Мобілізовуємо зусилля аби не втратити завойовані позиції

8 лютого відбулась звітна профспілкова конференція ППО ВП «Хмельницька АЕС» під час якої із доповіддю про роботу профспілкового комітету Хмельницької АЕС за період з 3 лютого 2017 року по 7 лютого поточного року  виступив керманич профспілкової організа­ції Михайло Володимирович Гук.

Профспілковий лідер станції зокрема зазначив, що нині на обліку налі­чу­ється 5567 членів проф­спілки з-поміж яких праці­вників ВП ХАЕС, СК і КДЮСШ ППО ХАЕС – 4837, непрацюючих пенсі­онерів ХАЕС – 725, штатних працівників профкому – 5.

В складі організації  2074 жінки,  молоді у віці до 35 років налічується 1017 осіб.

В структурі ППО ХАЕС 35 профспілкових ланок першого рівня – цехкоми та 111 ланок другого рівня – профгрупи.

Вирішення поточних питань в робочому порядку здійснюють постійнодіючі в профспілковому комі­теті 13 комісій при активній допомозі голів цехових комітетів та профспілкового активу.

Діяльність комісій профкому регламентована відповідними «Положеннями…» про комісії, що розроблені і затверджені профспілковим комітетом. Систематично проводиться аналіз ефективності роботи усіх комісій, ведеться активна робота по вдосконаленню їх діяльності.

Всю роботу профспілковий комітет і профспілкова організація проводить згідно з поточними і перспективними планами.

За звітний період у вересні минулого року була проведена позачергова конференція, яка мала сприяти вирішенню питання залучення додаткових коштів до фонду оплати праці (ФОП), проведено 50 протокольно оформлених засідань профкому. На засіданнях розглянуто понад 700 питань, що безпосередньо стосуються життєдіяльності підприємства, інтересів кожного працівника.

Постійно здійснюється робота над опрацюванням листів, заяв та запитів, розглядається значна кількість розпорядчих документів по ВП ХАЕС з виробничих та економічних питань, узгоджувалися графіки роботи персоналу, розроблялися та надалися пропозиції щодо внесення змін та доповнень до колективного договору та погоджувалися спільні рішення по внесенню цих змін.

Головним питанням для кожно­го працівника залишається рівень його заробітної плати. І, звичайно, для профкому та його профі­льної комісії дане питання протягом звітного періоду було також ключовим.

Варто відзначити той факт, що не дивлячись на жорстку регуляторну політику НКРЕКП, саме завдяки участі профспілок двічі в звітному періоді вдавалося залучати до ФОП позапланові кошти і таким чином піднімати рівень доходів наших працівників. Зокрема:

- в кінці минулого року додатково отримані 224 млн грн дали змогу виплатити кожному працівникові по 2 тис. грн, підвищити в грудні посадові оклади і тарифні ставки не на 4,6%, а на 10% і провести виплату цілком пристойної премії до 30-річчя пуску 1-го енергоблока ХАЕС;

- на початку 2018 року, коли стали­ відомі не дуже втішні цифри зростання рівня доходів наших працівни­ків, саме завдяки ініціативі ПК ППО ХАЕС (звернення №053-20/231 від 16.01.2018 р.) відбулися переговори з президентом Компанії Ю.О. Недашковським, результатом яких стало Спільне рішення роботодавця і профспілкового комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» №1882 від 19.01.2018 року про встановлення базового розміру премії для ПВП з 01.01.18 року на рівні 30% замість 15%, а також визначення перспективи зростання премії до 60% у поточному році.

Вище проголошені здобутки жодним чином не мають заспокоювати профспілковий комітет, - зазначив промовець,- слід і надалі невпинно проводити роботу і шукати шляхи збільшення рівня доходів наших працівників. Ми відкриті до співпраці, - наголосив Михайло Володимирович, - і  зазначив, що не варто вішати на профспілковий комітет відповідальність за стрімке падіння національної валюти, за масове зубожіння населення, за певні дії та бездіяльність Національного Банку, Кабміну та  і Верховної Ради України.

- Головними проблемами, які не зникнуть у найближчій перспективі і які, на жаль, не залежать від профспілки, - продовжив профспілковий лідер, - є жорстке регулювання тарифів НКРЕКП і неста­більність національної валюти. А серед основних перспективних завдань на даний час, окрім зага­льного зростання рівня заробітної плати, є питання реформування системи оплати праці непромислового персоналу для усунення дискримінаційного та несправедливого співвідношення у оцінці результатів праці промислового і непромислового персоналу, а в кінці року переведення сум премі­ального фонду до тарифних ставок і посадових окладів працівників.   

Далі Михайло Володимирович наголосив, що профспілковий комі­тет вирішував планові завдання соці­ального захисту членів профспілки. Матеріальну допомогу з коштів профспілкового бюджету за звітний період отримали 692 члени профспілки на суму 2 067 800 грн.

Законодавство, що постійно змінюється, вносить зміни і в деякі питання реалізації положень колективного договору. Так, у звітному періоді ми набули досвіду виплати матеріальної допомоги, що передбачена колективним договором, для дітей-напівсиріт наших колиш­ніх працівників і матеріальної допомоги на поховання.            

Виплати для реалізації умов колдоговору у загальному здійснено на суму 243 737 грн.

У надтяжких ситуаціях (онкологічні захворювання, складні оперативні втручання, імплантація донорських та штучних органів тощо) ми постійно зверталися за допомогою у профспілковий комітет Компанії і жодного разу не отримали відмови, за що велика подяка О.В.Личу. Лише за 2017 рік від ППО ДП «НАЕК» Енергоатом» матеріальна допомога  нашим працівникам була виплачена у сумі 669 000 грн.

