На ремонтнiй передовiй

Нещодавно Володимир Харченко очо­лив енергоремонтний підрозділ ХАЕС. Це велика відповідальність, бо від  грамот­ної організації і якості проведення планово-­попереджувальних ремонтів залежить «працездатність» енерго­блоків та їх безпечна експлуатація.

Володимир Микола­йович належить до когорти тих спеціалістів, які не звикли пасувати перед випробуваннями та труднощами. У колі ремон­т­ни­ків він вже давно, як мовиться, загартувався та пройшов не одне «бойо­ве хрещення». Донедавна Володимир Ми­ко­ла­йович очолював колектив цеху по ремонту тепломеханічного устаткування турбінного цеху ЕРП. Тепер він відповідає за злагоджену роботу великого колективу. Під час зустрічі Володимир Харченко дав зрозуміти, що зараз йому доводиться не тільки контролювати хід ремонт­ної кампанії на першому енергоблоці, а й поглиблювати свої знання у багатьох технологічних та виробничих процесах, про які раніше мав лише теоретичні уявлення. Він переконаний, що учитися ніколи не пізно, до цього спонукає сама технологічна атмо­сфера на електростанції.

Під час зустрічі Володимир Харченко розповів про особливості нинішньої ремонтної кампанії.

- Зараз на першому енергоблоці триває­ середній планово-попереджувальний ре­монт, - доповів начальник енергоремонтного підрозділу. - Основні роботи вже в розпалі. Зокрема, проведено підготовчі роботи та розпочато завантаження свіжого ядерного палива, здійснюється заміна колектора живильної води на другому паро­генераторі, відремонтовано близько п’ятдесяти відсотків арматури у реакторному відділенні, здійснюються підготовчі роботи до проведення вихорострумового контролю теплообмінних трубок першого та третього парогенераторів. Також здійс­нюється капітальний ремонт циліндра високого тиску турбіни, на першому роторі низького тиску (РНТ1) відбувається заміна робочих лопаток 5-х ступенів, які відпрацювали свій ресурс, заплановано замінити робочі лопатки лівого потоку на РНТ3. Проводяться роботи з експлуатаці­й­ного контролю металу, ремонту насосного­, теплообмінного устаткування та арматури ТЦ. Завершено ремонтні роботи другого каналу систем безпеки, найближчим часом буде відремонтовано третій.

У ході розмови Воло­димир Харченко неодноразово наголошував на вели­кому потенціалі працівників підрозділу, які вже не один рік беруть участь у ремонтних кампаніях. На них він може розраховувати у будь-яких ситуаціях.

- Раніше я опікувався ремонтами теп­ло­механічного обладнання турбінного це­ху, - продовжує розпо­відь Володимир Ми­колайович, - тепер цими процесами керує Роман Мельник. Це відповідальний­ праці­вник. Ми з ним на ремонтах з’їли не один пуд солі. Приємно працювати з тими, кому довіряєш і віриш, що не підведе. Таких у колективі енергоремонтного під­розділу дуже багато, зокрема Ігор Прич­та,­ Олександр Замрачило, Богдан Головчак, Костянтин Філонюк, Сергій Іванов, Микола Карауш, Ігор Рокицький, Василь Темнюк, Микола Радюк, Володимир Генсицький, Андрій Слепухін, Віталій Новітке­вич, Петро Алексюк, Олександр Веремійчук, Юрій Мукосій, Роман Борис та інші. Саме вони є цементуючим ядром у вихова­нні молодих спеціалістів, які на виробницт­во прийшли після закінчення училищ та вишів.

Це Володимир Харченко знає з власно­го досвіду. Він добре пам’ятає, як три десят­ки років тому влився у колектив ремонтни­ків ЦЦР. Тоді перед пуском першого енергоблока  на ХАЕС була потреба у висококва­ліфікованих працівниках. Штат укомплекто­вувався в основному за рахунок спеціа­лістів, які вже мали досвід роботи на електростанціях. Але ніхто не відмовляв у працевлаштуванні випускникам училищ, технікумів та вузів. Це був період інтенсивно­го проведення будівельних та пусконалагоджувальних робіт. До них долучився і він, уродженець села Травлин Шепетівського району.

Коли мова зайшла про особливості нинішньої ремонтної кампанії на першому­ енергоблоці, Володимир Миколайович за­уважив, що  стислі терміни ремонту вимагають високої організації та віддачі всього персоналу станції. В ЕРП організовано ціло­добове супроводження робіт групою відділу інженерної підтримки енергоремонтного підрозділу. Керівники ЕРП здійснюють регу­лярні обходи робочих місць. Це дає можли­вість відслідковувати основні тенденції у ремонті, оперативно реагувати та долучатись до вирішення важливих питань. Ремонтним персоналом електростанції у пе­ріод планово-попереджувального ремонту на першому енергоблоці №1 охопле­но близько ві­сім­десяти п’яти від­сотків від всього обсягу ремонтних робіт на тепломеха­нічному устатку­ванні Хме­льницької АЕС. У цьому процесі також задіяні фахівці ВП «Атомремонтсервіс», ІВП «Ременерго», спеці­алісти з проведення вихоростру­мового контролю теп­ло­обмінних трубок парогенератора з Южно-Української АЕС.

Як досвідчений ремонтник, Володимир Харченко розуміє, що якість вико­нання важливих робіт залежить від пості­йного впровадження та дотримання концепції культури безпеки. Це не данина моді, а технологічна необхідність. За таким принципом діють вже давно на іноземних електростанціях і досвід цей передається під час партнерських перевірок різними між­народними експертами. Володимир Мико­лайович розділяє думку, що надважливим є людський фактор. Як це не парадокса­льно, але на якість ремонтів може впливати настрій, з яким ремонтники приступають до роботи.

У колективі енергоремонтного підрозділу гордяться спортивними досягненнями його працівників на різних рівнях. Це спонукає до виховання колективізму та відповідальності за кінцевий результат. Володимир Харченко запевнив, що й надалі буде підтримувати колектив у його вподобаннях у спорті, культурно-мистецькому житті, волонтерській діяльності. Але насамперед виробнича діяльність - розвиток виробничої бази, забезпечення цехів і служб засобами малої механізації, сучасним інструментом, втілення сучасних методів проведення ремонтів, використання позитивного досвіду, тощо.

Олександр Шустерук

Фото автора