Кращі в галузі, без необхідних коштів на капітальне будівництво

Як ми повідомляли, 5 березня відбулись конференції трудового колективу ВП ХАЕС та первинної профспілкової організації станції.  На конференції трудового колективу був заслуханий  звіт про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2012 рік відповідно до договірних зобов'язань, передбачених Колективним договором ДП НАЕК „Енергоатом". Доповідач, генеральний директор ХАЕС Микола Панащенко не без гордості констатував, що минулоріч станцію визнано кращим підприємством  галузі.  За рік вироблено 13 мільярдів 672 мільйони кВт-годин електроенергії, що становить 102,1 відсотка до плану, блок №2 мав найвищий коефіцієнт встановленої потужності в галузі - 84,6. Доповідач розповів про тенденцію до зниження порушень у роботі обладнання завдяки заходам модернізації, підготовки персоналу тощо. Микола Сергійович звернув увагу, що попередні два роки для станції обійшлись без нещасних випадків на виробництві, а 2012, на жаль, значно погіршив цей показник. При цьому затрати на заходи та засоби з охорони праці у збіглому році становили 22644 тисячі гривень проти 14343 тисяч гривень у 2011-му.

Доповідаючи про рівень заробітної плати, Микола Панащенко зауважив, що вдалось зберегти тенденцію її зростання, як серед промислового, так і непромислового персоналу на 20 та 16,7 відсотка відповідно. У капі­тальному будівництві через брак коштів особливого поступу не спостерігалось. На другу чергу 505 будинку вдалось виділити 5,38 мільйона гривень, замість запланованих 1,44 мільйона гривень та на розширення водозабору 4 мільйони замість трьох передбачених планом. Однак ці кошти не вирішують проблему. Керівник підприємства розповів про необхідність понад 115 мільйонів гривень на спорудження будинків 502а,503а, 508, на які вже є будівельна документація.

Про виконання кошторису витрат на соціальний розвиток ВП ХАЕС за 2012 рік звітував начальник відділу соціального розвитку Сергій Ільющенков. Кошторис витрат вдалось виконати на 93,2 відсотка. Близькі до планових показників виявились матеріальні допомоги дітям-сиротам та напівсиротам, по догляду за дитиною до 3- та 6 років, у зв’язку з наро­дженням дитини. На жаль, зріс показник щодо допомоги на поховання. 233  пенсіонерам виплачувалась доплата. У відповідності з розпоря­дженням КМУ від 02.04.2009 № 332-р, наказом ДП НАЕК "Енергоатом" від 11.04.2012 № 321 у 2012 році було призупинено надання  благодійної, спонсорської та іншої допомоги.

Зазначив доповідач, що станом на 1 січня поточного року у черзі на житло перебувала 971 людина. З них на загальній черзі 774, першочерговій - 134, та 63 - позачерговики. Сергій Олександрович доповів про контрольні цифри тимчасового кошторису витрат на соціальний розвиток ВП ХАЕС на  2013 рік.

Його колега, начальник відділу охорони праці Сергій Романко відзвітував про виконання „Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2012 рік" і запропонував схвалити «Комплексні заходи...»  на  рік поточний.

Крім цього про хід виконання Постанови конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 16 лютого 2012 року доповідав голова профкому Михайло Гук, а Сергій Ільющенков запропонував делегатам розгляд і затвердження довідки про виконання Колективного договору ДП НАЕК "Енергоатом" по ВП ХАЕС за 2012 рік.  Заступник голови профкому ХАЕС Олександр  Борцов виголосив пропозицію щодо  кількісного та персонального складу делегатів на конференцію трудового колективу ДП НАЕК "Енергоатом". Делегати погодились, що ці ж представники ХАЕС братимуть участь у профспілковій конференції компанії.

У різному відбулись дебати щодо процесу оптимізації на Хмельницькій АЕС, інших питань. Певні роз`яснення позиції дирекції компанії та профспілки давали виконавчий директор з кадрів, праці та соціальних питань ДП НАЕК «Енергоатом» Тетяна Алексєєва, голова ППО компанії Олексій Лич, голова «Атомпрофспілки» Валерій Матов.

Заслухавши доповіді і виступи делегатів з питань порядку денного, конференція трудового колективу ВП ХАЕС

ПОСТАНОВИЛА:

1. Звіт генерального директора про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2012 рік відповідно до договірних зобов'язань, передбачених Колективним договором ДП НАЕК "Енергоатом" взяти до відома.

