«Марафон» виробничо-технічної служби

Виробничо-техніча служба є однією із провідних ланок у плануванні й організації виробничої діяльності Хмельницької АЕС. Її історія розпочалась сорок років тому зі створення відділу. З 1980 року ВТС очолювали Володимир Харламов, Володимир Морозов, Євгеній Коротов, Микола Тютюник, Олександр Зонов, Олексій Шусть, Іван Старовойтов, Олег Хатьомкін, Іван Старовойтов, Віталій Весельський, Вадим Статкевич та Василь Летвинко, який керує службою із 2012 року.

На даний момент виробничо-технічна служба складається із виробничого відділу, відділу техніко-економічного планування та обліку, відділу документації, бюро стандартизації, відділу технічного забезпечення обліку електроенергії, відділу обліку та планування покупної електроенергії та відділу комерційної диспетчеризації, які очолюють такі досвідчені фахівці як Олександр Мелешко, Ганна Гасюк, Світлана Іщук, Тамара Гордєєва, Сергій Яшан, Світлана Іванова та Євгеній Ковальський.

Персонал виробничого відділу планує й контролює виконання організаційно-технічних заходів із супроводу експлуатації, економічності роботи енергоблоків №1 і №2 ВП ХАЕС згідно із встановленими правилами; готує й передає у зовнішні організації місячну, квартальну, річну технічну звітність; розробляє вимоги до виробничої документації щодо структури і змісту документів, (крім положень про підрозділи та посадових і робочих інструкцій) та надає методичну допомогу підрозділам при розробці виробничої документації; виконує аналітичні функції щодо управління виробництвом.

До обов'язків персоналу відділу техніко-економічного планування та обліку входить складання планів з виробітку і відпуску електроенергії, наявної і робочої потужності енергоблока, КВВП, споживання питної і технічної води та кількості каналізаційних стоків; розрахунок очікуваних та фактичних місячних, квартальних і річних техніко-економічних показників, коригування планових ТЕП; розрахунок недовиробітку електроенергії ВП  ХАЕС; визначення добових завдань з виробництва електроенергії електро- і теплоенергії ВП ХАЕС; розрахунок і коригування місячних, квартальних і річних планів споживання тепла і води об’єктами ВП ХАЕС; розробка погодинних графіків навантаження енергоблоків №1 і №2; організація підготовки та оформлення технічних умов на підключення споживачів до мереж теплопостачання, водопостачання та трубопроводів відведення стічних вод та встановлення засобів обліку; облік часу роботи турбіни і реактора, зупинок і розвантажень енергоблоків №1, №2.

Крім цього, цей відділ більше року спільно із підрозділами КГ, ЦГЗ, ЕЦ, СІТ працює над важливим завданням щодо забезпечення роботи ВП ХАЕС в умовах нової моделі енергоринку, зокрема проведення підготовчої роботи, за якою ВП ХАЕС під егідою ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» успішно співпрацює з АТ «Хмельницькобленерго» для здобуття досвіду й організації повноцінної роботи підрозділів електростанції у вищезазначених умовах. У цих процесах важливим є досвід техніка 1 категорії Олени Мелешко.

На відділ документації покладено обов’язки розробки вимог до побудови, викладення та оформлення документів, введення їх у систему документації ВП ХАЕС; встановлення правил поводження із виробничою документацією на всіх етапах її життєвого циклу; визначення порядку розробки, узгодження, затвердження, перегляду та анулювання виробничих документів; здійснення супроводу робочих місць оперативного персоналу (НЗС, БЩУ, РЩУ) і ГД, ГІС, ЗГІЕ; організацію роботи з виробничою документацією, що підлягає реєстрації і зберіганню в технічному архіві ВП ХАЕС, і вико-навчої документації на введені в експлуатацію об’єкти. Гарних слів заслуговує робота у відділі документації досвідчених працівників - Олени Харламової, Тетяни Пенчук, Світлани Волконенкової, Наталії Марковської та молодого фахівця - Тетяни Новіцької.

Основною функцією бюро стандартизації є реалізація політики компанії у сфері стандартизації на проммайданчику ВП ХАЕС. До завдань, які виконуються у цьому напрямку, належать – комплектація та ведення фонду нормативних документів, співпраця зі службами стандартизації органів державного управління та регулювання, технічними комітетами зі стандартизації та іншими організаціями в галузі стандартизації, організаційно-методичне керівництво робіт зі стандартизації у підрозділах ВП ХАЕС та надання їм методичної допомоги при розробці проектів документів зі стандартизації. З цими завданнями професійно справляються Оксана Трушковська, Світлана Карпинська та Ірина Андрейцева.

У процесі керівництва відділом документації та бюро стандартизації хороший  гарний  управлінський хист постійно демонструє Олег Богуш.

З 1 липня 2019 року, стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону «Про ринок електричної енергії», ухваленого у 2017 році.

Для забезпечення роботи ВП ХАЕС в умовах нової моделі ринку на рівні ДП «НАЕК «Енергоатом» було прийнято рішення про створення у виробничо-технічних службах ВП у підпорядкуванні головного інженера відповідних підрозділів. На виконання доручень президента ДП «НАЕК «Енергоатом» у структуру ВТС були внесені відповідні зміни та створені додаткові відділи:  обліку і планування покупної електроенергії; технічного забезпечення обліку електроенергії;  комерційної диспетчеризації. Обов’язки контролю за їх діяльністю покладені на заступника начальника Олега Шолудька.

Із розширенням штату ВТС майже на третину, на його персонал покладені й нові завдання, суть яких полягає ув забезпеченні ведення режимів електропостачання, обліку та збуту електричної енергії; забезпеченні технічної експлуатації АСКОЕ ВП ХАЕС, а також супроводу, його розвитку; забезпечення дотримання графіків відпуску та покупки електроенергії.

Нові завдання, які були покладені на ВТС напряму, впливають на прибуток, який отримує ДП «НАЕК «Енергоатом» виконуючи торгівельні операції на сегментах ринку електроенергії.

Незважаючи на новизну завдань, які були покладені на ВТС, персонал створених відділів демонструє високий професіоналізм, здатність швидко навчатися, швидко відповідно до вимог, які актуальні на даний момент, здатність приймати аргументовані рішення у вирішенні нестандартних завдань.

Зараз у ВТС працюють висококваліфіковані спеціалісти, серед яких є відмінники атомної енергетики України, почесні працівники ВП ХАЕС, працівники, нагородженні Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, обласної ради, ДП «НАЕК «Енергоатом» і ВП ХАЕС.

З вдячністю та великою повагою згадують у підрозділі колег, які нині на заслуженому відпочинку, зокрема Івана Старовойтова та Віталія Весельського, Тетяну Яшину, Миколу й Олену Мусієнків, Івана Горбатова, Валентину Пенчук, Ольгу Шевцову, Сергія Андрущенка, Ларису Лігу, Лідію Трубникову, Валентину Черноусько, Людмилу Науменко, Олену Шевчук та інших.

Олександр Шустерук