«НАЕК «Енергоатом» є флагманом виробництва електроенергії в Україні

23 лютого у Києві відбулися конференція трудового колективу НАЕК «Енергоатом» та  V звітно-виборна профспілкова конференція, на яких обговорено заходи з виконання відокремленими підрозділами Компанії Колективного договору у 2016 році, а також основні цілі та напрямки роботи АЕС у поточному році.

В рамках конференції трудового колективу НАЕК «Енергоатом» президент Компанії Юрій Недашковський зазначив, що частка АЕС у загальн­ому виробництві електроенергії в Україні у 2016 році склала 52,6%. Це показник можливостей атомної енергетики, її потенціалу і характеристика трудового внеску у життя держави. Юрій Олександрович повідомив, що на сьогоднішній день немає остаточного рішення Уряду країни щодо корпоратизації Компанії, проте створено комісію з відпрацювання питань, пов’язаних з цим процесом.

Серед обговорених на конференції питань: оплата та нормування праці, охорона праці, розвиток соціальної сфери та соціальні гарантії. «У 2016 році мінімальну тарифну ставку підвищено з 1 травня на 5,2% та з 1 грудня на 10,3%. Заходи та засоби з охорони праці минулоріч профінансовані на суму в розмірі 272,1 млн гривень. Також у 2016-у близько 337 млн гривень скеровано на соціальний розвиток», - говориться у доповіді Ю. Недашковського.

За підсумками заходу, конференція трудового колективу «Енергоатома» затвердила звіт з виконання Колдоговору за 2016 рік. Першочерговими завданнями у 2017 році визначені підвищення заробітної плати працівників та захист тарифу на електроенергію на рівні, достатньому для виконання виробничої програми та Колективного договору на 2017 рік. Особливу увагу в поточному році буде приділено забезпеченню прийняття ЗУ «Про особливості корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» та Закону України щодо надання права відчуження житлового фонду Компанії.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

конференцією трудового

колективу ДП «НАЕК «Енергоатом»

з укладення Колективного договору­

Компанії на 2017 рік від 3.02.2017

 

ПОСТАНОВА № 13

конференції трудового колективу

 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Конференція трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» заслухала та обговорила доповідь президента Компа­нії Ю.О. Недаш­ков­­ського з виконання Колекти­вного договору у 2016 році та по­точної виробничої діяльності, співдопо­відь голови первинної проф­спілкової організації Компанії О.В. Лича, «Звіт з виконання Колективного договору Компанії у 2016 році» та відзначає наступне.

Організація виробництва і розвитку Компанії. Середньорічна встановлена потужність АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» з 2004 року (після пуску ХАЕС-2 і РАЕС-4) не змінюється і становить 13 835 МВт. У 2016 році середньорічна потужність АЕС склала 25,1% від загальної потужності електростанцій України. При цьому, частка АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» у виробництві електроенергії в Україні склала 52,6%.    

Станом на сьогодні немає рі­шен­ня Уряду України про проведення корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2016 році.

Разом з цим, відповідно до умов Кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку в установленому порядку обрано Консультанта з корпоратизації Компанії, яким є ТОВ «Делойт і ТУШ».

На даний час укладається договір між ДП «НАЕК «Енергоатом» та зазначеним Консультантом про надання консультаційних послуг, додатком до якого є технічне завдання Консультанту. В даний час в Компанії створена комісія з відпрацювання питань перетворення ДП «НАЕК «Енергоатом».

Оплата та нормування праці. Відповідно до підвищення соціальних стандартів на державному рівні та на підставі спільної домовленості роботодавця та профспілкового комітету­ ДП «НАЕК «Енергоатом» (спільні рішення від 21.04.2016 №1694 та від 10.11.2016 №1731) з 1 травня і 1 грудня 2016 року підвищено мінімальну тарифну ставку (оклад) для працівників на 5,2% та 10,3% відповідно.

Охорона праці. Виконано частково. Сумарні витрати на засоби та заходи з охорони праці в Компанії, що відносяться до витрат відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №994, за 2016 рік склали за оперативними даними більш ніж 272,1 млн грн. Ці витрати дорівнюють 6,44% від фонду оплати праці Компанії за 2015 рік, що відповідає вимогам статті 19 Закону України «Про охорону праці» (не менше 0,5% від ФОП попереднього року), але не повністю відповідає вимогам Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».

Розвиток соціальної сфери підприємства та соціальні гарантії. Витрати на соціальний розвиток за статтею «Витрати на соціальний розвиток» передбачені в розмірі 304,43 млн грн, оперативні витрати за 2016 рік становлять 336,55 млн грн.

