Музей, де музика і музи

27 вересня Нетішинський краєзнавчий музей зібрав друзів на невеличкий ювілей - п'ятнадцятиріччя. Як зазначила гос­подиня закладу Оксана Кононюк, вік зовсім юний, пацансько-хуліганський, але важливий, як етап до настання зрілості. Серед фундаторів музею Зас­лужений працівник культури України Галина Йосипівна Фурманчук та тодішній міський голова, Почесний громадянин Нетішина Іван Васильович Гладуняк. До його створення при­четна й енергокомпанія «НАЕК «Енергоатом». За 15 років музей відвідали понад 200 тисяч екскурсантів. Організовано та проведено 440 виставок, 435 заходів, три нау­кові конференції, ряд експедицій.

Видано п'ять випусків збірни­ка наукових статей «Вісник Нетішинського краєзнавчого му­зею», два альманахи «Нетішинських талантів дивоцвіт», започатковано серію інформаці­йних буклетів «Почесні грома­дяни та видатні особистості міста», посібник для учнів «Істо­рія Нетішина», фотоальбом «Нетішин», книга історико-краєзнавчих нарисів «Частинка історії».

Музей став переможцем 1-го та лауреатом 2-го Всеукраїн­ського музейного фестивалів, переможцем водній із номінацій 1-го рег­іонального музейного фестивалю у Меджибожі.

Наукові співроб­ітники реалізують ряд музейно-педагогічних програм, два міжмузейні проекти.

Як відзначив у вітальному слові за­ступник генераль­ного директора ХАЕС з кадрів та соціальних питань Віктор Демидюк, коли будь-який доку­мент потрапляє в ек­спозицію музею, він вже набуває іншої ваги, стає свідченням не лише окремої події, а мірилом державних звершень. Він вру­чив музею вітальну адресу від генерального директора ХАЕС та макет стели, що символізує мирний атом і прикрашає дорогу до атомної станції.

Багато теплих слів було мовлено під час урочистостей від представників освіти та культу­ри, колег з Острозького Музею книги, журналістів, представ­ників влади. Промовці відзна­чали, що музей зайняв почесне місце в ряду закладів, що фор­мують свідомість громадян, що плекають історичну правду про минуле і відслідковують су­часність. Було чимало пода­рунків. Один з них - програвач, презентували Михайло Гук, Олена Веселова, Юрій Самолюк. Віктор Гусаров. Олександр Шустерук та брати Расадкіни. Хочеться, щоб більше музики звучало в стінах музею і активно поповнювалась колекція вініло­вих грамплатівок. Присутні ба­жали ювілярам успіхів у важ­ливій та цікавій діяльності.

Представники музичної шко­ли виконали ряд творів на фор­тепіано та флейтах.

Віктор Павлов

Фото Надії Походонько