Навчання з фізичного захисту для покращення ефективності взаємодії

Нещодавно у військовій частині 3043 Національної гвардії України відбулись збори з особовим складом, який залучається до несення бойової служби по охороні Хмельницької АЕС в якості начальників варт. Бойова служба у варті, а особливо під час кризових ситуацій, вимагає від особового складу швидких та рішучих дій, які ґрунтуються на своєчасному прийнятті рішення начальником варти. Всі рішення, що приймаються начальником варти - це результат аналізу оперативної обстановки, яка склалася на об’єкті і постійно змінюється. Враховуючи це, найважливішими факторами, що впливають на прийняття рішення начальниками варт є: швидкість отримання інформації, її обсяг та достовірність.

З метою покращення питань взаємодії між службою фізичного захисту та військовою частиною 3043 Національної гвардії України, заступником генерального директора з фізичного захисту і режиму Олегом Редзинцем спільно із командиром частини Костянтином Кабановим прийнято рішення про залучення до проведення зазначених зборів представників служби фізичного захисту, які безпосередньо проводять оцінку та відстеження змін у оперативній обстановці, а саме: начальників змін служби фізичного захисту, операторів  локальних пультів фізичного захисту та операторів центрального пульта фізичного захисту, який на даний час знаходиться у дослідній експлуатації.

До учасників зборів були доведені: представниками служби фізичного захисту – основні завдання та можливості центрального пульта фізичного захисту; представниками військової частини – принципи та основні етапи реагування особового складу варти на кризові ситуації,  вплив  своєчасного та достовірного інформування на реагування при змінах в оперативній обстановці.

Були обговорені та умовно відпрацьовані певні критичні ситуації, які вимагатимуть злагоджених дій. 

З метою формування єдиного підходу до реагування на кризові ситуації, проведено аналіз проблемних питань планування та перевірки ефективності реагування, вміння вчасно та ефективно комунікувати між собою, порядк інформування персоналу та дій персоналу в кризових ситуаціях.

Проведені збори засвідчили їх необхідність та доцільність для подальшого підвищення ефективності взаємодії всіх структур, що забезпечують надійний фізичний захист Хмельницької АЕС.

Власна інформація