Ламаємо стереотипи про «гендер»

Напередодні прийняття Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» на 2012-2013 роки робоча група з гендерних питань ППО ХАЕС (далі – РГГП) провела гендерний аналіз проекту Колективного договору. В результаті аналізу було виявлено, що деякі пункти Додатків до КД дискримінують права чоловіків – працівників Компанії. РГГП передала свої пропозиції щодо зміни деяких пунктів колдоговору до профкому ХАЕС.

Потому більшість пропозицій від РГГП були прийняті рішенням конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом».

Окремо хочу наголосити про те, що дані пропозиції було висунуто лише від ХАЕС.

 Відтак Додаток 21 «Положення про надання матеріальної допомоги працівникам ДП НАЕК «Енергоатом». ПЛ-К.0.07.064-05. у новій редакції виглядає наступним чином: 6.1 На одержання одноразової допомоги мають право: працівники Компанії (мати або батько дитини) у зв’язку з народженням дитини; 7.1 Щомісячна матеріальна допомога виплачується матері або батькові, що працює в Компанії і знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного і шестирічного віку. Тепер при народженні дитини одноразову допомогу може отримати мати або батько дитини (працівники Компанії)*, а при виході у відпустку по догляду за дитиною матері або батька дитини (працівники Компанії) вони мають право на отримання щомісячної матеріальної допомоги.

Додаток 11 «Положення про виплату одноразової винагороди за підсумками роботи за рік…» ПЛ-К. 0.07.072-08. у новій редакції читається так: 2.1.5 час оплачуваної відпустки працівників по догляду за дитиною до досягнення трьох років, та додаткової відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення віку шести років (за медичним висновком). 3.4 Винагорода виплачується працівникам, які мають право на отримання винагороди на перше січня поточного року, але не пропрацювали повний календарний рік з поважних причин, а саме:

у зв’язку з поверненням до ДП НАЕК “Енергоатом”, у разі закінчення служби у Збройних силах, навчання у вищих, середніх спеціальних навчальних закладах (за направленням підприємства) та на курсах підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємства, роботи на виборних посадах, додаткової відпустки у працівників для догляду за дитиною (до трьох та шести років), строку інвалідності, після зарубіжного відрядження за направленням ДП НАЕК“Енергоатом”. Положення стосується матері, батька, дідуся/бабусі дитини – працівників Компанії - які знаходились у відпустці по догляду за дитиною.

Додаток 14 «Положення про порядок виплати щомісячної надбавки за безперервний стаж роботи в електроенергетичній галузі» у новій редакції засвідчує, що: 2.3.5. Час, коли жінка у зв’язку з вагітністю або народженням дитини тимчасово перейшла на роботу, яка не давала право на отримання такої надбавки, або залишила роботу з цих причин, при поверненні працівника, що знаходився у відпустці по догляду за дитиною після досягнен­ня дитиною віку трьох років (за наяв­ності висновків медичної комісії – шести років) на роботу, яка дає право на отримання надбавки. 4.6. Надбавка не нараховується працюючим за сумісництвом, тимчасовим працівникам (крім тимчасових працівників, які заміщають жінок, що знаходяться у відпустках по вагітності, пологах і працівників, що знаходяться у відпустках по догляду за дитиною).

Положення стосу­ється тимчасових працівників, які заміщають матір, батька (дідуся/бабусі) дитини – працівників Компанії - що знаходяться у відпустках по догляду за дитиною.

Примітки:

* Згідно зі спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету ВП ХАЕС №52-06/26 від 16 січня 2012 р. (розділ 6 „Матеріальна допомога при народженні дитини”): одноразова матеріальна допомога виплачується заявнику (матері або батькові дитини) у розмірі 1-го прожиткового мінімуму на працездатну особу встановленого Законом України на дату народження дитини.

Для отримання допомоги при народженні дитини заявнику необхідно надати наступні документи:

- заяву на ім’я генерального директора;

- копію свідоцтва про народження дитини (свідоцтво про всиновлення або опікунство, якщо заяву подає усиновитель або опікун);

Виплата матеріальної допомоги при народженні дитини проводиться при поданні документів у ВСР не пізніше аніж за 2 місяці з моменту народження дитини. В іншому випадку питання про призначення матеріальної допомоги визначається окремим спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету.

Олексій Ущаповський,

голова РГГП