Нам корисна спiвпраця з ХАЕС

Відомий дослідник зауважив: «Медицина оберігає людину, ветеринарія – людство». Викладачі та учні Млинівського державного техні­куму ветеринарної медицини, який знаходиться у Рівненській області, добре розуміють відповідальність,  покладену на людей, що присвячують себе боротьбі з недугами тварин. У нашому навчальному закладі крім профільних предметів викладається така дисципліна, як безпека життєдіяльності.

Коли сім років тому учні та викладачі технікуму вперше відвідали Хмельницьку АЕС, всі були вражені багатоступеневим процесом виробництва електроенергії. Принаймні зрозуміли, що на станції не може бути другорядною жодна, як на перший погляд, дрібничка. Всі технологічні процеси мають бути синхронізовані. У процесі виробництва задіяне складне обладнання, управління яким під силу лише кваліфікованим працівникам.

У навчальній програмі безпеки життєдіяльності є розділ «Радіаці­йна безпека». Під час відвідування Хмельницької АЕС ми висловили побажання одержати більше інформації саме у цьому напрямку.

Спеціалісти електростанції на конкретних прикладах розповіли про радіаційний контроль довкілля. З’ясувалось, що моніторинг довкілля здійснюється на території зони спостереження ХАЕС у радіусі 30-ти кілометрів за допомогою автоматизованої системи радіаційного контролю. Показово, що за весь період експлуатації двох енергоблоків на означеній території жодного разу не було зафіксовано перевищення природного­ гама-фону. Але представників технікуму ветеринарної медицини більше цікавило, на основі яких досліджень встановлю­ється концентрація ізотопів у повітрі, грунті, воді, а також в рослинах, бо саме із ними постійно контактують сільськогосподарські тварини. Спеціалісти цеху радіаці­йної безпеки дали нам з цього приводу вичерпну інформацію, відповіли на інші запитання.

За останні сім років наші візити на Хмельницьку АЕС стали традиційними, за що велика вдячність адміністрації станції, фахівцям багатьох підрозділів. Під час екскурсій наші учні довідались про складові підготовки фахівців різних спеціальностей. Цікавою та пізнавальною була розповідь начальника відділу підготовки оперативного персоналу­ навчально-тренувального центру Вадима Тарикіна про використання повномасштабного тренажера для навчання оперативного пер­соналу. Користуючись нагодою, сту­ден­ти поцікавились рів­нем кваліфікації працівників електростанції, які мають доступ до виконання відповідальних робіт з експлуатації складного обладнання. Вадим Тарикін роз’яснив, що вони повинні насамперед мати базову вищу освіту, яка є  лише першою сходинкою в атомній «ієрархії». Практично кожен розпочинає  трудову діяльність із робочих посад, поступово підвищуючи кваліфікацію. А потім доводиться пройти курс додаткового навчання і ліцензування, і лише тоді з’являється можливість працювати у складі оперативного персоналу. Але на  цьому опанування теоретичних та практичних навиків не закінчується. Практично він триває протягом всієї трудової діяльності працівника­.

Торік новий набір наших студентів також ознайомився із повномасштабним тренажером і була нагода поцікавитись думкою фахівців про аварію на японській АЕС «Фукусіма». Натомість почули розповідь про певну недосконалість систем захисту цієї електростанції в порівнянні із технологічними особливостями реакторних установок, які експлуатуються в Україні, Росії. Було наголошено, що після аварії на ЧАЕС вітчизняна атомна енергетика перебуває під постійним контролем міжнародних експертів, що сприяло виконанню низки заходів із підвищення рівнів безпеки, покращенню експлуатаці­йних характеристик всіх  діючих в Україні ядерних енергоблоків. Вони надійніші за аналоги, що експлуатуються, зокрема і в Японії.

Коли делегація технікуму вирішила зробити на  пам’ять групове фото про відвідини навчально-тренувального центру, на нараду головних інженерів українських АЕС поспішав головний інженер ХАЕС Віктор Макєєв. Гості запропонували йому при­єднатись до численної де­легації. Відтак у нас зберігається світлина з шанованим у атомній галузі спеціалістом, заслуженим енергетиком України.

Сьогодні у Млинівському державному технікумі ветеринарної медицини навчається понад 600 студентів, які опановують такі спеці­альності, як ветеринарія, бджіль­ництво, рибництво та аквакультура. Не випадково у гостей виникла зацікавленість діяльністю дільниці біомеліорації гідротехнічного цеху ХАЕС.

На території рибгоспу екскурсантів зустрів іхтіолог Михайло Ковба. Він розповів про основні напрямки роботи дільниці, наголосивши, що від  діяльності підрозділу залежить якість води, яка використовується для підтримки технологічних процесів ХАЕС. Підтриманню їх певних складових сприяє розведення відповідних видів риб. Їх ще називають біомелі­ораторами.

У ході спілкування мова зайшла  про молюск дрейсену, яку вперше спе­ці­алісти електростанції виявили порівнян­о недавно. Студенти поціка­вились про вплив молюска на діяльність електростанції. Михайло Ковба розповів, що спочатку вона  створювала значні проблеми для експлуатації обладнання, бо масово проникала в трубопроводи і перешкоджала нормальній робо­ті. Це змусило шукати шляхи вирішення проблеми. Вже напрацьова­но низку заходів щодо регулювання чисельності молюска. Було за­про­ва­джене механічне очищення підвід­ного каналу, встановлено спеціальні перешкоди. Фахівці за­пропонували запустити до водойми чорного амура, якого вважають найкращим споживачем дорослих особин дрейсени. Як відзначив іхтіолог, сьогодні вже немає особливих проблем із наяв­ністю молюска, його чисель­ність регулюється. Михайло Ковба також назвав і переваги наявності дрейсени. Основна заслуга її в ефективній фільтрації води, бо на побудову свого панцира дрейсена використовує органічні речовини. Її наявність вказує і на стабільну екологічну ситуа­цію у водосховищі, бо молюск не може існувати в еколо­г­і­чно нестабільному середовищі. Чорний амур вже підтвердив ефективність у боротьбі із дрейсеною, яка є основним його кормом.

Наші учні цікавились, чи не впливає використання води ставка охолоджувача у технологічних цілях на рибні ресурси. Вагомою стала інформація про те, що за хіміко-фізичними властивостями тамтешня вода значно чистіша, ніж у сусідній річці Горинь. Отож і місцева риба є придатною для харчування, принаймні  у станційних закладах громадського харчування без особливих застережень її споживають працівники енергетичного підприємства. Випала нагода провести дегустацію рибних страв і нашій делегації.

Під час відвідин Хмельницької АЕС мені, як викладачу предмету «Безпека життєдіяльності», було важливо переконатись у надійності енергоблоків на ХАЕС. Для себе зробив висновки, що діючі на території України АЕС обслуговують справжні професіонали, досягненнями яких можна гордитись. Варто також відзначити високий рівень навчального процесу, з основними принципам якого не завадило б ознайомитись і представникам інших галузей вітчизняної економіки. Для себе особисто я вже давно зробив висновки, що на сьогодні атомній енергетиці намає альтернативи, лише потрібно дбати про її безпеку.

Валерій Милянчук, 

викладач предмету «Безпека життєдіяльності» Млинівського державного технікуму                             ветеринарної медицини