Iспит витримали достойно

На початку грудня проводилася чергова атестація еколого-хімічної лабораторії відділу охорони навколишнього середовища, що стало для її персоналу своєрідним серйоз­ним іспитом на відповідність визначеним критеріям. Цей екзамен лабораторія склала успішно, вчергове підтвердивши високу кваліфікацію своїх працівників, готових професійно і якісно проводити заявлені в своїй галузі атестації до­слідження навколишнього природного середовища.

– Аби виконувати подібну робо­ту­, лабораторія повинна мати відповідні засоби вимірювальної техніки, допоміжне випробувальне обладнання, хімічні реактиви, стандарти-зразки, зрештою, має бути забезпечена необхідними приміщеннями, в яких ці дослі­дження проводяться, - розповідає  начальник ЕХЛ, заступник начальника ВОНС О.В.Голод. – Усі ці складові разом з документацією, яка регламентує роботу лабораторії, ретельно пере­віряла поважна комі­сія фахівців відповідного про­філю з числа представників «Енерго­атома», Державної екологічної інспекції у Хмель­­ниць­кій­ області, ДП «Хмельницькстандартметрологія», Рівненської АЕС, а також деяких наших станційних структурних підрозділів. Знання, досвід і професійні навички персо­налу лабораторії були переконливими, наші працівники блискуче справилися з двома шифрованими пробами на вміст хлорид- і нітрит-іонів, підготовленими колегами з Рівненської АЕС. Провівши необхідний хімі­ч­ний аналіз, лаборанти правильно визначили задані в пробах концентрації хлоридів і нітритів. Таке завдання безпосередньо виконували лаборант 5 групи Н.В.Подобна, а також Я.О.Мізандронцева і Н.В.Ковальська.

За результатами своєї роботи комісія дійшла висновку, що «в лабораторії досвідчені фахівці, які вміють, можуть і хочуть виконувати відповідні дослідження». Якщо гово­рити словами Акту перевірки відповідності, то «еколого-хіміч­на лабораторія відділу охоро­ни навколишнього се­редовища має необхідне норма­тивне і метод­ичне забезпечення, приміщення, технічні засоби, персонал, що забезпечують належ­ні умови якісного і безпечного вимірювання у заявленій галузі атестації».

Наш співрозмовник повідомив, що лабораторія додатково атестувалася на вимі­рювання ще двох показників – каламутності у поверхневих водах і вміст заліза у підземних водах.

– Скажіть, а перелік водних об’єктів при цьому не збільшується?

– Він залишається незмінним. На першому місці, звісно, ставок-охолоджувач, дренажний канал водосховища, обов’язково контролюємо стічні води і всі річки, що протікають в зоні розташування ХАЕС: Гнилий Ріг, Вілія, Горинь, навіть Утка в Славуті і Гуска неподалік Шепетівки.

– Поточний рік видався надто посушливим. Як це вплинуло на водний баланс і роботу атомної електростанції?

– Нинішнє спекотне літо й суха весна-осінь не є унікальним явищем, яке в Україні спостерігалося вперше. Варто проаналізувати дослідження в галузі гідрометеорології, матеріали Оцінки впливу на навколишнє середовище, щоб переконатися, – подібні ситуації ми вже переживали. Отож, науковці, які проектували ХАЕС і її ставок-охолоджувач, врахували ці обставини. І в період засухи, коли не стало води в криницях, зникли взагалі деякі маленькі річки і суттєво обміліла Горинь, Хмельницька АЕС була забезпечена водою в достатній кількості. Ми не брали її з Горині, дозвіл на закачування певної кількості води з річки у ставок-охолоджувач отримали, коли рясними стали опади. Запевняю, що в разі повторення засухи наступного року, нам вистачить запасу  води в ставку-охолоджувачі, який поповнимо взимку і у період весняної повені. Жодних загроз для безпечної роботи ХАЕС через брак води нема. Не забуваймо і той факт, що наш ставок, за проектом, розрахований на роботу чотирьох енергоблоків.

Повертаючись до теми атестації лабораторії, О.В.Голод висловив вдячність колегам за роботу і побажав тримати марку в майбутньому, вболіваючи за чисте довкілля, частинкою якого є ми з вами.

Варто зазначити, що атеста­ція лабораторії була не єдиним іспитом для ВОНС. Відповідно до Програми наглядового аудиту був проведений такий аудиторами компанії «Інтернешл Менеджмент Сервіс», про що нам повідомила провідний інженер з охорони навколишнього середовища сектору екологічного управління та аудиту ВОНС Н.Я. Горпишин.

- Метою аудиту було дослі­дження ступеню відповідності системи управління ВП ХАЕС вимогам стандартів ISO 9001 та ISO 14001. Підприємство вже втретє проходить такий аудит – перший сертифікаційний у 2013 році та два наступних наглядових у минулому і поточному.

Під час проведення аудиту персонал підприємства продемонстрував розуміння вимог стандарту, вміння управляти всіма виробничими процесами, знання у сфері управління екологічними аспектами. У звіті аудиторів зазначено: невідповідностей вимогам стандарту не виявлено.

Надано 4 рекомендації та від­значено 2 пункти позитивної практики: хороша практика з автоматизації планування і виконання робіт та оцінки екологічних аспектів у відділі охорони навколишнього середовища; високий рівень квалі­фікації і відкритість управляючого персоналу середньої ланки.

Аудиторська група рекомендує компанії TUV NORD CERT продовжити дію сертифікатів відповідності інтегрованої системи менеджменту ВП ХАЕС вимогам стандартів ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004.

Ольга Сокол

Фото з архіву редакції