Комісія Держатомрегулювання України на ХАЕС здійснить перевірку стану реалізації заходів з продовження строку експлуатації першого енергоблока

З 28 по 31 травня комісія Держ­атомрегулювання України за участі представників Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, Хмельницької облдержадміністрації перевіряла на Хмельни­цькій АЕС стан реалізації заходів з продовження строку експлуатації першого енергоблока.

Мета інспекційного обстеження – перевірка достовірності обгрунтовуючих матеріалів, що надані разом із заявою про внесення змін до лі­цензії на право провадження діяльності «експлуатація ядерної установки» ВП «Хмельницька АЕС» у зв’яз­­-ку із забезпеченням довгостро­кової експлуатації енергоблока №1 ВП ХАЕС на енергетичних рівнях по­туж­ності після досягнення встановленого проектом строку експлуатації.

Під час організаційної наради генеральний директор ВП ХАЕС Микола Панащенко, зокрема, нагадав, що 25 листопада 2018 року перший енергоблок було зупинено для проведення ремонтно-модернізаційних робіт в рамках продовження терміну експлуатації та розповів про стан виконання робіт з ПСЕ. На той момент тривала 187 доба ремонтних робіт із запланованих 257.

За словами директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок – заступника Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Бориса Столярчука, така перевірка передбачена законодавством і  є одним із заключних етапів для прийняття  рішення щодо подальшої безпечної експлуатації енергоблока №1 ХАЕС. Інспекційне обстеження проводитиметься за п’ятнадцятьма напрямками, одинадцять із яких куруватимуть фахівці ДІЯРУ.

Серед головних напрямків: перевірка стану реалізації заходів Ком­плексної (зведеної) програми підвищення безпеки, підготовка енерго­блока до експлуатації у по­над­­проектний термін, оцінка техніч­ного стану та продовження експлуатації обладнання, оцінка сейсмостійкості обладнання трубопроводів, радіа­ційної безпеки, по­во­­дження з ра­діоактивними матеріалами, пово­дження зі свіжим та відпрацьованим ядерним паливом, аварійна готовність та реагування, фізичний та протипожежний­ захист, а також дотримання норм і правил з екологічної безпеки на майданчику Хмельницької АЕС.

За результатами роботи комісії буде складений відповідний акт інспекційного обстеження, який засвідчить можливість внесення змін до ліцензії на право експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС у понадпроектний термін.

Фото Олени Веселової та

Віктора Гусарова