Виходячи з вищенаведеного, конференція трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» постановляє:

1. Інформацію президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковського Ю.О. та голови ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. взяти до відома.

2. Затвердити «Звіт з виконання Колективного договору Компанії у 2016 році». Вважати, що в цілому по Компанії частково виконані пункти 5.2., 5.3., 5.8. Колективного договору Компанії за 2016 рік.

Погодити «Виконання заходів до рішення постанови звітної конференції трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 11 лютого 2016 року №12.

3. Схвалити запропонований проект Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік та погодити додатки до нього.

4. Доручити комісії з підготовки Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік в термін до 31.03.2017 опрацювати всі пропозиції щодо змін і доповнень до Колективного договору, запропоновані під час проведення конференцій трудових колективів відокремлених підрозділів Компанії та цієї конференції та подати узго­джені рішення на розгляд профспілкового комітету та роботодавця Компанії для прийняття відповідних спільних рішень, які будуть невід’ємною частиною Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік.

6. Доручити голові ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Личу О.В. від імені трудового колективу Компанії підписати Колективний договір ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік (з додатками).

7. Вважати першочерговими завданнями для роботодавця та профспілкового комітету Компанії захист тарифу на електроенергію на рівні, достатньому для виконання виробничої програми та Колективного договору на 2017 рік, а також зростання підвищення реальної заробітної плати працівників Компанії.

8. Звернути у 2017 році особливу увагу на вирішення наступних завдань:

 8.1. Забезпечення прийняття Закону України «Про особливості корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом»;

 8.2. Прийняття Закону України №3131 щодо надання права відчуження житлового фонду ДП «НАЕК «Енергоатом»;

8.3. Забезпечення у повному обсязі фінансування та пропорційне надходження коштів на придбання ЗІЗ та спецодягу протягом календарного року відокремленим підрозділам Компанії на 2017 рік;

8.4. Завершення будівництва житлових будинків у містах-супутниках АЕС з високим рівнем будівельної готовності.

9. Роботодавцю та профспілковому комітету ДП «НАЕК «Енерго­атом» забезпечити у повному обсязі фінансування витрат на соці­альний розвиток на 2017 рік.

10. Для забезпечення потреб працівників ВП РАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» у проведенні занять у секціях та групах спортивного спрямування, фізкультурно-оздоровчих клубах та гуртках, звернутися до президента Компанії щодо від­кликання клопотання перед Міні­стерством енергетики та вугільної промисловості з передачі реабілітаційного спортивного комплексу (РСК) до комунальної власності територіальної громади міста Вараш.

11. Звернутися до Президента ДП «НАЕК «Енергоатом»:

– щодо надання доручення відповідним дирекціям Компанії про розробку пропозицій щодо доповнень до Галузевих норм забезпечення засобами індивідуального захисту працівників та подати їх до Міністерства енергетики та вугі­льної промис­ловості України на за­твердження;

– вирішити питання по забезпеченню утримання та функціонування здоровпунктів ВП Компанії та прийняти відповідне спільне рішення з профспілковим комітетом, що буде невід’ємною частиною Колективного договору на 2017 рік;

– визначитися щодо урегулювання питання чергування працівників удома у вихідні та святкові дні;

– про урегулювання питання надання додаткового відпочинку працівникам, що перебувають у відрядженні у вихідні та святкові дні;

– надати доручення відповідним дирекціям Компанії про розробку єдиного підходу до визначення категорій віднесення персоналу до промислово-виробничого та непромислового та прийняти спільно з профспілковим комітетом спільне рішення, що буде невід’ємною частиною Колективного договору на 2017 рік;

– продовжити пошук джерел та можливостей оновлення автобусного парку ВП АЕС та придбання реанімобілів.

12. При затвердженні інвестиці­йної програми ДП НАЕК «Енергоатом» у тарифі на електроенергію на капітальне будівництво, добитися відрахування на соціальний розвиток до 10 відсотків від загальної суми капітальних інвестицій на ці цілі.

13. У зв’язку з посиленням тиску з боку деструктивних сил, щодо дестабілізації ситуації в атомній енергетиці, доручити профспілковому комітету ДП НАЕК «Енергоатом» вжити необхідні дії по захисту іміджу Компанії та її керівників.

14. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковського Ю.О. та голову профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В.

* * *

Під час V звітно-виборної профспілкової конференції НАЕК «Енергоатом» обговорено звіт профспілкового комітету Компанії та відзначено позитивні зрушення щодо захисту трудових та соціально-економічних інтересів атомників за останнє п’ятиріччя.

