Конференція трудового колективу енергоатома постановила

Неочікувані обставини внесли у звичний ритм діяльності ХАЕС та Компанії корективи. Відтак запла­нована конференця трудового колективу «НАЕК «Енергоатом» проводилась окремо на кожному  майданчику, а прийняті рішення увійшли у об'єднаний документ. Після доповіді  генерального директора ХАЕС Андрія Козюри про стан справ на станції та в Компанії конференія постановила, що Колективний договір за 2019 рік в цілому виконаний.

У збіглому році середньорічна потужність АЕС склала 27,1% від загальної потужності електростанцій України, частка АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» у виробництві електроенергії в Україні склала 53,9%. Компанія у 2019 році виробила 83,2 млрд кВт*год електроенергії, планове завдання з виробництва електроенергії виконано на 101,8%.

За рахунок встановлених НКРЕКП тарифів на ліцензовані види діяльності, ринкових цін на відпуск електричної енергії, а також за рахунок залучення коштів з інших джерел, у 2019 році забезпечено підвищення рівня середньої заро­бітної плати на 35,5%,  по ВП ХАЕС на 34,8%, що значно вище, ніж передбачено пунктом 2.8 Галузевої Угоди щодо підвищення рівня се­редньої заробітної плати з урахуванням макроекономічних показ­ників, визна­чених Урядом, і не нижче фактичного рівня інфляції (фактичний рівень інфляції за 2019 рік склав 104,1%). Оплата праці здійснювалась у межах планового фонду оплати праці.

Відтак звітна конференція трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» за участі делегатів від ВП «Хмельницька АЕС»  постановила:

Інформацію з виконання Колективного договору за 2019 рік, перспективи розвитку Компанії взяти до уваги.

Затвердити «Звіт з виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2019 рік». Вважати, що у 2019 році виконувались не у повному обсязі пункти 4.18 і 6.4  (по ВП ХАЕС) та 8.2 (в цілому по Компанії) Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».

Доручити робочій комісії з підготовки проекту Колективного договору ДП «НАЕК «Енерго­атом» на 2019 – 2020 роки у термін до 01.05.2020 опрацювати всі пропозиції змін і доповнень до Колективного договору, запропоновані під час проведення звітних конференцій у відокрем­лених підрозділах, цієї звітної конференції та подати узгоджені рішення на розгляд профспілкового комітету та роботодавця ДП «НАЕК «Енергоатом» для прийняття спільних рішень, які будуть невід’ємною частиною Колективного договору Компанії на  2020 рік.

Доручити роботодавцю та профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжити у 2020 році роботу щодо підвищення заробітної плати працівників атомних станцій з метою недопущення звільнення персоналу Компа­нії, збе­реження фахових спеціалістів атомної галузі, підвищення престижності роботи на об’єктах атомних станцій України, забезпечення безпечної експлуатації атомних блоків України.

Звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здо­ров’я, для розробки норм забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, мийними та знезаражувальними засобами.

Звернутися до органів державної влади вищого рівня з пропозицією щодо необхідності створення окремого органу управління атомною енергетикою України.

Спільно з ЦК «Атомпрофспілки» продовжити переговорний процес з представниками влади стосовно недопущення прийняття Закону про працю № 2708, що порушує конституційні права громадян.

Прийняти рішення щодо виконання інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» в частині будівництва житлового фонду, а саме: розпочати будівництво житлового будинку № 502 А у м. Нетішині, розпочати добудову будинку №91-2 у місті Енергодарі  у 2020 році та завершити у 2021 році.

Опрацювати питання щодо відновлення скринінгового медичного обстеження працюючих жі­нок на ВП «Запорізька АЕС», проведення мамографічного обс­те­ження працюючих жінок визначеного віку (з групи ризику) у ВП «Хмельницька АЕС».

Вважати першочерговими завданнями для роботодавця та профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом»: захист у НКРЕКП тарифу на електроенергію у розмірі, необхідному для виконання виробничої програми та Ко­лек­тивного договору ДП «НАЕК «Енер­гоатом» у 2020 році; фінансування витрат на соціальний розвиток ДП «НАЕК «Енергоатом»  на 2020 рік  у повному обсязі.

Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ДП «НАЕК «Енергоатом» та голову первинної профспілкової організації  ДП «НАЕК «Енергоатом».