«Інтернешнл Менеджмент Сервіс» здійснює ресертифікаційний аудит

У ВП ХАЕС 23-24 листопада 2017 року проведено перший технічний нагляд та ресертифікаційний аудит інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015 (система управління якістю), ISO 14001:2015  (сис­тема екологічного керування) та OHSAS 18001:2007 (управління гігієною та безпекою праці).

Цьогорічний аудит відбувся у ряді підрозділів АЕС за різними напрямками діяльності. Розгля­далися наступні складові системи управління: розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін, оцінка ризиків, логіка прийняття управ­лінських рішень, цілі та планування їх досягнення, використання корпоративного порталу знань, комунікації, екологічні аспекти, система управління охороною праці тощо.

Перевірка проводилася представниками органу сертифікації ТОВ «Інтернешнл Мене­джмент Сервіс» шляхом аналізування виробничої документації, спостереження та інтерв’юван­ня персоналу. Під час аудиту критичних зауважень не виявлено, зазначені окремі напрями, які потребують доопрацювання. Усі надані рекомендації будуть враховані та стануть основою для подальшого підвищення ефективності системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» в цілому та ВП ХАЕС зокрема.

Остаточні підсумки здійсненого аудиту будуть­ озвучені найближчим часом у місті Києві на заключній нараді за участю керівництва компанії.

 Власна інформація