«На нас чекає напружена робота»

Сказав президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський на нараді з продовження термінів експлуатації енергоблока №1

Серед пріоритетних завдань Хмельницької АЕС, окрім стабільної роботи підприємства і безпечної експлуатації своїх потужностей, на часі постало масштабне завдання для всього колективу – робота над продовженням строку служби першого мільйонника. Здавалося б, до тридцятирічного ліцензійного рубежу, який маємо подолати наприкінці грудня 2018-го, ще є доволі часу. Та з огляду на колосальні обсяги підготовчих робіт і виконання комплексу заходів, в тому числі модернізаційного характеру, насправді його не так і багато, щоб дозволити собі розслаблятися. На цьому, зокрема, наголошували учасники наради, що відбулася минулого тижня на Хмельницькій АЕС за участі фахівців Енергоатома, Атомкомплекту і президента енергокомпанії Юрія Недашковського. Відбулася від­верта предметна розмова щодо поточного стану­ справ, виконання завдань, намічених під час по­передніх аналогічних зустрічей, скрупу­льозни­й­ аналіз проблемних моментів, які жваво­ дискутувалися в ході наради. Позиція Ю.О.Недашковського однозначна: набутий компанією досвід в процесі продовження термінів експлуатації ядерних енергоблоків на інших вітчизняних АЕС не може бути проігнорований­ і має бути максимально використаний на нашому майдан­чику. Усі не­узгоджені позиції домовилися прибрати і діяти злагоджено, оперативно, скоординовано. По закінченні наради президент компанії обговорив також з групою керівників і спеціаліс­тів електростанції питання ремонту рото­ра турбогенератора енергоблока №1, від­по­вів на запитання журна­ліс­тів, так, зокрема, оці­нивши результати­ роз­гляду питання продовження стро­ків експлуатації першого енерго­блока­.

- Це стратегічне завдання компанії - продовжити термін експлуатації усіх своїх енергоблоків. Нагадаю, що з 15 енергоблоків шість вже отримали ліцензії на продовження строку служби, до 2020 року їх повинні отримати ще кілька міль­йонників, сере­д яких і №1 ХАЕС. На нас чекає напружена важка робота, і до неї потрібно завчасно готуватися.

Основною умовою отримання ліцензії на продовження строку експлуатації є виконання низки дослі­джень, розрахункових обґрунтувань на підтвер­дження працездатності корпусу реактора, внутрікорпусних пристроїв, обладнання першого­ контуру та всього іншого обладнання, яке потребує продовження його ресурсу, або ж підтвер­дження свого ресурсу на додатковий період. Ще одна обов’язкова умова – виконання у повному обсязі комплексу заходів з модернізації і підвищення безпеки за К(з)ПБ, насамперед так званих постфукусімських заходів. Це вимагає як певного фінансування, так і ряду організаційних заходів. Отож, є над чим працювати інженерно-техніч­ній службі, всьому персоналу станції і дирек­ції компанії, задіяних у процесі продовження строку експлуатації, у тому числі з обслуговуючих підрозділів, як от: фінансисти, економісти, поста­чальники обладнання і матеріалів тощо.

Не можу сказати, що стан робіт із продовження строків експлуатації на Хмельницькій АЕС, який ми розглянули на нараді, викликає в мене серйозне занепокоєння. Але є деякі проблеми, по яких вийшли на критичні строки – це, передусім, стосується обґрунтування праце­здатності корпусу реактора. На Хмельницькій АЕС він достатньо проблемний з точки зору підвищеного вмісту нікелю у зварних швах корпусу реактора, що вимагатиме додаткових дослі­джень і обґрунтувань. Також за результатами наради прийняли рішення стосовно оптимізації закупівельних процедур, намітили ряд організа­ційних заходів, передбачили необхідне фінансування для того, щоб роботи, які стоять на критичному шляху, відбулися без будь-яких затримок. Так, у нашому розпорядженні ще два роки, але зволікати не маємо права і маємо бути готові до напруженої роботи. Наради, аналогічні тій, яка відбулася сьогодні, проводитимемо безпосере­дньо на майданчику щонайменше раз у квартал.

- Юрію Олександровичу, з огляду на набутий компанією досвід у питанні продовження строків експлуатації енергоблоків, які найбільш проблемні моменти повинна врахувати Хмельницька АЕС, проходячи  цей етап у своїй діяльності?

- Повинні зробити висновки і скористатися досвідом колег, не ховаючись ні в тіні фінансових проблем, ні у відсутності матеріально-технічного постачання, узго­джених-неузгоджених документів тощо. Потрібно брати і працювати.

- Шлях Хмельницької АЕС дещо складніший від інших станцій, адже нам окрім продовження термінів експлуатації першого енергоблока варто думати про долю третього і четвертого.

- Одне іншому не завадить. На Хмельницькій АЕС достатньо персоналу хорошої кваліфікації, все потрібно робити паралельно­.

- На скільки років продовжуватиметься термін експлуатації нашого першого мільйонника?

- Виходячи зі світового досвіду і власної практики, хочемо продовжити, як це визначено діючою Енергетичною стратегією, ще на двадцять років, з обов’язковою переоцінкою безпеки через кожні десять.

Ольга Сокол

Фото  Олександра  Шустерука

та  Олени  Веселової