Культурі безпеки - прiоритет

 

На Хмельницькій АЕС відбулось засідання Комітету з  культури безпеки за участю адміністрації підприємства та керівників структурних підрозділів станції.

На порядку денному стояли питання виконання проекту ІСЯБ «Впровадження комп’ютеризованої системи підготовки та управління кваліфікацією експлуатаційного персоналу у сфері ядерної та радіаційної безпеки»; затвердження політики та переліку інструментів запобігання помилок персоналом; виконання «Програми конкретних дій, спрямованих на розвиток культури безпеки у ВП ХАЕС на 2017-2018 роки» у першому півріччі поточного року; особливості взаємодії ядерної та фізичної безпеки на АЕС.

З цих питань заслухана і обговорена відпо­відна інформація.

Зокрема начальник НТЦ В.І. Ісупов (на знімку) у своїй доповіді зупинився на цілях, етапах реалізації та  результатах виконання проекту ІСЯБ «Впровадження комп’ютеризованої системи під­готовки та управління кваліфікацією екс­плу­атацій­ного персоналу у сфері ядерної та радіаційної безпеки»; використанні автоматизованої системи контролю та навчання (АСКН), створеної в результаті проекту, для навчання та перевірки знань оперативного персоналу та керівни­ків, що проходять перевірку знань у центральній комісії ВП ХАЕС в царині ядерної безпеки; труднощах у використанні АСКН, пов’язаних з надмірними вимогами посадових ін­струкцій до обсягів знань;  попередньому наповненню системи навчальними матеріалами та тестами в області охорони праці та пожежної безпеки; розповів про пропозицію розширення практики використання АСКН для персоналу, що проходить  перевірку знань у загально­станційних комісіях.

Заступник генерального директора з якості та управління О.В.Годнєв  зупинився на питаннях­ розробки політики ВП ХАЕС у сфері людського фактора та переліку бар’єрів і методів (інструментів) запобігання помилок персоналом, розроблених в рамках заходів за результатами проведеної місії технічної підтримки ВАО АЕС. Доповідач повідомив, що розроблені документи направлені у робочу групу з культури безпеки ДП «НАЕК «Енергоатом» для їх розгляду та затвердження на рівні компанії.

Загальній характеристиці «Програми конкретних дій, спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки у ВП «Хмельницька АЕС» на 2017-2018 роки» 0.ЯБ.6832.ПО-17; стану справ з виконання програми за підсумками першого пів­річчя 2017 року була присвячена доповідь заступника головного інженера з ядерної і радіаційної безпеки К.Р.Щербініна.

Відзначено покращення організації робіт у ВП ХАЕС щодо виконання програми та задові­льне виконання заходів, передбачених програмою на перше півріччя поточного року.

Крім цього обговорено інформацію помічника генерального директора з загальних питань А.В.Бойка про особливості взаємодії ядерної та фізичної безпеки на АЕС, проаналізовано спільні  та відмінні підходи у забезпеченні ядерної та фізичної безпеки, формуванні культури безпеки та культури захисту.

За результатами засідання Комітету з  культури безпеки було вирішено:

1. Заходи щодо розширення сфери використання АСКН включити у план розвитку системи підготовки персоналу на 2018 рік.

2. Провести аналіз на предмет надмірності обсягу знань, передбачених посадовими інструкціями оперативного персоналу та керівниками, що проходять перевірку знань у центральній комі­сії. За необхідності внести пропозиції щодо коригування обсягу знань.

3. Підготувати представлення політики ВП ХАЕС у сфері людського фактора та перелік бар’є­рів та методів (інструментів) запо­бі­гання помилок персоналу для затвердження Комітетом з культури безпеки.

4. Організувати засідання Комітету з культури безпеки з розгляду та затвердження політики ХАЕС в області людського фактора та переліку бар’єрів і методів (інструментів) запобігання помилок персоналу.

5. Забезпечити виконання робіт, передбачених «Програмою конкретних дій, спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки у ВП «Хмельницька АЕС» на 2017-2018 роки» 0.ЯБ.6832.ПО-17 на друге півріччя 2017 року.

6. Забезпечити використання матеріалів презентації «Особливості взаємодії ядерної та фізичної безпеки на АЕС» у навчанні персоналу для формування та подальшого розвитку культури захисту у ВП ХАЕС.

Власна інформація