Модернізація з гарантією безпеки

Процес реконструкції та модернізації у цеху теплової автоматики та вимірювань Хмельницької АЕС є постійним. Заплановані заходи впроваджуються поетапно за встановленими графіками. У ході реалізації ряду заходів із продовження терміну експлуатації першого енергоблока спеціалістами підрозділу було замінено уніфікований комплекс технічних за­собів автоматизації на сучасний про­грамно-технічний комплекс керуючих систем безпеки. Також відбулася заміна систем управління дизель-генераторами на програмно-технічний комплекс керування дизель-генераторами підприємства «Вестрон». Крім цього,  встановлено обладнання управління нор­мальною експлуатацією систем реакторного відділення, важливих для безпеки.

За словами начальника дільниці з ремонту засобів обчислювальної техніки цеху теплової автоматики та вимірювань Миколи Павленка, у 2019 році його колегами реалізовано кілька важливих проектів із реконструкції та модернізації на двох діючих енергоблоках Хмельницької АЕС. Серед них  – встановлення нової  системи аварійного та післяаварійного моніторингу. Вона безпосередньо пов’язана із системами контролю та управління. Сама модернізація направлена на підви­щення безпеки енергоблоків АЕС з ВВЕР-1000 шляхом забез­печення оперативного персоналу, персоналу групи інже­нерно-технічної підтримки достовірною інформацією про стан критич­них функцій безпеки та ефектив­ності захисних бар’єрів, а також безпосередніми показами аварійних контрольно-вимірювальних приладів під час та після проектних та запроектних аварій.

- Нова система, - розповідає Микола Григорович, - допомагає не допустити у ході управління аварією припинення циркуляції теплоносія та оголення ядерного палива. Це є можливим завдяки ретельному контролю за такими параметрами, як температура теп­лоносія на виході із тепловиділяючої збірки з розширеним діапа­зоном вимірювання до 12600С; рівень теплоносія в реакторі; тиск над активною зоною; тиск в зоні локалізації аварії; концентрація водню, кисню та пари в зоні локалізації аварії; температура в зоні локалізації аварії; потужність дози гама-ви­промінювання в зоні локалізації аварії; рівень в басейні витримки; температура в басейні витримки. Система аварійного та післяаварійного моніторингу дає можли­вість підвищити безпеку реакторної установки за рахунок забезпечення інформаційної підтримки прийняття рішень з ліквідації та мінімілізації наслідків проектних та запроектних аварій.

Торік у ході модернізації та реконструкції провідні інженери дільниці з ремонту засобів обчислю­вальної техніки цеху теплової автоматики та вимірювань Максим Штойко та Анатолій Часник брали участь у технічному обслуговуванні та ремонті датчиків температурного контролю приміщень та обладнання реакторного та турбінного відділень.  Крім цього,  успішно було проведено модернізаційні роботи обладнання у приміщеннях  каналів системи безпеки. Вони брали активну участь у введенні системи аварійного та післяаварійного моніторингу на першому та другому енергоблоках у дослідну експлуатацію.

Олександр Шустерук

На знімку: провідний інженер Максим Штойко та інженер Тетяна Побережна за переглядом технічної документації

Фото автора