«Ми повинні усвідомити,  що атомній енергетиці немає альтернативи»

Хмельницьку АЕС з робочим візитом відвідала голова комітету з питань промисловості і регуляторної політики Верховної Ради Ук­раїни, народний де­пу­тат­ України На­­талія Королев­сь­ка. Біля пам’я­-т­ни­ка Героям Чорнобиля, який знаходиться на території ДПЧ-8, вона віддала данину шани лікві­даторам аварії на ЧАЕС. Потім гостя переступила поріг навчально-тренувального центру ХАЕС.

Заступник головного інженера ХАЕС з підготовки персоналу Володимир Ісупов  розповів народному депутату України про основні напрями підготовки персоналу на електростанції і продемонстрував як оперативний персона­л тренується на повномасштабному тренажері. Наталія Коро­левська та представники мас-медіа стали свідками роботи одної із змін станції під час виникнення нештатної ситуації. Працювала звукова сигналізація, на моніторах фіксувалась оперативна інформація, про яку доповідалось начальнику зміни блока. Дії оперативного персоналу нагадували дії штабу під час бойових баталій. І як результат – реакторну установку було виведено в контрольований безпечний стан. Саме про це доповів начальник зміни блока Альберт Єщенко. Столична гостя особисто подякувала йому та провідному інженеру  управління ректором Андрію Олійнику за високий професіоналізм.

Із уст начальника навчально-тренувального центру Володимира Ісупова Наталія Королевська довідалась, що повномасштабний тренажер ХАЕС на сьогодні є одним із кращих не тільки в нашій державі. За допомогою американських партнерів його було змонтовано у 1997 році. Була організована підготовка інструкторського та інженерно-технічного персоналу і повномасштабний тренажер було прийнято у дослідницьку експлуатацію, а у 2000 році – в промислову.

Голова комітету з питань промисловості і регуляторної політики ВР Ук­раїни з цікавістю дізналась, що на ХАЕС до відповідальних посад допускається персонал, який крім вищої освіти має підтвер­дження про­­ходження багатоступеневої під­готовки в умовах навчаль­но-тре­ну­­ва­льного центру, а також ліцензію від­повідних органів. Вона погодилась, що це є показ­ником високого професіоналізму атомників.

У рамках візиту відбулась екскурсія в машзал першого енер­­гоблока ХАЕС. Головний інспектор Костянтин Коба розповів про основні технологічні процеси при виробництві електроенергії, а також про системи безпеки­.

Про перспективи завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків оприлюднив інформацію заступник генерального директо­ра ХАЕС з ка­пітального будівни­цтва Олег Рахлінський. Він, зокрем­а, підкреслив, що після остато­чної підготовки основної докумен­тації, яка пов’язана із третім та четвертим енергоблоками, остан­нє слово буде за Верховною Радою України.

Під час оглядин конструкцій недобудованих енергоблоків Наталія Королевська сказала, що для неї важливо особисто переконатись, в якому зараз стані перебуває атомна енергетика у нашій державі, бо часто їй доводиться чути суперечливі аргументи різних політиків. Вона переконана, що на сьогодні альтернативи атомній енергетиці просто не існує.

- Нам треба пам’ятати, - наголосила Наталія Королевська,- що ми сьогодні є десятими у світі і п’ятими у Європі за обсягами виробництва електроенергії на АЕС. Саме вона допомагає зробити нашу промисловість конкурентноздатною, бо ціна «атомного кіловата» значно нижча від інших видів електроенергії. У цьому є велика перспектива. Мені приємно, що за рівнем безпеки ми сьогодні навіть кращі за деякі діючі АЕС у Європі.

Олександр Шустерук

Фото  Валерія  Валуєва