2. Звіт про виконання кошторису витрат на соціальний розвиток ВП ХАЕС за 2012 рік взяти до відома. Схвалити тимчасовий кошторис витрат на соціальний розвиток ВП ХАЕС на 2013 рік у розмірі 33 617 тис. грн. Доручити сторонам Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» вносити зміни та схвалювати остаточний кошторис витрат на соціальний розвиток на 2013 рік у разі покращення фінансового стану Компанії.

3. Звіт начальника ВОП про виконання "Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попере­дження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій за 2012 рік" взяти до відома. Схвалити "Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2013 рік".

4. Інформацію про виконання Постанови конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 16,02.2012 взяти до відома. Продовжити роботу за невиконаними пунктами Постанови трудового колективу ВП ХАЕС від 16.02.2012. Питання щодо збільшення суми добових на відрядження винести на розгляд конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом».

5. Затвердити довідку про виконання Колективного договору ДП НАЕК "Енергоатом" за 2012 рік.

Вважати частково виконаними пункти 5.8 та 8.2 Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом":

п.5.8 Забезпечити своєчасне придбання, комплектування якісними засобами індивідуального захисту, своєчасну видачу працівникам та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

З урахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і нормативно-правових актів з охорони праці, за узгодженням з відповідним профспілковим комітетом та за рішенням трудового колективу видавати працівникам спецодяг,спец­взуття та інші ЗІЗ понад передбачені норми згідно з додатком, який розробляється службами з охорони праці ДП НАЕК «Енергоатом».

Здійснювати фінансування придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту згідно з плановим кошторисом витрат відокремлених підрозділів.

п.8.2 Здійснювати будівництво житла, квартирний облік та полі­пшення житлових умов працівників Компанії згідно з Положенням про напрямки та порядок поліпшення житлових умов працівників ДП НАЕК «Енергоатом» і обслуговуючих орга­ні­зацій та взаємодію з органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами з питань будівництва та розподілу житла.

Вважати не виконаним пункт 8.3 Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом".

п.8.3 Сприяти відведенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво і забезпечувати дольову участь Компанії у спору­дженні інженерних мереж та комуні­кацій в місцях компактної малоповерхової забудови міст-супутників АЕС за участю працівників ДП НАЕК "Енергоатом".

6. Обрати делегатами на конференцію трудового колективу ДП НАЕК "Енергоатом" делегацію ВП "Хмельницька АЕС" у такому складі:  Микола Сергійович Панащенко, генеральний директор; Віктор Андрійович Демидюк, заступник генерального директора; Сергій Олександрович Ільющенков, начальник  відділу соціального розвитку; Людмила Сергіївна Гуц, заступник начальника по РП ЦГЗ; Наталя Михайлівна Коломійчук, лаборант ХЦ; Олена Володимирівна Хоменко, провідний інженер-програміст СІТ; Іван Юрійович Кривоконь, інженер ВКМ; Олександр Олександрович Бєлаш, начальник зміни реакторного цеху; Артем Михайлович Шевляков, провідний інженер електроцеху; Андрій Юрійович Рибалко, електрослюсар ЦТАВ; Михайло Володимирович Гук, голова ППО ХАЕС; Андрій Васильович Данилюк, начальник зміни енергоблока; Дмитро Валерійович Міщенко, заступник начальника ЕРП по РП; Олександр Миколайович Хомич, начальник зміни енергоблока.

У разі виникнення об'єктивних причин надати право адміністрації та профспілковому комітету вносити зміни в персональний склад делегації.

7. Звернутися до президента ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією про призупинення процесу оптимізації персоналу ВП ХАЕС для детального вивчення чисельних зауважень профспілкового комітету ВП ХАЕС, що висловлені у відповідних зверненнях.

8. Всі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами конференції трудового колективу, взяти до відома.

Секретаріату протокольно опрацювати зауваження та пропозиції, висловлені в процесі обговорення, і направити сторонам, що є відповідальними за їх виконання у ВП ХАЕС та ДП НАЕК «Енергоатом", для прийняття кінцевого рішення та доведення даної інформації до відома трудового колективу.

Результати підведення під­сум­ків виконання Колективного договору ДП НАЕК "Енергоатом" по ВП ХАЕС за 2012 рік направити до відома в ДП НАЕК "Енергоатом", профспілковий комітет ДП НАЕК "Енергоатом".

10. Контроль за виконанням постанови конференції трудового колективу покласти на генерального директора ВП ХАЕС та голову ППО ХАЕС.