Відзначено зростання за цей період середньомісячної заробітної плати персоналу на 44%; послідовність у вирішенні соціально-економічних питань членів трудових колективів АЕС та інтересів галузі у цілому. За останні п’ять років не допущено випадків скорочення штату та чисельності персоналу, а також­ направлено у площину переговорів процес корпоратизації Компан­ії й залучення до нього профспілкових представників. За всіма напрям­ками профспілкової діяльності досягнуто позитивних результатів. Головою первинної профспілкової організації НАЕК «Енергоатом» переобрано Олексія Лича, членами ПК ППО Компанії обрано чотирьох делегатів від ХАЕС: Михайла Гука, Леоніда Волкова, Андрія Данилюка та Дмитра Міщенка.

 

П О С Т А Н О В А

V звітно-виборної профспілкової конференції ДП «НАЕК «Енергоатом»

Заслухавши та обговоривши звіт профспілкового комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» за період з березня 2012 року по лютий 2017 року кон­фе­ренція відзначає позитивні зру­шен­ня щодо захисту трудових та соціаль­но-економічних інтересів працівників ДП НАЕК «Енерго­атом».

Протягом 2012-2017 років серед­ньомісячна заробітна плата персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» зросла з 7 967грн до 14 124 грн.

Конференція відзначає послі­довність профспілкового комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» у вирішенні соціально-економічних питань членів трудових колективів АЕС та інтересів галузі в цілому.

За п’ятирічний період недопущено випадків скорочення штату та чисельності персоналу Компанії. Призупинено корпоратизацію ДП «НАЕК «Енергоатом» та направлено даний процес у площину переговорів та залучення профспілкових представників до процесів перетворення.

Досягнуто позитивних зрушень у питаннях підвищення реальної заробітної плати працівників. Не допущено суттєвих зривів виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».

За всіма напрямками профспілкової діяльності досягнуто позитивних результатів.

Плани роботи з питань культурно-масової роботи виконані в повному обсязі із забезпеченням належного фінансування.

Фізкультурно-спортивна робота проводилася відповідно до затверджених іміджевих заходів, про що свідчать досягнення наших працівників, як на всеукраїнських змаганнях, так і міжнародних (чемпіонати та кубки Світу та Європи).

Конференція відзначає якісні зміни в організації санаторно-курортного лікування як працівників Компанії так і членів їх сімей.

Події на сході України та різке збільшення тяжких захворювань працівників – внесли свої корективи у надання матеріальної та благодійної допомоги, що призвело до значного відволікання коштів профспілкового бюджету на ці цілі.

Так за 2012-2013 роки розмір витрат на матеріальну допомогу склав 6 018 тис. грн, а за 2014-2016 роки – 16 597,5 тис. грн.

У звітний період довелось двічі удаватись до акцій протесту у зв’язку із неможливістю урегулювання складних питань забезпечення безпечної експлуатації АЕС шляхом переговорів на галузевому та Урядовому рівнях.

Основними пріоритетними завданнями профспілкового комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» на наступний період конференція визначає продовження та удосконалення усіх напрямків роботи направленої на забезпечення дієвого захисту соці­ально-еконо­мічних та трудових ін­тересів членів профспілкової орга­ніза­ції та забезпечення якісних показ­ників безпечної експлуатації АЕС.

Виходячи з вищенаведеного, конференція

П О С Т А Н О В Л Я Є:

Звіт Голови первинної профспіл­кової організації ДП НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. про роботу профспілкового комітету за 2016 рік узяти до відома.

Роботу профспілкового комітету ППО ДП НАЕК «Енергоатом» у 2016 році визнати задовільною.

Акт ревізійної комісії первинної профспілкової організації ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік – затвердити.

Профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» до 10.05.2017 року розглянути пропозиції і зауваження, що надійшли під час звітно-виборної профспілкової конференції ДП «НАЕК «Енергоатом» та розробити заходи по усуненню критичних зауважень.

Визначити наступні пріоритетні напрямки роботи профспілкового комітету Компанії на 2017 рік:

– забезпечення виконання у повному обсязі Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017рік;

– недопущення зменшення витрат кошторису на соціальний розвиток Компанії на 2017 рік;

– підготовка кадрового резерву на посади голів ППО Компанії;

– підготовка фахівців з розробки нормативно-законодавчих актів при перетворенні ДП «НАЕК «Енергоатом» в корпорацію.

