Наука і практика крокують в ногу

Інтереси та захоплення молоді Хмельницької АЕС виходять далеко за межі основної діяльності підприємства. З  іншого боку ці інтереси і захоплення допомагають молодим працівникам якісніше та ефективніше виконувати основні виробничі завдання і водночас позитивно репрезентувати підприємство в регіоні, країні та за її межами. Одним із таких напрямків діяльності молоді ХАЕС є участь у  наукових дослідженнях.

13 та 15 лютого 2012 року в приміщенні навчально-тренувального центру традиційно, уже вшосте, Радою організації молоді ППО ВП ХАЕС проведено перший етап Конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників ДП НАЕК «Енергоатом» (віком до 35 років включно).

Метою конкурсу наукових доповідей є стимулювання ініціативи, розкриття науково-технічного потенціалу, підвищення загального рівня знань, обмін досвідом, генерація нових ідей у молодих працівників ВП Хмельницька АЕС, членів ППО ХАЕС, і пошук нових шляхів оптимізації виробничого, соціального та профспілкового процесу.

Шістнадцять учасників з десяти структурних підрозділів Хмельницької АЕС змагалися в трьох секціях: технічній, соціальній та профспілковій. Працівники електроцеху (3 учасники), цеху ТАВ (3), енергоремонтного підрозділу, НТЦ (по 2), реакторного, гідротехнічного і хімічного цехів,  відділів контролю металу і охорони праці, виробничо-технічної служби (по 1) представили на розгляд комісії у складі виконуючого обов’язки заступника головного інженера з підготовки персоналу  О. Абраміва, головного технолога С. Троценка, заступника начальника ЕРП Д.Міщенка, голови Органі­зації молоді НАЕК «Енергоатом» О.Хомича під головуванням заступника генерального директора з кад­рів і соціального розвитку В. Демидюка доповіді на актуальні для під­приємства теми. Цьогоріч конкурс викликав неабиякий інтерес в порівнянні з минулими роками (у 2007-2011 роках було відповідно: 5, 10, 5, 4 та 3 учасники), проте це далеко не той показник, який мав би бути на Хмельницькій АЕС, адже соціальна та профспілкова секції були представлені лише однією роботою кожна. На сьогоднішній день подібні конкурси уже пройшли на майданчиках Запорізької та Южно-Української АЕС. Запорізька АЕС делегувала п’ятьох своїх представників на конкурс до Києва – 4 роботи в технічну секцію і одна робота в соціальну. Южноукраїнці будуть презентувати по одному дослі­дженню в кожній секції.

Першопочатково для проведення конкурсу в НТЦ Хмельницької АЕС було визначено час тривалістю чотири години. Проте регламент визначений для доповідей і обговорення відповідно 10 і 5 хвилин було порушено уже першим виступаючим. Теми досліджень були настільки цікавими, змістовними і ґрунтовними, а обговорення конструктивним та активним, що члени комісії не дозволили собі зупинити жодного виступу. Навпаки, після кількох доповідей було прийнято рішення про збільшення часу для презентацій, а крім одного робочого дня визначено додатковий день для виступів і підбиття підсумків.

Нелегкою була робота конкурсної комісії, адже вибрати серед представлених робіт кращі, - неабиякий клопітний процес. При оцiнюваннi роботи учасника конкурсу комiсiя використовувала наступні критерії:  актуальність i важливість теми для Хмельницької АЕС, ДП ПАЕК «Енергоатом», атомної енергетики України;  повнота i доступність викладання матеріалу;  новизна пропозицій i пiдходiв;  практична цiннiсть викладених в доповiдi пропозицiй для Хмельницької АЕС, ДП НАЕК «Енергоатом», атомної енергетики України.

Всі учасники конкурсу показали досконалі знання матеріалу, викладеного у наукових доповідях, зуміли відповісти на додаткові запитання по темі доповіді. Продемонстрували, крім суто технічних знань і умінь, вміле використання своїх аналітичних та ораторських здібностей. Якраз вдале поєднання вищеперелічених умов дозволило наступним працівникам отримати перемогу в конкурсі.

