Контроль і облік допомагають ефективній праці

26 січня – професійне свято працівників контрольно-ревізійної служби України. Специфічний напрям роботи у фахівців цього підрозділу. Ми попросили поділитись керівника контрольно-ревізійного відділу ХАЕС Марію Миколаївну Власову (на знімку) здобутками підрозділу у 2021 році, складовими діяльності.

– Контрольно-ревізійний відділ створений у листопаді 1998 року з метою  попередження  порушень законодавства та здійснення контролю фінансово-господарської діяльності, норм та правил при використанні грошових коштів та матеріальних цінностей. Відділ не численний, крім керівника до його складу входять ще три провідних бухгалтери-ревізори. Це обізнані у своїй справі фахівці Олександр Станіславович Білий, Наталія Леонідівна Ліщук та Ніна Леонідівна Петрова. Перший керівник відділу Наталія Трохимівна Коробка заклала основи діяльності, які довели свою ефективність і які ми використовуємо і сьогодні. Працівники відділу мають повну вищу освіту економічного напрямку, досвід роботи за спеціальністю та   досвід ревізійної роботи.

Відділ здійснює  контроль за станом   виконання заходів, спрямованих на усунення недоліків та порушень, виявлених за результатами контрольних заходів, за  виконанням вимог організаційно-розпорядчих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП ХАЕС, доручень і завдань керівництва ВП ХАЕС. Відповідно до  «Положення  про порядок  взаємодії  ВП ХАЕС  з контролюючими  та правоохоронними  органами», відділ  визначений відповідальним  за взаємодію із Державною аудиторською  службою України, Рахунковою палатою України, Міністерством  енергетики  України з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю, Державною  службою  фінансового моніторингу України. При проведенні у ВП ХАЕС цими  службами контрольних заходів, працівники відділу координують взаємодію підрозділів ВП ХАЕС з контролюючими органами щодо проведення перевірок, ревізій, аудиту; беруть участь у реалізації результатів  контрольних заходів, проведених органами відомчого та позавідомчого контролю; здійснюють контроль  за виконанням завдань,  визначених    розпорядчими документами. Працівники відділу проводять ревізії, перевірки, службові розслідування вибірковим або суцільним методом, здійснюють аналіз виявлених порушень, встановлюють їх причини, розробляють заходи для усунення порушень тощо.

У 2021 році колективом відділу здійснено 16 контрольних заходів (1 ревізія,  2 документальні перевірки, 13  тематичних перевірок та вибіркових інвентаризацій.  За результатами контрольних заходів усунуті порушення фінансової дисципліни на суму 480,3 тис. грн; приведено у відповідність  до встановлених вимог здійснення господарських операцій із запасами, основними засобами, вторинною сировиною, капітальними інвестиціями,  веденням договірної діяльності.

Порушення  та зауваження щодо дотримання вимог  нормативних, виробничих та організаційно-розпорядчих  документів  частково усунуті або врегульовані безпосередньо під час проведення контрольних заходів, частково – у визначені строки. По частині порушень  прийняті рішення про порядок їх усунення (розроблені  заходи).

Відповідно підготовлені 5 наказів про  результати  контрольних заходів. За дорученням керівництва, по мірі надходження завдань, працівники відділу проводять перевірки окремих питань, здійснюють аналіз дотримання вимог,  встановлених  у ВП ХАЕС, щодо  проведення,  оформлення та відображення господарських операцій, вносять пропозиції щодо оформлення та відображення, підготовки  організаційно-розпорядчих документів.

Працівники відділу працювали у складі комісій з проведення  службових розслідувань, перевірок, інвентаризацій майна. Зокрема провели 23 контрольних заходи, а саме: 5 службових розслідувань, 7 перевірок та 11  інвентаризацій.Відзначу комунікабельність і фаховість працівників коллективу, їх об’єктивність при здійсненні службових обов’язків.  А це запорука дієвості нашої служби.

Записав Віктор Гусаров