога, зможуть зробити це самостійно, попередньо зареєструвавшись на відповідному сайті, або після заповнення карти реєстрації па­цієнта під час відвідування полікліні­ки. Батьки також можуть заре­єструвати своїх дітей. Потім створюється електронний запис на прийом до спеціалістів консультативно-діагностичної полі­клі­ні­ки та дільничних педі­атрів. Талон на прийом та медична карта амбулаторного хворого після попереднього запису передаються в кабінет лікаря зранку у день візиту. При невідкладних станах пацієнт може звернутись в реєстратуру поліклініки та потрапити на прийом до лікаря без попереднього запису. Звичайно, ще не всі нетішинці долучились до електронної реєстратури, виникають питання тощо.

Наступним об’єктом ознайомлення став нав­чально-тренувальний центр Хмельницької АЕС. У високому статусі діяльності цієї установи гості переконались, як мовиться, з перших хвилин пере­бування. Основні напрямки підготовки персона­лу їм окреслив заступник начальника навчально-тренувального центру Іван Абрамів. Акцент Іван Євгенович зробив на тому, що до роботи на відпові­дальних посадах Хмельницької АЕС допускається­ персонал, який позитивно себе зарекомендував протягом значного періоду роботи на енергетичному під­при­єм­стві. Щодо підготовки оперативного персоналу, то діють жорсткі вимоги у підборі кадрів, яким буде доручено роботу у змінах. Кожен випускник профі­льних вишів зазвичай розпочинає свою трудову біографію з так званих робітничих професій. Потім триває постійна теоретична та практична під­готовки, проводя­ться ек­замени. Крім цього, працівники, яким буде доручено управління складними системами, і від яких залежатиме безпека діючих енергоблоків, повинні одержати спеціальну лі­цензію. У ході спілкування із Іваном Абрамівим лікарі запевнили, що й у їхній сфері медичному персоналу також доводиться періодично підвищувати кваліфікацію і одержувати відповідні документи на право займа­тися медичною практикою.

У навчально-тренува­льному центрі гості стали свідками тренувань змінного персоналу на повномасштабному тренажері. Для них були продемонстровані дії спеціалістів під час змодельованої аварії на основному обладнанні електростанції.

- Я,  як керівник медичної установи, усвідомлюю відповідальність, з якою працівники електростанції приступають до обслуговування важливого обладнання. Навчання і підготовка тут здійснюються на високому рівні. Принаймні висновки міжнародних експертів не бувають голослів­ними, – прокоментував побачене головний лікар комунального закладу охорони здоров’я «Здолбунівський районний центр первинної медичної допомоги» Олег Сумко.

Згодом працівники лікувальних установ Здолбунівського району мали можливість познайомитись із роботою своїх колег безпосередньо на території Хмельницької АЕС. Вони відвідали здоровпункт, у якому працівники, які перебувають у структурі  КМЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішина», контролюють стан здоров’я персоналу, який допускається до відповідальних робіт. Тут також була озвучена інформація про роботу відділу охорони здоров’я електростанції.

Збагнути масштаби складного обладнання у ході виробництва електроенергії представники делегації змогли під час відвідин машинного залу другого енергоблока. Основні технологічні процеси тут коментував заступник начальника турбінного цеху по роботі з персоналом Володимир Рубас. Потім тривали оглядини території недобудованого третього енергоблока. Тут вичерпну інформацію надав головний інженер управління капітального будівництва Володимир Фалінський.

Більш грунтовна інфор­мація про діяльність Хме­льницької АЕС прозвучала з уст заступника генерал­ьного директора з капітального будівництва Олега Рахлінського. Враховуючи, що він спілкувався із аудиторією, добре обізна­ною із фактора­ми­, які впливають на рівень захворюваності населення, акцент був зроблений на характеристиці безпечної експлуатації діючих енергоблоків Хме­ль­ни­ць­кої АЕС. Олег Васильович  поінформував, що за весь період експлуатації Хмельницької АЕС не відбулось змін гамма-фону на  території зони спостереження Хмельницької АЕС, показники такі ж, як і перед її спорудженням. Інформація абсолютно достовірна, бо одержується автоматизованою системою контролю радіаційної обстановки на п’ятнадцяти спостережних  постах. Крім цього, виробн­ича діяльність електростанції регламентована різними документами, які встановлюють жорсткі рамки для викидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище. За словами Олега Васильовича, вони складають соті і тисячні долі відсотків від затверджених допустимих норм. Така інформація не викликала сумніву у медиків, до того ж фахівці не обговорювали тезу на кшталт – болить голова, то у цьому винна Хмельницька АЕС.

Олег Рахлінський також повідомив, що на сьогодні для Хмельницької АЕС важливим є продовження терміну експлуатації першого енергоблока та завершення будівництва третього і четвертого. Це питання енергетичної безпеки нашої держави та перспектив її економічного розвитку. Вся діяльність електростанції є прозорою для громадськості, співпраця з нею - постійний процес. Олег Васильович пригадав особливості проведення громадських слухань перед пуском другого енергоблока та низку консультацій з представниками територіальних громад зони спостереження. За його словами, вони тривають і зараз. До Хмельницької та Рівненської облдержадміністрацій направлені запити щодо організації громадських слухань. Мова йде про оновлене техніко-економі­чне обгрунтування  будівництва третього та четвертого енергоблоків. Воно зараз проходить процедуру схвалення у Кабінеті Міністрів України. Крім цього, за участю НАЕК «Енергоатом» на міжнародному рівні ведуться перемовини із ймовірними партнерами, які можуть допомогти у завершенні спорудження недобудованих енергоблоків. Олег Васильович також відзначив, що принаймні 65 відсотків потрібного для пуску енергоблоків обладнання спроможна поставити вітчизняна промисловість.

На завершення візиту головний лікар Здолбунівщини Олег Сумко обмінявся сувенірами із заступником генерального директора Хмельницької АЕС з капітального будівництва Олегом Рахлінським.

Олександр Шустерук