Призові місця розподілились так:

Перше місце в технічній секції виборов Айдер Хайредінов, електрослюсар 5 розряду ЦТАВ з темою: «Дослідження впливу довжини хвилі зондуючого оптичного випромінювання на умови візуалі­зації фазових структур».

Друга позиція у   інженера цеху ТАВ Віталія Шишука: «Впровадження методу частотного регулювання швидкості обертання асинхронних електродвигунів для оптимізації АСУ ТП».

В трійці призерів інженер НТЦ Оксана Кордиш з роботою: «Оптимізація і перспектива розвитку процедури підтримки конфігурації повномасштабного тренажера БЩУ».

Також комісією були відзначені роботи: «Вдосконалення водо-хімічного режиму другого контуру шляхом колекційної обробки робочого середовища органічними амінами» Тетяни Хлонь (хімцех), «Забезпечення безпечної експлуатації елементів колекторів 1 контуру парагенератора ПГВ-1000М» Максима Шматька (відділ контролю металу). Пізнавальними були дослідження про використання тримірного моделювання в програмі AutoCAD при підготовці ремонтного персоналу в НТЦ ХАЕС Руслана Степанюка (НТЦ), про поняття радіації, її вплив і методи захисту від радіоактивного випромінювання Юлії Ковальчук (ЕРП), оптимізацію технічного обслуговування і ремонту на ВП ХАЕС Ірини Булич (ЕРП) та інші.

 Як відзначив Іван Євгенович Абрамів, всім роботам, що не потрапили до трійки призерів, присуджується призове 4-те місце, що говорить про їх високий рівень виконання та актуальність висвітленої проблематики.

Згідно з вимогами “Положення про проведення конкурсiв наукових доповiдей серед молодих працiвникiв ДП НАЕК “Енергоатом”, яке встановлює порядок проведення конкурсiв наукових доповiдей серед молодих працiвникiв ДП ПАЕК “Енергоатом” на другому етапі конкурсу в ДП НАЕК «Енергоатом», який відбудеться незабаром в Києві, Хмельницьку АЕС буде представляти А.Хайредінов. Рішенням комісії було надано таке право і автору цих рядків О. Третяку з тематикою: «Ядерна енергетика: світові тенденції, регіональні перспективи – формування стійкої громадської позиції», та О.Ущаповському, інженеру ЦТАВ: «Гендерний аналіз. Основні аспекти. Практичне застосування». Вони представлятимуть наше підприємство в соціальній та профспілковій секціях відповідно.

Теорія і практика завжди мають іти в ногу. Саме цей принцип сповідують молоді науковці-практики Хмельницької АЕС. Участь у конкурсі, крім суто виробничої потреби, дає можливість молодим людям зібратися, обговорити і подискутувати на виробничі теми, як у вузькому колі, так і з досвідченими колегами в особі членів комісії конкурсу. Хоча переможці конкурсу стимулюються грошовою винагородою згідно з Положенням, однак сам процес дослідження, написання доповіді, під­­го­товки презентації дає набагато більше. Людина, що витратила власний час для наукового дослідження і зуміла його результати представити на розгляд комісії та своїх колег, отримує неабиякий досвід, розширює власні горизонти, піднімає власний авторитет і повагу в колективі. Участь у конкурсі - це формування міцного фундаменту для подальшого наукового, виробничого та кар’єрного зростання.

Закінчився лише перший етап конкурсу, а це означає, що не слід гаяти часу і активно включатися в процес: знайти цікаву тему чи невирішену проблему, дослідити її та викласти власне бачення її вирішення. І це буде матеріал для участі у конкурсі – 2013. Варто зауважити, що переможці мають можливість крім представлення дослідження в Києві, поїхати на Міжнародні конференції в Російську Федерацію та Литву. Дерзайте, колеги, і перемагайте!

Олександр Третяк,

член РОМ ППО ХАЕС