НА ЕТАПАХ ПIДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБЛАДНАННЯ

Колектив цеху теплової автоматики та вимірювань, зокрема, його служба експлуатації, причетні до низки заходів,  важливих для безпечної експлуатації діючих енергоблоків. Вони обслуговують обладнання, яке було встановлене ще перед пуском першого та другого енергоблоків, а також нові системи, які  за технологічними характеристиками є на порядок кращими  і наді­йнішими, від впроваджених на першому етапі. 

- За три десятки років функціонування цеху теплової автоматики та вимірювань, - розповідає заступник начальника ЦТАВ з експлуатації Руслан Шапольчук, - персоналом цеху проведено багато важливих технологічних операцій. Зокрема, у 1998 році на енергоблоці №1 вперше була здійснена масштабна заміна підсистеми АСУ ТП -система групового і індивідуального управління органами регулювання СГІУ-М. У 2003 році заміною інформаційно-обчислювальної системи блока №2, яка має робочу назву «Комплекс ХАЕС-2», почалася планомірна робота з технічного переоснащення обладнання АСУ ТП на якісно нові програмно-технічні комплекси. До речі,  наша станція стала першою, де було змонтовано як СГІУ-М, так і ПТК ІОС «Комплекс ХАЕС-2». У 2012 році на енергоблоці №2 було встановлено ПТК САР УСБ. Жоден ППР енергоблоків №№1 і 2 не проходить без виконання замін обладнання АСУ ТП, які виробили свій ресурс, або морально застаріли. На даний момент на енергоблоках успішно експлуатуються такі програмно-технічні комплекси, як ПТК ІОС, ПТК СВРК, ПТК АЗ-ПЗ, ПТК АРП-РОП-УПЗ, ПТК АКНП, ПТК САР, СКМВТ, ЕЧ СРТ. Приємно констатувати, що більша частина обладнання є розробкою українських виробників, які не поступаються закордонним аналогам. Спеціалісти цеху теплової автоматики та вимірювань під час проведення однієї з ремонтних кампаній на першому енергоблоці реалізовували низку заходів, передбачених «Комплексною (зведеною) програмою підвищення безпеки АЕС України». Була проведена модернізація системи внутрішньореакторного контролю шляхом заміни засобів контролю перегрівання теплоносія на виході із тепловиділяючих збірок під верхнім блоком реактора, на корпусі реактора та на «гарячих» нитках петель головного циркуляційного трубопроводу.

Під час спілкування із керівниками під­розділів цеху теплової автоматики та вимірювань можна почути схвальні відгуки про продукцію, яку свого часу одержали від чеських партнерів – фірми «Шкода». Сьогодні на всіх українських АЕС використовується чеське обладнання.  У нас надійно експлуатуються  датчики контролю положення органів СУЗ і система уп­рав­ління органів регулювання СУЗ-ПТК СГІУ-М. Це наді­йне обладнання не раз себе зарекомендувало з найкращого боку при проведенні регулювання потужності реактора першого енергоблока, здійсненні планових та аварійних зупинок реакторної установки. Подібне обладнання успішно функціонує і на другому енергоблоці. Станційні  експлуатаційники багато хороших слів можуть сказати і про устаткування вітчизняних виробників, зокрема «Імпульсу», «Радію», «Моноліту». Надійне обладнання постачається з заводів Києва, Івано-Франківська, Львова.

- Участь працівників служби експлуатації у ремонтних кампаніях, - продовжує розповідь Руслан Шапольчук, - які проводяться на першому та другому енергоблоках, обумовлена регламентом. Основна увага звертається на забезпечення працездатності обладнання АСУ ТП. Нормальна експлуатація досягається шляхом оперативного обслуговування систем та обладнання, а також технічним обслуговуванням обладнання згідно з графіками у міжремонтний період. Під час планово-попереджувальних ремонтів також здійснюється ряд заходів з підвищення безпеки, які передбачені в ліцензії на експлуатацію енергоблоків. Торік під час ремонтної кампанії на першому енергоблоці спеціалісти ЦТАВ  були залучені до модернізації системи електропостачання власних потреб, монтажу засобів автоматизації насосів постачання технічної води від насосів в межах першої берегової насосної станції і до споживачів реакторного та турбінного відділень. Також виконано модернізацію керуючих систем безпеки із заміною УКТЗ та систем внутрішньореакторного контролю, замінено щит автоматики та живлення електромагнітного фільтра.

Під час планово-попереджувального ремонту на другому енергоблоці виконано три заходи з модернізації та реконструкції. Про якість проведення цих робіт засвідчує стабільна робота основних систем діючих енергоблоків.

У цеху теплової автоматики та вимірювань добре розуміють значення підбору кадрів. До основних робіт тут залучаються найбільш квалі­фіковані працівники, які проявили себе на різних посадах принаймні протягом десятка років. До цієї когорти належить і заступник начальника Руслан Шапольчук. Він у 2000 році закінчив Одеський державний політехнічний університет і здобув кваліфікацію магістра з автоматизованого управління технологічними процесами. На Хмельницькій АЕС розпочав трудову діяльність п'ятнадцять років тому з посади електрослюсаря. Руслан Іванович постійно демонстрував високу кваліфікацію та прагнення до постійного самовдосконалення. Це дало йому можливість для професійного росту. Коли виникла потреба перевести заступника начальника цеху теплової автоматики та вимірювань з експлуатації Олександра Копійка  на посаду заступника головного інженера з електрообладнання та систем контролю і управління, то на його місце була запропонована саме кандидатура Руслана Шапольчука, який до цього очолював зміну цеху.

- Успіхи в роботі кожного підрозділу, - розмірковує Руслан Іванович, - багато в чому залежать від грамотної кадрової політики. Сьогодні у службі експлуатації трудиться 98 працівників, з-поміж яких 22 відсотки  - працівники віком до 30 років. Чисельність спеціалістів віком від тридцяти до п’ятдесяти років становить майже шістдесят відсотків. В підрозділі дбають про оновлення колективу молодими спеціалістами, яким є на кого рівнятися і з кого брати приклад. Багато уваги приділяється підбору кадрів для подальшої підготовки на такі відповідальні посади, як провідний інженер з експлуатації, начальник зміни. Стало традицією залучати на практику студентів вищих навчальних закладів з тим, щоб у майбутньому після закінчення вишу вони повертались в службу експлуатації. Тісна співпраця з цього питання зав’язалась з  НТУУ КПІ та Одеським політехнічним університетом. Показовим є те, що в нашому цеху складаються сприятливі умови для підвищення кваліфікації. Цьому сприяє так званий принцип теоретично-практичної опіки молодих працівників більш досвідченими колегами, а також підготовка та навчання на базі навчально-тренувального центру за різними напрямками.

Сприяють підвищенню професійної майстерності й конкурси професійної майстерності, які стали традиційними у підрозділі. Вони проходять під егідою Організації молоді, і основним їх завданням є сприяння підвищенню професійного рівня молодих спеціалістів. Переможцям конкурсу надається право захищати виробничу честь Хмельницької АЕС на міжстанційному рівні. Останнє вагоме досягнення молодих працівників цеху – третє місце серед представників АЕС нашої держави.

Олександр Шустерук

На знімку: заступник начальника цеху теплової автоматики та вимірювань Руслан Шапольчук (праворуч) та провідний інженер Євген Лідер планують графік роботи оперативного персоналу.

Фото автора