Конструктивно, по-дiловому, виважено

Відбулась  конференція трудового колективу ВП ХАЕС, на яку прибули 376 делегатів, керівники підрозділів, а ДП НАЕК «Енергоатом» було представлено заступником виконавчого директора дирекції з кадрів, праці і соціального розвитку Владиславом Янішевським. Крім нього до президії конференції були обрані генеральний директор ВП ХАЕС Микола Панащенко,  голова ППО ХАЕС Михайло Гук і голова Атомпрофспілки Валерій Матов. В порядку денному стояли питання звіту про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2011 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених Колективним договором ДП НАЕК „Енергоатом” (доповідач М.Панащенко); звіту про виконання за 2011 рік планового кошторису витрат „Соціальний розвиток на 2011 рік” і розгляду та схвалення планового кошторису витрат „Соціальний розвиток на 2012 рік” (доповідач В.Демидюк); звіту щодо освоєння капітальних вкладень та фінансування об’єктів житлово-комунального та соціального призначення у 2011 році та план на 2012 рік (доповідач О.Рахлінський).

Низку питань належало виголосити Сергію Романку. Зокрема  «Звіт про виконання „Комплексних заходів про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного  рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2011 рік”, а також схвалення «Комплексних заходів...»  на 2012 рік. Він доповідав і про затвердження додатку №3 до Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП ХАЕС «Норми безкоштовної видачі засобів індивідуального захисту персоналу ВП ХАЕС».

Голова профкому М.Гук звітував про хід виконання Постанов конференції трудового колективу: ВП ХАЕС від 17.02.2011 та ДП НАЕК „Енергоатом” від 24.02.2011.

Розгляд і затвердження довідки про  виконання Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом”  по ВП ХАЕС за 2011 рік  виносив на розсуд конференції В.Демидюк. А звіт  комісії з трудових спорів за 2011 рік було покладено на голову В.Рубаса.

Отже, генеральний директор Хмельницької АЕС М.Панащенко головну увагу учасників конференції сконцентрував на досягненнях і здобутках колективу станції у 2011 році. Насамперед, енергоблоки працювали стабільно і досягнення атомників Хмельниччини беззаперечні. Вироблено  7289 мільйонів кВт*г електроенергії на першому енергоблоці. Це кращий показник за всі роки експлуатації і кращий у 2011 році в галузі. Другий блок працював стабільно і увійшов минулоріч у трійку найефективніших. Коефіцієнт використаної потужності по станції - 82,5%. Для порівняння: ЗАЕС -77,4, РАЕС – 70,7, ЮУАЕС – 66,9. Ще одне значне досягнення здобуто у 2011-му: за роки експлуатації ХАЕС вироблено двісті мільярдів 417 мільйонів кВт*г електроенергії.

На поточний рік плани менші, - зауважив промовець, - але це не привід розслаблюватись. У звітному році колектив добився значного скорочення порушень у роботі енергоблоків. Їх було чотири проти 13 у 2010 році. Станція не полишає роботу з підготовки лі­цензованого персоналу. На початок поточного року з 752 пердбачених штатним розписом оперативних працівників в наявності 746, з-поміж яких атестовано 728 чоловік плюс 17 у резерві.

За період з 2005 року на ХАЕС використано для робіт з підвищення безпеки  1,143 млрд. грн. Здійснено 46 заходів, що становить 83,6% від передбаченої загальної кількості. Ця робота продовжується.

Далі промовець торкнувся проблем заробітної плати, відпочинку, побуту, інших моментів життя колетиву.

Його доповнили кожен у своєму напрямку заступники директора: з кадрів та соціальних питань В.Демидюк і з капітального будівництва О.Рахлінський.

Зокрема Віктор Андрійович повідомив про заходи, спрямовані на закріплення кадрів, проблему влаштування на роботу, адже поки що буді­вництво 3-го та 4-го енергоблоків не стало реальністю, про соціальну підтримку пенсіонерів, тощо. Він запевнив, що всі звернення соціального характеру знаходяться на жорсткому контролі. Значна благодійна допомога від ХАЕС надходить на зону спостереження станції. Минулоріч була резонансна подія з перепоховання у селі Копачівка воїна, який загинув на Курській землі. Він звернув увагу, що того року вдалось покращити стан приміщень стадіону, а на цей рік планується здійснити комплекс робіт на басейні, який нині залишається єдиною діючою спорудою на весь регіон.

Олег Васильович Рахлінський наголосив, що нарешті досягнуто прогрес у будівництві. Так, здано перший під’їзд будинка №505. Цьогоріч планується придбати трансформатор на цю споруду, аби забезпечити повноцінне введення в експлуатацію весь будинок на 108 квартир. Так само на порядку денному стоїть введення чотирьох свердловин водозабору. На жаль, фінансове забезпечення цих та ряду інших заходів бажає покращення.

У повідомленнях і доповідях інших промовців також розглядались актуальні для колективу питання. А у "різному" звернуто увагу на низку питань, які можна і необхідно вирішити  якомога скоріше. Тому конференція прийняла постанову, у якій взято до відома звіти генерального директора, його заступників, начальника відділу охорони праці.

