Модернізація і реконструкція обладнання – важлива складова ППР

У підпорядкуванні заступника начальника електроцеху з ремонту ПТ і ПБ В.В.Суханевича дві дільниці – з ремонту перетворювальної техніки та  з ремонту обладнання протипожежного призначення. Персоналу кожної з них випало виконати великий обсяг робіт у ході ППР на другому енергоблоці. Досить багато сил і часу витрачено на технічне обслуговування та ремонт загальноблочних агрегатів безперебійного живлення  обладнання на 3 і 1 каналах системи безпеки, аналогічні роботи зараз викону- ються на 2 каналі. Обстежено обладнання ВАЗП для можливості продовження терміну його експлуатації. Персонал діль­ниці перетворювальної техніки також супроводжує роботи із ядерним паливом, оскільки на нього покладено функції технічного обслуговування обладнання полярного крана і перевантажувальної машини реак­торного відділення, працюючи під час планово-­по­пе­реджувального ремонту цілодобово.

Крім планових робіт зазвичай виконується реконструкція обладнання. Зараз, наприклад, за словами Володимира Суханевича, укладено договір з ТОВ «Діаконт» на проведення модернізації системи керування крана кругової дії. На другому енергоблоці вже завершено обстеження з уточненням обсягів модернізац­і­йних робіт і направлено по­­передні проекти необхідних документів. Вони досить об’ємні, на підготовку витрачається багато часу і ресурсів.

У персоналу дільниці з ремонту автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння своя специфіка і свої завдання на час ППР. Колектив так само уже виконав заплановані обсяги робіт на 3 і 1 каналах системи безпеки, зараз вони тривають на 2-у каналі.

Вимоги нормативно-правових актів з пожежної безпеки постійно підвищуються, тому актуальною залишається реконструкція на ввіреному обладнанні, що передусім потребує чимало додаткового часу на вивчення проектної документації, ознайомлення з новим обладнанням, нагляд за виконанням підрядниками конкретних реконструкційних робіт. Наразі підрядна органі­зація ТОВ «Західелектромонтаж» виконує роботи у машинному залі другого енерго­блока, де триває монтаж автоматичної пожежної сигналізації на основі адресної системи. Дана система дозволяє значно швидше ідентифікувати місце виникнення пожежі, а відтак оперативно її локалізувати і ліквідувати, мінімізуючи можливі матеріальні втрати, завдання шкоди здоров’ю персоналу.

– Адресна система, – каже співрозмовник, – дозволяє також діагностувати систему, вчасно виявляти будь які негаразди, пошкодження. У зв’язку з необхідністю облаштування практично усіх приміщень об’єктів автоматичною пожежною сиг­на­лізацією значно збільшується кількість обладнання, що обслуговується (пожежних сповіщувачів, кабельних зв’язків тощо), яке пов’язане із іншими системами.

Не оминули ми у розмові питання забезпечення служби перетворювальної техніки і пожежної безпеки кадрами відповідної кваліфікації. Проблема є, над її вирішенням у підрозділі працюють. І тут мало просто заповнити вакантні посади, варто багато і системно працювати над підготовкою новоприйнятої людини для кваліфікованого виконання роботи. Нюансів надзвичайно багато, важливі не тільки необхідні технічні знання за профілем. Адже  персонал, який обслуговує таку велику кількість обладнання, має вивчити доволі обширну географію  розташування закріпленого обладнання та розмежування зон обслуговування. Потрібно навчитися орієнтуватися у розгалуженій мережі приміщень, знати, кому вони належать, оперативно дістатися на необхідний об’єкт, бути готовим до робіт із підвищеною небезпекою тощо. Зважаючи на велике  навантаження і відносно низький рівень оплати праці,  люди шукають інше місце роботи як у підрозділах ХАЕС, так і за її межами. А тому система заохочення вже навченого персоналу, з набутим практичним досвідом, залишається у порядку денному на першому місці.

Ольга Сокол