Гарною традицією на ВП ХАЕС стало щорічне проведення конкурсів наукових доповідей. 19 лютого згідно з планом роботи Ради Організації молоді ППО ВП ХАЕС на 2010 рік, були проведені конкурси наукових доповідей серед молодих працівників ВП ХАЕС. У конкурсі брали участь працівники ВП ХАЕС віком до 35 років включно.

Метою проведення конкурсів наукових доповідей є стимулювання ініціативи, розкриття науково-технічного потенціалу, підвищення загального рівня знань, обмін досвідом, генерація нових ідей у молодих працівників ВП ХАЕС і пошук нових шляхів оптимізації виробничого процесу.

Конкурси проходили за трьома напрямками: виробничий; соціальний та профспілковий.

Кожен з конкурсантів протягом відведених 10-15 хвилин доповідав про зміст своєї роботи, після чого відповідав на запитання членів конкурсної комісії і своїх молодих колег – учасників конкурсів. Атмосфера під час проведення конкурсів була дружньою, партнерською, позитивною.

Конкурсна комісія високо оцінила представлені доповіді за кожним  напрямком, вказавши на важливість і особливу актуальність висвітлених тем, а також необхідність продовження  роботи над вирішенням порушених проблемних питань з метою подальшого практичного застосування поданих рекомендацій і нововведень.

Найцікавішими  були визнані роботи:

Леоніда Волкова (інженера з ремонту II-ї категорії, ЕЦ) «Проблема відпрацьованого  ядерного палива: світові тенденції та українські реалії»;

Тетяни Арсєнтьєвої (психолога, НТЦ) “Сплочение коллектива и повышение адаптации в нем”;

Олексія Ущаповського (інженера з ремонту II-ї категорії, ЦТАВ) «Інтеграція гендерних питань у веденні колективних переговорів».

Саме вони представлятимуть ВП ХАЕС на конкурсах наукових доповідей молодих працівників ДП НАЕК «Енерго­атом», які проходитимуть 12 березня 2010 року у м. Києві.

Особливу увагу конкурсної комісії привернула робота «Вдосконалення системи стимулювання праці персоналу підприємства», автор якої майстер електроцеху Роман Кузів порушив гострі соці­альні аспекти життя  трудового колективу.

Крім того, хочеться звернутися до молоді підприємства з проханням брати активнішу участь у наступних конкурсах, не соромитися ділитися накопиченим досвідом і знаннями із своїми колегами, бути в авангарді розвитку науки.

Микола Одійчук,

відповідальний за виробничу роботу і  навчання Ради ОМ ППО ХАЕС