Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» створене у жовтні 1996 р. Компанія є оператором усіх діючих атомних електростанцій України. Її основна мета – збільшення виробництва електроенергії та коефіцієнту використання встановленої потужності АЕС за умови постійного підвищення рівня безпеки експлуатації.

Чотири атомні станції – Запорі­зька, Рівненська, Южно-Українська­ та Хмельницька, а також «Атомпроектінжиніринг», «Атомремонтсер­віс», «Науково-технічний центр», «Аварійно-технічний центр», «Атоменергомаш», «Атомкомплект», «Укренергоефективність», «Складське господарство» і «Управління справами» є відокремленими підрозділами НАЕК «Енергоатом».

14 листопада 2008 року МІнпаливенерго прийняло рішення про передачу Компанії ДП «Донузлавська ВЕС» для її технічного переоснащення та модернізації. У грудні 2008-го Правління Компанії погодило створення відокремленого підрозділу «Донузлавська вітроелектростанція» НАЕК «Енергоатом».

Сьогодні на українських АЕС працює п’ятнадцять енергоблоків, з них тринадцять – з реакторною установкою типу ВВЕР-1000, а два  – ВВЕР-440. Україна посідає восьме місце у світі і п’яте в Європі за показником встановленої потужності АЕС.

Частка виробництва електроенергії на АЕС залишається стабільно високою: якщо в 1996 році вона була на рівні 43,8%, 2000-му –  45,3%, то в 2004-му – 53,2%, 2005-му –  52,3%, 2006-му – 46,9%, 2007-му  –  47,5%, 2008-му – 46,8%, у 2009-му – 47,9%, а торік – 47,4%.

Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» на НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку діючих АЕС держави. Крім того, основними завдан­нями «Енергоатому» сьогодні є спорудження нових і подовження ресурсу наявних енергопотужностей, придбання свіжого і вивезення відпрацьованого ядерного палива, створення національної інфраструктури поводження з опроміненим ядерним паливом, фізичний захист об’єктів атомної енергетики, перепідготовка і підвищення квалі­фікації персоналу, розв’язання            соці­альних проблем працівників Компанії тощо.

Серед пріоритетів «Енергоатому» – добудова третього і четвер­того блоків Хмельницької АЕС. 9 червня 2010 року підписано Між­урядову українсько-російську угоду про співробітництво в будівництві енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Після завершення розробки проекту техніко-економі­чного обгрунтування третього та четвертого енергоблоків ХАЕС та (у складі ТЕО) оцінки впливів на навколишнє середовище у травні 2011-го проведено активну фазу консультацій з громадськістю 30-кілометрової зони. Організаціям та громадянам, зареєстрованим для участі у процесі консультацій, надано вичерпну інформацію, зібрано запитання, зауваження та пропозиції. Окрім того, відповідно до міжнародних зобов’язань, Україна поінформувала суміжні країни про можливі транскордонні впливи Х-3/Х-4.  

Окрім того, фахівці Компанії працюють над подовженням термі­ну експлуатації українських енергоблоків. Визначальним у цьому відношенні став 2010 рік, адже  вперше в Україні після реконструкції та модернізації було продовжено на 20 років строки експлу­атації діючих енергоблоків №1 та №2 Рівненської АЕС. Набутий досвід Компанія використовує і при продовженні термінів експлуатації енергоблоків №1,2 ЮУАЕС та №1,2 ЗАЕС.

Компанія також працює над спорудженням централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС, вибором нового типу реактору, створенням незамкненого ядерно-паливного циклу, пошуком варіантів альтернативного ядерного палива та над іншими важливими питаннями.