Надiйнiсть обладнання не викликає сумнiвiв

Лічені дні залишаються до завершення планово-попереджувального ремонту на першому енергоблоці, тривають останні заплановані до виконання операції. Хвилюючі очікування довгожданої миті пуску відновленого й модернізованого мільйонника за своєю емоційністю нітрохи не поступаються тим, що панували у колективі атомни­ків у 1987 році. Чи в 2004-му, коли нарешті запрацював другий енергоблок. Віриться, що того емоцій­ного піднесення ніщо не затьмарить ні у момент увімкнення енергоблока в мережу, ні подальші 10 років його експлуатації до чергової переоцінки безпеки. Для цього персонал усіх задіяних у ремонті підрозділів спільно з великою когортою підрядників докладає неймовірних зусиль.

Про участь у ППР спеціалістів відділу контролю металів з нами поділився керівник підрозді­лу Д.Є.Шматько.

- Згідно з робочими програмами і відомостями контролю стану металу, ми виконали запланований обсяг робіт експлуатаційного контролю стану металу обладнання і трубопроводів реакторного і турбінного відділення. Одночасно з цим провели додатковий контроль стану металу, обумовлений технічними рішеннями, вказівками, інформаційними листами та розпорядженнями ДП «НАЕК «Енергоатом» і Держатомрегулювання. В рамках проведення технічного огляду обладнання обстежено елементи, які недоступні, або недостатньо доступні для внутрішнього огляду.

Також, за словами Дмитра Євгенійовича, проведено контроль механічних властивостей і структури металу трубопроводів після 200 тися­ч годин роботи. Порів­няльний аналіз отриманих результатів і тих, що дали аналогічні обстеження після 100 годин експлуатації і на самому початку, під час проведення передексплуата­ційного контролю, показує, що досліджуваний метал трубопроводів може і у подальшому витримувати від­повідні навантаження, не викликаючи сумнівів у своїй надійності.

До виконання робіт з контролю стану металу, заходів з модернізації і реконструкції залучалися фахівці багатьох спеціалізованих організацій, зокрем­а контролери «Атомремонтсервісу»,                 ТОВ «Атомремонт», служби контролю металу Южно-Української АЕС, «Науково-виробничого експертно-технічного центру «Промдіагностика». Персонал відділу контролю металів при цьому забезпечував перевірку достовірності контролю.

- Дмитре Євгенійовичу, який висновок можна зробити, виходячи з результатів проведеної роботи?

- Результати проведення контролю стану металу під час поточного плано­во-попереджувального ремонту, а також на попе­ред­ніх етапах контролю, реалі­зо­вані заходи із забезпечення продовження терміну екс­плуатації першого енерго­блока підтверджують ціл­ковиту спроможність подальшої експлуатації його обладнання і трубопроводів, до наступного проведення контролю у визначені для цього терміни. Я вдячний кожному працівнику відділу, хто брав особисту участь в орга­нізації, забезпеченні і безпосередньому виконанні запланованих заходів, а також персоналу під­розділів ВП ХАЕС за плідну співпрацю. Сподіваюся, наші спільні зусилля увінчаються успіхом.

Ольга Сокол