Схвалено  „Плановий кошторис витрат на соці­альний розвиток ВП ХАЕС на 2012 рік” у розмірі 42,272 млн. грн. та „Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професі­йних захворювань і аварій на 2012 рік”.

Затверджено додаток №3 до Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП ХАЕС «Норми безкоштовної видачі засобів індивідуального захисту персоналу ВП ХАЕС».

По сьомому питанню порядку денного вирішено:

Постанову конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 17.03.2011 вважати виконаною, за винятком виконання в частині включення передзмінного медогляду оперативного персоналу у робочий час. Продовжити роботу з вирішення даного питання.

Постанову №5 звітної конференції трудового колективу з виконання Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом” у 2010 році від 24.02.2011 вважати виконаною в повному обсязі.

По восьмому питанню:

8.1 Затвердити Зведену довідку про виконання Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом” за 2011 рік.

8.2 Вважати  частково виконаними пункти Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом”, а саме:

п.3.5. Навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення та підтримку кваліфікації працівників, згідно з виробничою необхідністю, проводити за рахунок коштів ДП НАЕК «Енергоатом;

п.5.8 Забезпечити придбання, комплектування, своєчасну видачу працівникам та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно–правових актів з охороні праці.

 З урахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і нормативно-правових актів з охорони праці, за узгодженням з відповідним профспілковим комітетом та за рішенням трудового колективу видавати працівникам спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ понад передбачені норми згідно з додатком, який розробляється службами з охорони праці ДП НАЕК „Енергоатом”.

Здійснювати фінансування придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту згідно з плановим кошторисом витрат відокремлених підрозділів;

п.7.9. Надавати працівникам ДП НАЕК “Енергоатом” безвідсоткові позики на невідкладні потреби, на будівництво та придбання житла у розмірах і порядку, передбачених Положенням ДП НАЕК «Енергоатом»;

п 8.1 Об’єми введення житла в розрізі міст-супутників АЕС встановити на підставі «Середньострокової інвестиційної програми ДП НАЕК «Енергоатом» на 2008-2012 рр. та на перспективу до 2015 року» шляхом прийняття спільного рішення представника власника та профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом».

8.3 Вважати  невиконаним пункт 8.3 Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом”:

п.8.3 Сприяти відведенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво і забезпечувати дольову участь Компанії у спорудженні інженерних мереж та комунікацій в місцях компактної малоповерхової забудови міст-супутників АЕС за участю працівників ДП НАЕК "Енергоатом" .

По дев’ятому  питанню порядку денного:

9.1 Звіт про роботу комісії по трудових спорах за 2011 рік взяти до відома.

9.2 У зв’язку з виходом зі складу комісії з трудових спорів Дорошенка О.Г. (вихід на пенсію) обрати слюсаря з ремонту ЕРП Руслана Івановича Саволюка членом комісії з трудових спорів.

По десятому питанню:

10.1 Адміністрації та профспілковому комітету ВП ХАЕС вжити заходів щодо забезпечення у встановлені терміни та у повному обсязі персоналу ВП ХАЕС засобами індивідуального захисту.

10.2 Адміністрації та профспілковому комітету ВП ХАЕС звернутися до ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією щодо врегулювання на законодавчому рівні питання про  затвердження єдиних галузевих норм безкоштовної видачі засобів індивідуального захисту працівникам атомної енергетики.

Термін: 01.04.2012

10.3 Доручити комісії з контролю виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» у ВП ХАЕС:

10.3.1 Розглянути питання щодо можливості створення електронної бази «Квартирний облік» з дотриманням норм чинного законодавства.

Термін:01.04.2012

10.3.2 Опрацювати питання щодо можливості облаштування додаткових автобусних зупинок по місту Нетішин для посадки та висадки персоналу ВП ХАЕС, результати роботи довести до відома трудового колективу ВП ХАЕС.

Термін: 01.06.2012

10.3.3  Опрацювати питання щодо збільшення суми добових витрат на оплату відряджень працівникам ВП ХАЕС.

Термін: 01.06.2012

10.4 Всі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами конференції трудового колективу, взяти до відома. Секретаріату протокольно опрацювати зауваження  та пропозиції, висловлені в процесі обговорення, і направити сторонам, що є відповідальними за виконання у ВП ХАЕС та ДП НАЕК „Енергоатом”, для прийняття кінцевого рішення та доведення даної інформації до трудового колективу.                          

10.5. Результати підведення підсумків виконання Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом”,  і додатків до нього по ВП ХАЕС за 2011 рік направити до відома в ДП НАЕК „Енергоатом”, профспілковий комітет ДП НАЕК „Енергоатом”.

10.6. Контроль за виконанням постанови конференції трудового колективу покласти на адміністрацію в особі генерального директора ВП ХАЕС та профспілковий комітет в особі голови ППО ХАЕС.

Віктор Гусаров

Фото автора і Валерія Валуєва