На Хмельницькій АЕС готуються до партнерської перевірки ВАО АЕС

25 лютого  на Хмельницькій АЕС розпочали роботу міжнародні експерти Всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують атомні електростанції, з підготовки до партнерської перевірки, що запла­нована цьогоріч на вересень.  

Під час презентаційної наради генеральний директор ХАЕС Микола Панащенко ознайомив іно­земних гостей із основними на­прямками діяльності підпри­ємства, акцентував увагу на заходах, які дають можливість підвищити рівень безпечної експлуатації діючих енергоблоків та культури вироб­ництва, а також познайомив зі своїми колегами, які тісно спів­працюватимуть із міжнародними експертами.

Керівник команди партнерської перевірки та незалежного ядерного нагляду словацької компанії «Slo­venske Elektrarne» Любомир Кре­ніцкі розповів про основні напрям­ки проведення місії з підготовки до партнерської перевірки, що охоп­люють організаційну структуру, експлуатацію, технічне обслугову­вання і ремонт, інженерно-технічне забезпечення, досвід експлуатації, радіаційний захист, підготовку пер­соналу, протиаварійну готовність, протипожежний захист, хімію.

За словами Любомира Креніцкі, програма партнерських перевірок ВАО АЕС дає можливість членам Асоціації вивчати та обмінюватися кращими світовими досягненнями безпечної та надійної експлуатації АЕС. «Результатом майбутньої парт­нерської перевірки стане конфі­ден­цій­ний звіт, в якому зазначати­муться позитивні моменти, а також виявлені недоліки. Команда на­дасть рекомендації щодо покра­щен­ня відповідних напрямків ді­яльності АЕС», - наголосив експерт.

Власна інформація

Фото Олени Веселової