Належна увага профспілковим комітетом приділялася оздоровленню дітей. Знайдена, і буде збережена у 2018 році, нова додаткова форма дитячого оздоровлення – під час весняних канікул. Відмінно спрацював вже другий рік поспіль табір «Форпост», що проводить не лише оздоровлення, а й займається­ військово-патріотичним вихованням підлітків. За це велика подяка його організатору М.М.Ковальчуку. Спільно із профспілковим комітетом ДП НАЕК за активної участі комісії по роботі з дітьми і шефській роботі за звітний період оздоровле­но в дитячих оздоровчих таборах: (ППО ХАЕС + ППО НАЕК)  112+337= 449 осіб на суму 560520+2846922= 3407422

За звітний період спільно з профспілковим комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» оздоровлено 1925 працівників ВП ХАЕС та членів їх сімей на суму 23384308 грн.

Головною проблемою даного напрямку діяльності профкому є його недостатнє фінансове забезпечення і очевидним є той факт, що незначне збільшення фінансування не встигає за стрімким ростом цін. Наявність на інших майданчиках АЕС санаторіїв-профілакторіїв і відсутність його у нас потребує суттєвого збільшення коштів на оздоровлення для персоналу ХАЕС.

Добре спрацював профком за напрямком діяльності комісії із соціально-економічного розвитку. Постійно проводився контроль виконання  колективного договору на підприємстві, готувалися пропозиції щодо його вдосконалення і той факт, що значна кількість пропозицій і зауважень від ХАЕС на сьогодні знайшли своє відображення у колективному договорі на 2018 рік є беззаперечним фактом нашої активної роботи у даному напрямку. Навіть представництво в комісії з розробки колективного договору ДП НАЕК профкому найменшої АЕС є втричі більшим від інших майданчиків (Гук, Кусков, Волков). І те, що з легкої руки Олексія Васильовича, мене призначено співголовою цієї комісії, певною мірою допомогло у прийнятті ряду позитивних рішень.

Ще один важливий напрямок діяльності профспілкового комітету – фізкультурно-масова робота.

Поєднання зусиль комісії профспілкового комітету, колективу СК «Енергетик» ППО ХАЕС, колективу КДЮСШ ППО ХАЕС і унікальна серед­ АЕС України структура (тренерсько-методичний персонал передан­о у структуру профкому) дає можливість досягати видатних результатів, залучати до активних занять фізичною культурою і спортом значну кількість працівників ХАЕС, їх дітей, жителів нашого міста. Спортивні досягнення є візиткою і водночас гордістю ХАЕС. 2017 рік чергове тому підтвердження: переконлива загальнокомандна перемога у ювілейній 25 Спартакіаді підприємств атомної енергетики і промисловості України, гучні пе­ремо­ги наших волейболістів, футбо­лістів, фехтувальників. Близько 1200 наших працівників пості­йно зай­­маються різними видами спорту.

Ще одна традиція - кожен новий спортивний рік комісія починає з організації купання у Хрещенській ополонці. Більше 700 сміливців випробували себе цього разу. А наш клуб «Рибалок-аматорів ХАЕС»,                  що є найчисельнішим організованим рибальським об’єд­нанням в Україні, пропонує нашим працівникам повний перелік рибальських змагань упродовж року. До речі, рівень майстерності членів клубу зріс настільки, що вони почали заявляти про себе гучними перемогами на всеукраїнських змаганнях.

Якісно вирішує покладені завдання житлово-побутова комісія. Дуже шкода тільки, що головну свою функцію – розподіл житла, комісія вирішує вкрай рідко. 25 сімей наших­ працівників поліпшили свої житлові умови за участі і сприяння комісії у 2017 році (21- позики на придбання житла і 4 – виділення неприватизованих кімнат в гуртожитках).

Проблемним питанням, яке переходить зі звітного періоду в поточний, є питання заселення другої черги будинку №505. І питання, на якому я хочу акцентувати увагу присутніх представників Компанії, – перегляд «Положення про напрямки та порядок покращення житлових умов працівників ДП НАЕК»… з метою його вдосконалення.

Чіткою підготовкою та організацією відзначалися заходи комісії з культурно-масової роботи. В екскурсійних поїздках по території України, поїздках з метою відвідування культурно-освітніх і концертних заходів, а також на гірськолижні і термальні курорти у звітному періоді охоплено участь понад 1000 осіб.

Гарно у звітному періоді відпрацювала комісія по роботі з молоддю,  а голові комісії (він же голова Організації молоді ППО ХАЕС) Леоніду Волкову молодь ДП «НАЕК «Енергоатом» надала право представляти свої інтереси у взаємовідносинах із роботодавцем і профкомом Компанії. І з цією функцією він також справляється.

Щирих слів подяки заслуговує робота всіх комісій профкому. Їм є про що доповісти, бо зроблено за звітний період справді багато, а звіти деяких з них могли б звучати, як самостійні.

Підбиваючи підсумок сказаного потрібно зазначити, що поряд із значними здобутками та гучними перемогами були помилки та прорахунки у роботі профкому. Відтак,  не потрібно складати руки, впадати у відчай від невдач, заспокоюватися на досягнутих результатах - будемо і надалі наполегливо працювати, -  запевнив промовець.

Про перебіг подій під час профспілкової конференції та конференції трудового колективу ми розповімо у найближчому номері «Перспективи».