Важлива модернiзацiя

На першому енергоблоці Хме­ль­ницької АЕС триває ремонтна кампанія, у ході якої реалізується програма з продовження терміну його експлуатації. Зараз велика увага спе­ціа­лістів спрямована на модернізацію перевантажувальної машини у реакторному відділенні.

За словами начальника цеху по ремонту тепломеханічного устат­кування реакторного відділення енергоремонтного під­роз­ділу Ігоря Причти, модернізацією перевантажувальної машини займаються представники EVIG Engineering Co. Ltd. Роботи виконуються у відповідності до проекту модернізації в терміни перед­бачені графіком виконання даних робіт. На основі затвердженої документації основні роботи з модернізації розподілені між такими підрядними організа­ці­ями, як ТОВ «Атом­мон­таж­­сер­віс», Монтажне управ­ління №13, ТОВ «ПриладСистеми», ТОВ «Серт­центр АСУ». Проведення шеф-­нагляду­ за монтажем та пуско­налагоджуваль­ними роботами механічної частини виконують спеці­алісти фірми Ganz Engineering and Energetics, а системи управлін­ня та електричної частини, нагляд за пускона­лагоджувальними роботами довірено спеціалістам EVIG Engineering Co. Ltd. Вони,  зокрема­,  причетні до перевірок  блоків живлення,  комунікації між мікрокомп’ютерними вузлами, тестування зовнішніх комунікаційних контак­тів, стану програм і плат, виконання операцій в режимі «Симуляція». У ході демонтажу обладнання активну участь взяли фахівці енергоремонтного під­розділу, також вони спільно з спеціалістами електричного цеху та цеху теплової автоматики та вимірювань здійснюють контроль виконання монтажу нового обладнання перевантажувальної машини.

- Для техноло­гічних процесів на Хмельницькій АЕС перевантажувальна машина має надзвичайне значення, - розповідає Ігор Причта. - У реакторному відділенні вона використовується для вивантаження відпрацьованих тепловидільних збірок з реактора і установки їх в басейні витримки, завантаження «свіжих» теплови­дільних збірок в реактор та перестановки тепловидільних збірок в реакторі, контролю висотного положення головок тепловидільних збірок, установки відпрацьованих касет в чохол транспортного контейнера, тощо.  Опера­ції на перевантажувальній машині можна проводити у автоматичному і ручному режимах. Після пуску друго­го енергоблока почала вестись мова про модернізацію двох перевантажувальних машин на нашій електростанції. Концептуальне технічне рі­шення було затверджене у 2007 році. Через три роки завершились роботи з мо­дер­­ніз­ації пере­вантажу­вальної машини МПС-1000 блока №2 ВП ХАЕС. Після успішного проведення всіх необхідних випро­бувань перевантажувальну машину прий­ня­то у дослідну екс­плу­ата­цію, а згодом і в промисло­ву. Перевантажувальні машини для першого­ та другого ене­рго­блоків були виготовлені угорською фірмою Ganz Engineering and Energe­tics Machinery LLc спільно з EVIG Engine­ering­ Co. Ltd ще на початку вісім­десятих років. Їх елементна база, конструкторські рі­шення вия­вились застарілими. В процесі модернізації буде повністю замінено обладнання системи управління та всю кабельну продукцію, встановлено нові приводи            та під­шипники, нову теле­візі­йну камеру та датчики контролю, тощо. Після модернізації ми отримаємо фактично нову, сучасну перевантажувальну машину, яка відпові­да­тиме всім вимогам правил з ядерної                 та радіаційної безпеки. 

В рамках модернізації заплановано оновити всі підшипники, електродвигуни з редукторами, приводи робочої та телевізійної штанги, телевізійну камеру, всю кабельну продукцію та датчики контролю. «По суті, від нинішнього агрегату залишаться тільки основний міст та візок, колеса та рейки, якими пересувається машина. Все інше буде нове та сучасне».

У 2017 році на Хмельницькій АЕС було затверджене технічне рішення про монтаж комплекту устатку­вання для модернізації перевантажувальної машини на першому енергоблоці. Відбулися від­повідні тендерні процедури, у ході яких переможцем стала EVIG Engineering Co. Ltd. У ході ремонтної кампанії модернізацію перевантажувальної машини планується завершити у першій декаді лютого нинішнього року. Як повідомив Ігор Причта, потім буде реалізована низка технологічних процедур, що дасть можливість ввести перевантажувальну машину в дослідну експлуатацію та виконати завантаження палива в реактор, а в подальшому прийняти рішення про введення її в промислову експлуатацію.

Олександр Шустерук

На знімках: начальник цеху по ремонту тепломеханічного устат­кування реакторного відділення енергоремонтного підрозділу Ігор Причта та провідний інженер-технолог відділу інженерно-технічної підтримки енергоремонтного під­розділу Ігор Костюк обговорюють хід проведення модернізації перевантажувальної машини; реакторне відділення із перевантажувальною машиною.

Фото автора