На Хмельницькій АЕС стажувались  представники Білоруської АЕC

З 27 по 31 березня на базі навчально-тренуваль­ного центру  ВП ХАЕС про­ходили стажування представники Білоруської атомної електростанції.  Вони мали можли­вість ознайо­митись із системним підходом під­готовки персоналу на ХАЕС, розробками навчально-методичних мате­ріалів, які вико­ристову­ються інструкторами навчально-тренувального центру.

Начальник НТЦ Володимир Ісупов­ ознайомив колег із системою управління якістю та органі­за­цією психологічної роботи на ХАЕС. 

В рамках стажування працівники Бі­лоруської АЕС озна­йомил­ися із засобами навчання навчально-тре­ну­ва­ль­ного центру та мали на­году безпосередньо спостерігати за діями оперативного персоналу на пов­номас­шта­б­ному тренажері блочного щита управління.

Атомники респуб­ліки Білорусь вже не вперше стажуються у НТЦ Хмельницької атомної електростан­ції, працівники якого не лише готують до роботи персонал страте­гічно-важливого під­приємства, а й вдосконалюють свої знання, впроваджуючи кращий світовий досвід.

За словами начальника лабора­торії психофізіологічного забезпечення республіканського унітарного підприємства «Білоруська АЕС» Павла Бондаревича, досвід роботи навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС допоможе їм організувати навчання персоналу за новітніми освітніми програмами, вдосконалити методологію підготовки фахівців. Зокрема він відзначив корисність спілкування з колегами відділу психолого-педагогічного та фізичного забезпечення, ерудицію начальника відділу І.Ковалінськ­ого, інструктора з фіз­культури С.Пенчука, фаховий рівень психологів підрозділу.

Білоруси впевнені, що співпраця носитиме довготривалий характер і принесе плідні наслідки.

Інформцентр ХАЕС

Фото Олександра Шустерука