На  захисті  інтересів  підприємства

Юридичному відділу Хме­льницької АЕС в поточному році виповнюється 25. Втім правова робота на під­при­ємстві була організована задовго до його створення, фактично з перших днів пуску першого енергоблока. Адже великий обсяг передпускових і пускових робіт, у яких були задіяні багато організацій, не міг виконуватися поза правовим полем. Сьогодні відділ керується в своїй роботі Постановою Кабінету Міністрів Україн­и, яка чітко визначає завдання і функції юридичної служби на державному під­при­єм­стві. Правова робо­та має бути організована таким чином, щоб забезпечувалося неухильне виконання законодавства, недопущення його порушень і правильне застосування у повсякденній діяльності. Про це дбають станційні юристи дотеп­ер, сповна використовуючи набутий багаторічний досвід.

Їх робота багатогранна. Один із напрямків – правовий аналіз всіх актів і нормативних документів, якими керується ХАЕС в процесі виробничої діяльності. Тільки минулого року юристи проаналізували 3000 документів на їх від­по­відність чинному законодавству. Вони так само беруть найактивнішу участь у договірній діяльності підпри­ємства, дбаючи про дотримання законодавчих норм при укладанні договорів на виконання робіт, замовлення послу­г і придбання товар­но-матеріальних цінностей, що унеможливлює завдання збит­ків під­­приємству. У 2015 році персо­нал юридичного відділу провів правовий ана­ліз понад 1000 до­говірних документів, актив­но долучався до під­готовки тендерної документації на закупівлю товарів, які підпадають під дію Закону «Про державні закупівлі». В основному, як стверджує начальник юридичного від­ділу О.В. Карташева, всі укладені Хмельни­цькою АЕС договори, викона­ні в повному обсязі. Хоча недобросовісні контрагенти все ж зустрі­чаються, інтереси під­приємства доводиться відстоювати в судах і тут юристам фронт робіт, що називається, забезпечений. У минулому році станції вдалося отримати позитивне рішення судових органів у 35 справах і повернути завдані підприємству збитки на суму більше 800 тисяч гривень.

Не менш важливий напрямок роботи юридичної служби – підвищення правового рівня знань працівників станції, надання правових консультацій працівникам. Особливо часто звертаються атомники у юридичний відділ при оформленні пенсії, коли виникають певні колізії  з встановленням стажу, наприклад.

З кожним роком роботи в юристів, з огляду на часті зміни в чинному законодавстві, викликані в тому числі взятим Україною курсом на євроінтеграцію, все більше. Порою їх просто важко відслідкувати, виручає інформаційна система «Ліга.Закон», де навіть з проектами Законів можна ознайо­ми­тися, заздалегідь підготувавшись таким чином до пропонованих змін.

- Найближчим часом ми очікуємо кілька важливих законів, які безпосередньо стосуватимуться роботи ХАЕС, - інформує О.В.Карташева. – Вони стосуватимуться по­дат­кової сфери, проведення закупів­ель, великі надії по­кла­даємо на Закон про ринок електроенергії. Роботи нам додасться, але, впевнена, справимося з цим успішно.

Ольга Сокол