i знову про медицину атомникiв

19 травня за ініціативи Атомпрофспілки відбулася нарада, метою якої було визначення подальших кроків для збереження спеціалізованих медико-санітарних частин, їх керованості та повноцінного фінансування. Нарада відбулася за участі представників профспілки, міських голів, керівників СМСЧ. На жаль, попри запрошення, й зрозумілого очікування колективів спеціалізованих медико-санітарних частин на щирий і відкритий діалог чиновників діючої влади з громадськістю, представники Міністерства охорони здоров’я участь у заході не взяли.

Учасники наради, а це більш як 50 уповноважених від трудових колективів СМСЧ та територіальних органів влади осіб, висловились щодо свого бачення існування СМСЧ, вирішення проблем їхнього функціонування та належного фінансування.

РІШЕННЯ

наради представників Атомпрофспі­лки, міських голів, керівників СМСЧ стосовно визначення позиції щодо збереження, керованості та повноці­нного фінансування спеціалізованих медико-санітарних частин, що обслуговують працівників атомної енергетики та промисловості

1.      Звернутися до Кабінету Мі­ністрів України з вимогою безумовно залишити спеціалізовані медико-санітарні частини №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 19 у відомчому підпорядкуванні Міністерству охорони здоров'я України та скасувати всі розпорядчі документи стосовно їх передачі у комунальну власність.

2.      Вимагати від Кабінету Міністрів України зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України терміново провести розширену нараду стосовно подальшого функціонування медицини атоменерго­прому та збереження у даних медичних закладів статусу спеціалізованих.

3.      Звернутись до МОЗ України, Мінфіну України, органів місцевої влади населених пунктів, де є об'єкти атомно-енергетичного комплексу з вимогами:

- не допустити руйнації медичних закладів, що обслуговують працівників підприємств атомної енергетики та промисловості України, зниження якості медобслуговування працівників та населення;

- забезпечити повноцінне фінансування медичних закладів на підставі розрахунків, що здійснюються виходячи з потреби у забезпеченні якісного надання медичної допомоги, не допускати формального підходу при прийнятті рішень про скорочення ліжкового фонду стаціонарних відділень СМСЧ;

- не допустити дій, які погіршують соціальні стандарти працівників спеціалізованих медико-санітарних частин, безпідставного скорочення штатів, відміни надбавок, невиплати заробітної плати чи зниження її рівня.

4.      Звернутися до Комітетів Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та з питань охорони здоров'я стосовно необхідності негайного втручання у ситуацію та ініціювання внесення змін до законодавства стосовно фінансування СМСЧ.

5.      Звернутися до народних депутатів України від регіонів, де функціонують об'єкти атомно-енергетичного комплексу, стосовно підтримки внесення відповідних законодавчих ініціатив.

6.      До прийняття законодавчих змін домагатися:       

- зміни розрахунку медичної субвенції із застосуванням спеціального коефіцієнту підвищення, базуючись на положеннях Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» стосовно підтримання стану готовності медичних закладів та компенсації можливого впливу ядерної установки і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами на населення зон спостереження;

- розподілу   резерву   медичної   субвенції   конкретно   для   кожної спеціалізованої медсанчастини;

- встановлення на 2016 рік розмі­ру медичної субвенції на рівні не нижчому ніж у 2015 році.

7.      Визначити ор- ганізаційні заходи для забезпечення під­тримки прийняття Верховною Радою України законопроекту № 1395 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення умов соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зонах спостереження» та інших законопроектів щодо збереження статусу державних спеціалізованих медико-санітарних частин.

8.      Відзначити, що за два роки, незважаючи на неодноразові звернення Атомпрофспілки ні голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, ні члени Комітету не зустрілися з представниками СМСЧ та профспілки з приводу знаходження консенсусу у вирішенні даної проблеми.

9.      Повторно звернутися до Президента України, Ради національної безпеки та оборони України, Прем'єр-міністра України із заявою, що у разі подальшого ігнорування вимог стосовно збереження спеціалізованої медицини атомників та належного рівня її фінансування для забезпечення якісної медичної допомоги працівникам підприємств з особливим режимом роботи, трудові колективи підпри­ємств атомно-енергетичного комплексу та спеціалізованих медико-санітарних частин у межах закону домагатимуться їх виконання шляхом протестних дій та звернення до органів, в тому числі міжнародних, які контролюють дотримання Україною вимог щодо забезпечення ліцензійних умов діяльності ядерних установок.

10. Для належної підготовки передбачених даним рішенням заяв та звернень керівникам медико-санітарних частин та головам первинних профспілкових організацій направити в ЦК профспілки:

1.      копії рішень органів влади про передачу СМСЧ у комунальну власність - до 20.05.2016 року;

2.      письмове обґрунтоване підтвердження виконання СМСЧ функцій спеціалізованого медичного закладу - до 27.05. 2016 року;

3.      письмову позицію керівництва та профспілкової організації СМСЧ щодо збереження спеціалізованих медико-санітарних частин, їх керованості та поточного фінансування - до 27.05.2016 року

Валерій Матов,

голова Атомпрофспілки