Інформацію про виконання постанови звітної профспілкової конференції від 11 лютого 2016 року №9 – взяти до відома.

Обрати Лича Олексія Васильовича головою первинної профспіл­кової організації державного під­приємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 2017-2022 роки.

Обрати членами профспілко­вого комітету первинної профспіл­кової організації ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017-2022 роки за принципом прямого делегування з правом відкликання та заміни:

Захарова Миколу Федоровича, голову профкому ППО ВП ЗАЕС;

Здравчева Івана Івановича, заст. голови профкому ППО ВП ЗАЕС;

Леонтьєва Ігоря Васильовича, заступника начальника цеху ВП ЗАЕС;

Кравчука Романа Володимировича, начальника зміни енерго­блока ВП ЗАЕС;

Ульянову Олену Володимирівну, заступника начальника УСП – начальника ВСР ВП ЗАЕС;

Кулікова Андрія Володимировича, майстра електроцеху ВП ЮУАЕС;

Макану Валерія Єфимовича, заст.голови профкому ППО ВП ЮУАЕС;

Подгурського Євгенія Алімовича, інженера ЦТАВ ВП ЮУАЕС;

Сніткова Сергія Михайловича, голову профкому ППО ВП ЮУАЕС;

Кордон Дмитрія Терентійовича, звільненого голову цехкому ВП ЮУАЕС;

Мельника Івана Михайловича, голову профкому ППО ВП РАЕС;

Халандач Тетяну Степанівну, інженера з організації, експлуатації та ремонту 1 кат. енергоремонтного підрозділу ВП РАЕС;

Островного Сергія Івановича, начальника зміни РЦ-2 ВП РАЕС;

Цинайло Олену Володимирівну, акумуляторника ЕЦ ВП РАЕС;

Гука Михайла Володимировича, голову профкому ППО ВП ХАЕС;

Міщенка Дмитра Валері­й­овича, заст. начальника по роботі з персоналом ЕРП ВП ХАЕС;

Данилюка Андрія Васи­льовича, начальника зміни енергоблока ВП ХАЕС;

Лавріченка Івана Івановича, голову профкому ППО ВП АРС;

Поліхранова Віктора Пан­телі­йовича, голову профкому ППО ВП АЕМ;

Лапіна Юрія Петровича, голову профкому Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом»;

Волкова Леоніда Леонідовича, голову комісії по роботі з молоддю (старшого інспектора служби відомчого нагляду і пожежної безпеки ВП ХАЕС).

А також за посадою: Лича Олексія Васильовича, голову профкому ППО ДП НАЕК «Енергоатом»

Обрати ревізійну комісію первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» на 2017-2022 роки за принципом прямого делегування з правом відкликання та заміни у складі:

Балаян Антоніна Захарівна, головний бухгалтер профкому ВП ХАЕС;

Вихватень Олена Іванівна, головний бухгалтер профкому ВП РАЕС;

Клімова Олена Валентинівна, економіст ВП ЮУАЕС;

Бромот В’ячеслав Іванович, пенсіонер ППО ВП ЗАЕС.

9.1. Доручити новообраному складу ревізійної комісії на своєму першому організаційному засіданні обрати голову ревізійної комісії первинної профспілкової організації ДП «НАЕК «Енерго­атом».

10. Звіт про використання профспілкових коштів ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2016 році по надходженнях у розмірі 63591,2 тис. грн та видатках у розмірі 62488,6 тис. грн – затвердити.

11. Затвердити кошторис витрат профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік в сумі доходів 73 065,6 тис. грн та видатків 73 065,6 тис. грн за напрямками:

– культурно-масова робота – до 2,7 %;

– фізкультурно-спортивна робота – до 3,9 %;

– оздоровлення працівників та їх дітей – до 82,7 %;

– інші витрати (в т.ч. матеріальна допомога) – до 7,9 %;

– заохочення профактиву, преміювання переможців конкурсів – до 1 %;

– оргвитрати та навчання профспілкових кадрів та профактиву – до 1,8 %.

12. У разі необхідності надати дозвіл профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» на коригування даного кошторису в межах затверджених коштів.

13. Доручити профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» звернутися до Адміністрації Компанії про внесення змін в Положення про одноразове преміювання до професійних свят працівників ДП НАЕК «Енергоатом» - ПЛ-К.0.07.377-05 в частині надання відокремленим підрозділам Компанії права самостійного визначення порядку розподілу премії в межах доведеного кошторису.

14. Контроль за виконанням даної постанови покласти на Голову ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В.