Корисний діалог

В кінці збіглого року на Хмельницькій АЕС відбулись зустрічі з членами профкому та представниками трудового колективу стан­ції заступника голови Атомпрофспілки Павла Пруднікова та завідуючої відділом колдоговірної та правової роботи Атомпроф­спілки Олександри Кравчук з питань роз’яснення дій Атомпрофспілки при прийнятті Постанови КМУ від 24.06.2016 №461. Нагада­ємо, що внаслідок вступу в силу Постанови значній частині працівників припинили обчис­лення стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком №2.

При зустрічах в результаті бурхливих обговорень було досягнуто значного компромі­су і розуміння ситуації, яка склалась. Після висловлених побажань та зауважень профспілкового активу ХАЕС, було намічено шляхи подолання наслідків, що виникли, та подальші кроки Атомпрофспілки стосовно захисту представників трудових колективів.

Власна інформація