Комплекс з переробки РАВ – складова безпеки

Кабмін України анонсував затвердження проекту будівництва комплексу з переробки РАВ на Хмельницькій АЕС, який є складовою підвищення безпеки атомної станції і передумовою продовження експлуат­ації наявних енерго­блоків. Під час зустрічі з представни­ками преси щодо про­екту «Звіту про екологічну оцін­к­у Комплексної (зведен­ої) програми підвищення безпеки енерго­блоків атомних електростанцій України за період 2012-2016 років» начальник цеху дез­­активації та пово­джен­­ня з радіоактив­ними відходами Сергій Коротов дав роз’яс­нення щодо будівництва комплексу, якими ми поді­лимось з читачами.

- Насамперед хочу окресл­ити загальні питання. Всі радіоактивні відходи, які утворюються в процесі експлуатації атомної електростанції, зберігаються на проммайданчику атомної станції. Вони нікуди поки що не вивозяться. Так само  сторонні відходи, якихось сторонніх організацій,  інших атомних станцій на наш майданчик не завозяться. У нас утворюються в процесі експлуатації рідкі та тверді радіоактивні відходи. Вже так історично склалося, що установки з переробки рідких радіоактивних відходів у нас введені у експлуатацію разом з енергоблоком №1, вони функціонують майже 30 років і проблеми з переробкою рідких радіоактивних відходів у нас відсутні. Існують певні сховища, в яких достатньо місця для їх зберігання.

Що стосується комплексу з переробки РАВ (КПРВ) то установки з переробки твердих радіоактивних відходів входили до складу первинного проекту атомної станції. Але так історично склалося, що на той час була велика кількість об’ємів їх зберігання і самі  роботи по спорудженню комплексу з переробки РАВ (КПРВ) весь час переносилися на більш пізній термін. Зараз нам потрібно вводити  комплекс твердих радіоактивних від­ходів з точки зору того, що  вже досить велика кількість цих відхо­дів у нас накопичена, за­ли­ш­илось небагато об’ємів для зберігання ТРВ, а наявність віль­них об’ємів для зберігання ТРВ - одна з передумов зняття  з експлуатації бло­ків атомних станцій.

- Названі радіоактивні від­ходи є частиною відходів ядерного палива, чи це не так?

- Переробка ра­діоа­ктив­них від­хо­дів, це не є переробка відпра­­цьо­ваного ядерного палива. Тобто ці два поняття у нас дуже чітко розмежовані. Відпра­цьоване ядерне паливо у нас не переробляється, воно відправляється його постачальнику, тобто­ в Росію, і у майбутньому планується збері­гання його у Центральному сховищі ядерного палива на територ­ії України, бу­дівництво якого­ роз­по­чинається у Чор­но­­­би­ль­ській зоні. Тобто пере­робка радіоактивних відходів ядерного палива не стосується.  До відходів відно­ситься різне сміття, яке утворюється при роботах в зоні суворого режиму, яке за­бруднене вище нормативів радіоа­ктивними ізотопами. Тобто це може бути ган­чір’я, деталі, обладнання, яке вийшло з ладу і вже не підлягає відновленню, це будівельне сміття після виконання бу­дівельних робіт тощо. Тобто це звичайні відходи, які утворюються на будь-якому під­при­ємстві під час його життєдіяльності, але за умови того, що у нас все ж таки атомна станція, це сміття може бути забруднене радіоактивними ізотопами вище нормативів.

- Що з себе представляє комплекс з переробки РАВ?

- Розроблено проект цього комплексу. До його складу входять сім установок основних, і є ще допоміжні. З чого буде складатися комплекс? Насамперед це установка вилуче­ння накопичених за період­ експлуатації радіоактивних відходів. Після цього в установці сортування вони будуть сортуватися по видах перероб­ки, радіоактивного забруднення тощо. Далі одна частина відходів направлятиметься на установку пресування, інша – на установку спалювання. Далі відходи будуть цементуватися в контейнерах, щоб забезпечити пов­ну герметизацію в бочках і щоб не було можливості їх розповсюдження. Потім ці відходи, вже законсервовані і зацементовані будуть проходити  фазу паспортизації, тобто будуть всі радіаційні та масові характеристики кожного контейнера фіксуватися для того, щоби можна було передати разом із паспортом на під­приємство для захоронення.

Ще окремою установкою буде установка дезактивації металу, тому що це є найбільш дієвий спосіб зменшення раді­оактивного забруднення, повернення металу у звичайний виробничий цикл як металобрухту. Ще раз наголошую: на цьому комплексі будуть перероблятися відходи тільки нашої атомної станції, які вже утворилися і зберігаються, які будуть утворюватися в процесі подовження працюючих блоків строків експлуатації і коли блоки будуть зніматися з експлуатації.

- Наскільки унікальним є цей комплекс для ХАЕС?

- 17 серпня 2008 року був прийнятий Закон України, номер­ 516-IY, - «Про загальнодержавну екологічну програму поводження з радіоактивними відходами». Цим документом встановлюється, що подібні комплекси мають бути створені на кожній атом­ній станції. Тобто це не є якась унікальна установка для нашої станції, це звичайна робота кожної атомної станції. Наразі, на даний час завершується будівництво КПРВ на Запорізькій АЕС, там установки вже проходять попереднє випробування перед введенням в експлуатацію, і так само на РАЕС. Чому вони трохи попереду? Тому що гроші для реалізації цих комплексів були надані Європою за програмою ТASIS. І так само обладнання постачалося з Європи за програмою ТASIS. У нас нарешті, після проведення всіх державних експертиз нашого проекту, який розробив Київський інститут «Енерго­проект», 5 квітня цього року було підписано розпорядження Кабінету Міністрів України №240, яке називається «Про затвердження проекту будівництва комплексу з переробки РАВ». Цей документ відкриває можливості фінансування робіт зі створення КПРВ на ХАЕС, зараз готується документація для проведення тендеру для вибору постачальника основних установок, які я попередньо називав. Тендер буде міжнародний, згідно з чинним законодавством через систему Prozorro.

Згідно з нашими планами завершення будівництва комплексу планується на 2021 рік. Сподіваємося, що держава знайде гроші, що нас почують в НКРЕКП, підвищать нам тариф на електроенергію і ми нарешті збудуємо цей комплекс. Основна мета будівництва комплексу – посилення безпеки поводження з радіоактивними відходами і підготовлення їх до передачі у власність держави на Центральне сховище радіоактивних відходів в чорнобильській зоні для захоронення. Тобто основна мета – забезпечення  підвищення безпеки.

Записала Ольга Сокол

Фото Віктора Гусарова