Атомна енергетика нашої держави багато в чому залежить від міжнародних чинників. ХАЕС постійно відвідують представники іноземних заводів - виробників, продукція яких залучається для реконструкції та модернізації діючих енергоблоків. Електростанція перебуває під пильним оком міжнародних експертів. Це стає приводом для організації різних зустрічей, нарад, презентацій, під час яких виникає потреба не тільки в орга­нізації якісного розмовного перекладу, а й у підготовці документації на зрозумілих для їх учасників мовах. До цього процесу має без­посереднє відношення відділ міжнародної співпраці та технічної допомоги, роботою якого керує Владислав Коренюк.

- На працівників  нашого відділу, - розповідає Владислав Петрович, - покладено­  завдання з підтримки розвитку та зміцнення офіційних, науково тех­нічних і комерційних зв’язків, співпраці з закордонними АЕС, компаніями, фірмами й іншими підприємствами. До нашої компетенції належить координація діяльності підрозділів елек­тростанції у сфері міжнародної співпраці та  техніч­ної допомоги. Вважаю, що  робота здійснюється на    належному рівні. Приємно чути схвальні відгуки іноземних представників  про діяль­ність працівників відділу.

Більшість роботи, яка проводиться у відділі, залишається непомітною для широкого загалу працівників електростанції, бо левова частка робочого часу витрачається на переклад технічної кореспонденції і технічної документації, що надходить на іноземних мовах. Крім цього ведеться ділове листування із закордонними відомствами, компаніями, АЕС, фірмами з питань взаємодії і співпраці у сфері атомної енергетики; здійснюється переклад інформації для розміщення на веб-сайті  ВП ХАЕС тощо.

Коли на ХАЕС приїздять іноземні делегації, на своєрідну «передову» виходя­ть працівники лабораторії тех­нічного перекладу. Від їх майстерності залежить успіх проведення будь-якого заходу. Ось що розповідає її начальник Юрій Живага:

- Переклад письмових текстів і інтерпретація розмовної мови не піддаються порівнянню. Для того, щоб точно передати висловлену думку, потрібно мати хорошу лінгвістичну підготовку і практичні навики. Як показує практика,­ для перекладачів потрібно також орієнтуватись у особливостях культури народу, який представляє іноземець, бо часто­ у розмовах використовуються фразеологічні звороти, які не піддаються прямому перекладу, а мають принаймні в українській та російській мовах­ свої відповідники. Те ж саме можна сказати й про жарти, які трапляються навіть під час дуже серйозних переговорів. Але основною особливістю нашої роботи є переклад документів енергетичної тематики. У цій сфері гарні знання демонструють мої коле­ги – провідні інженери-перекладачі Лариса Гринюк, Марина Осинська, інженери-перекладачі Галина Стасюк, Наталія Шабар­кіна, Наталія Ліскова, Олена Богомазова.

Великий досвід у проведенні перекладів  у начальника відділу Владислава Коренюка та його заступника Василя Поліщука. Їм часто    доводиться вирішувати важливі завдання у сфері міжнародної діяльності нашої електростанції.

Працівники відділу міжнародної співпраці  та технічної допомоги досконало володіють                        англійською, німецькою, французькою мовами. Їх фахова підготовка була здобута у провідних вузах України та Росії. А днями вони відсвяткують Міжнародний день перекладача - фахове свято працівників, професія яких потрібна та актуальна.

Олександр Шустерук