Iнсульт. Домедична допомога

Інсульт – судинна катастрофа, яка відбувається раптово внаслідок порушення мозкового кровообігу у частині мозку через закупорювання чи розрив судини.

Мозкові інсульти в наш час є однією з основних причин смертності та інвалідності у світі. Щорічно близько 16 млн людей вперше захворюють на мозковий інсульт і майже 5,7 млн хворих на цю недугу помирають.

В найближче десятиріччя експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я припускають подальше зростання кількості мозкових інсультів. Згідно з прогнозами до 2030 року захворюваність інсультом зросте на 25 відсотків, що обумовлено старінням населення планети, зростанням таких факторів ризику, як артеріальна гіпертензія, хвороби серця, цукровий діабет, ожиріння, шкідливі звички, гіподинамія, хронічний стрес тощо.

Сумним фактом на сього­дні є те, що інсульт уражає молоде населення – третина з тих, у кого він діагностується, є особами працездатного віку. Відновлення попередньої працездатності після мозкового інсульту у більшості людей проблематичне. Тіль­ки 10-20 відсотків повертаються до праці, з них близько 8 відсотків зберігають свою професійну придатність, 25 відсотків потребують сторонньої допомоги.

За останні роки змінилися погляди на тактику ведення хворих на інсульт, зокрема з’явилася концепція «час = мозок», що сформувала нове ставлення до інсульту з визнанням його невідкладним станом. Досліди показали, що результат лікування мозкового інсульту залежить від орга­ні­зації допомоги хворим, яка повинна здійснюватися буквально з перших секунд – хвилин.­ Вчасне надання допомоги при інсульті – надзвичайно актуальна проблема. Адже що­хвилини після інсульту мозок втрачає нервові клітини. При цьо­му від­бувається втрата деяких функцій (рухи, чутли­вість) у тій же ді­лянці тіла, яку контролює вражена ділянка мозку.

Наказом МОЗУ №398 від 16.06.2014 передбачено такий вид допомоги як «домедична», значення якої - це невідк­ладні дії та організа­ційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини при невідкладному стані та мі­ні­мі­зації наслідків впливу та­кого­ стану на її здоров’я, що здійсню­ється на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками по­вин­­ні володіти осно­в­ними практичними на­вич­к­ами з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невід­кладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійс­нювати такі дії та заходи.

Даний наказ МОЗУ, роз­глянуто міністерствами різних відомств, зокрема Міненерго­вугілля України, доведено Президентом ДП НАЕК «Енер­гоатом» розпорядженням № 962-р від 07.11.2014 на ВП ХАЕС, тож є обов’язковим для виконання працівниками стан­­­ції.

- Хто є тими особами, які повинні надавати домедичну допомогу?

- Домедичну допомогу при невідкладних станах забов’язані надавати співробітники міліції, аварійних служб, пожежної охорони та представники інших професій, на яких цей обов’язок покладено законодавством та службовими інструкціями.

Порядок надання

домедичної допомоги

 за підозри на інсульт

Ознаки інсульту:

  • · раптова асиметрія або оніміння обличчя;
  • · раптова слабкість і (або) оніміння в руці чи нозі з одного боку;
  • · раптове порушення мовлення, розуміння простих запитань;
  • · погіршення зору в одному оці або в обох очах;
  • · порушення ходи;
  • · запаморочення;
  • · втрата рівноваги або координації;
  • · головний біль без наявності причини;
  • · втрата свідомості (непритомність)

Дії в разі виявлення  хоча б однієї з цих ознак:

Терміново викликати медиків здоровпункту за телефоном 6-31-71 або 129, пояснити причину та місце виклику з місцем прив’язки до виробничих будівель(споруд), назвати П.І.Б., рік народження потерпілого.

Покласти хворого, підвести голову та плечі - це зменшить кров’яний тиск у ділянці голови.

Якщо постраждалий непритомний, але дихає нормально, перевести його в безпечне положення (на рівній поверхні, на спині, голова повернута на одну сторону для запобігання потрапляння блювотних мас у середину)

Не можна давати людині з підозрою на інсульт нічого їсти та пити – це спровокує порушення прохідності дихальних шляхів (здатність ковтати може бути порушена).

Необхідно постійно спостерігати за постраждалим, не залишати його без нагляду.

Не дозволяйте постраждалому відмовлятися від виклику медиків здоровпункту. Краще перестрахуватися, ніж недооцінити ситуацію, що сталася.

За необхідності будьте готові розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Важливі рекомендації

Виявити ознаки інсульту можна наступним чином:

Попросіть хворого підняти руки – він не зможе підняти одну руку, або підніме її неповністю.

Попросіть хворого посміхнутися – один кут рота залишиться опущеним.

Попросіть хворого вимовити просте речення – він                не зможе цього зро­бити.

Небайдужість ото­чуючих, знання «Домедичної допомоги особам при невідкладних станах» (зокрема, при інсультах), вчасне звернення до медиків здоровпункту, відповідне забезпечення санітарного автотранспорту, можливо, саме це є формулою життя для працівників ХАЕС без інвалідності, без тривалого перебування в лікарняному ліжку, без обмежень рухової діяльності, без депресивних настроїв та без проблем для родини.

Тетяна Ситняк,

 завідувач здоровпункту ВП ХАЕС