Новi енергоблоки з новими партнерами

Згідно із наказом №1062 на етапі інженерно-технічного супроводу та проектних робіт в організаційній структурі ВП ХАЕС 16 вересня 2006 року створено відділ супроводу нових блоків. Протягом дванадцяти років його працівники брали­ активну участь у виконанні заходів підготовчого періоду будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Про все це ми говорили з начальником відділу супроводу нових блоків С.В.Карликом.

- Безпосередньо за  учас­ті персоналу нашого відділу, - зазначив Сергій Володимирович, - проведено обстеження значної кількості обладнання, яке було раніше придбане для будівництва енергоблоків №3 та №4 ВП ХАЕС, виконано аналіз наявності заводської документації на різноманітне обладнання, складені обсяги проведення консерваційних робіт та вимоги до умов зберігання цього обладнання, видані зауваження та пропозиції до технічних вимог на реакторну установку, турбінну установку, головний циркуляційний насос, турбогене­ратор, АСУ ТП. Спеціалісти відділу неодноразово брали участь у нарадах, пов’язаних із питаннями будівництва, розробки переліків обладнання, яке планується до інтегра­ції у проект будівництва нових енергоблоків. Також сприяли організації безпосереднього спілкування­, ознайомлення з недобудованими об’єктами у ході оглядових екскурсій іноземним делегаціям, керів­никам та працівникам органів місцевого самоврядування, підприємств та громадських організацій регіону. Працівники відділу готували презентаційні мате­ріали про хід виконання планів підготовчого пері­оду будівництва, а також матеріали до проведення громадських слухань перед початком буді­вництва енергоблоків №3 та №4 ВП ХАЕС.

Активна фаза консультацій з громадськістю, які проходили під егідою ДП «НАЕК «Енергоатом»­, мала на меті  втілення політики прозорості та відкритості рішень у сфері використання ядерної енергії, більш широкого забезпечення участі громадян та їх об’єднань у формуванні цієї політики та обговоренні питань, пов’язаних з розміщенням, проектуванням та спорудженням ядерних об’єктів. Необхідність таких обговорень стала вимогою як чинного українського законодавства (зокрема, ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» - Ст.11, ЗУ «Про поводження з радіоактивними відходами» - Ст.8, Постанова КМУ «Порядок проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки» від 18.07.1998р. №1122, «Державні будівельні норми України. ДБН А.2.2-1-2003»), так і ряду ратифікованих Україною міжнародних угод («Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», «Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті»). Приводом для початку процесу консультацій з громад­ськістю було завершення розробки техніко-еконо­мічного обґрунтування (ТЕО) спорудження енергоблоків №3 і №4 ХАЕС та у його складі оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві та експлуатації нових енергоблоків. ТЕО виконано на замовлення ДП «НАЕК «Енергоатом» проектною організацією ПАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект». На підставі висновків ОВНС 5 березня 2011 року була опублікована «Заява про екологічні наслідки діяльності при будівництві та експлуатації енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС».

У зв’язку зі зміною постачальника реакторної установки було направлено 11 листів в районні та селищні ради у 2018 році на проведення додаткових слухань. Організували та провели додаткові слухання Шепетівка, Здолбунів, Славута. Від інших населених пунктів відповіді ми не отримали.

Наразі розглядається питання проведення одного загальн­ого обговорення з громадами в Києві, або по одному в Хмельницькій та Рівнен­ській областях.

Працівникам відділу су­проводу нових блоків запа­м’яталась участь у організації огля­ду обладнання реакторної установки, споруд та конструкцій третього та четвертого енерго­блоків Хмельницької АЕС представниками фірми «Skoda». У спеціалістів цієї фірми значний досвід із виготовлення обладнання реакторних уста­но­вок­.

Детальну інформацію про обстеження техніч­ного стану будівельних конструкцій будівель і споруд енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, яке виконувалося ВАТ КІЕП, із залученням «Київ­ської науково-дослідної лабораторії будміст»               ЗАТ «Інститут Оргенергобуд», представники фірми «Skoda» одержали під час робочої наради за участі ЗГДКБ Хмельницької АЕС О. В. Рахлінського. Було зазначено, що протягом певного періоду проводилось обстеження всіх доступних будівель, споруд і конструкцій. Міцність бетону відповідає або перевищує проектні показники, глибина карбонізації бетону в нормі. Товщина металевого облицювання герметичної зони в проектних межах. За результатами обстеження отримано звіти, в яких зазначено всі висновки.

Нині основне завдання ВСНБ – робота з техніч­ними завданнями, які надходять на ВП ХАЕС для погодження. Персонал відділу також проводить дообстеження обладнання, яке зберігається на складах і змонтоване на енергоблоках №3, 4.

За роки, що пройшли з моменту утворення відділу, його спеціалісти провели  велику роботу з обстеження й інвентаризації обладнання, призначеного для 3 і 4 енергоблоків, яке закуплялося ще в радянські часи. Це дозволило визначити, яке із наявного обладнання є морально застарілим і не може бути використаним в подальшому за прямим призначенням, а цілком придатному для експлуатації обладнанню вдалося виконати консерваційні роботи та перемістити в сухі криті складські приміщення, забезпечивши тим самим належні умови його зберігання.

Через денонсацію угоди між Україною і Росій­ською Федерацією про співпрацю у будівництві нових ядерних потужностей, ми заново проходимо довгий шлях підготовчих процедур, який передує прийняттю Верховною Радою відповідного Закону щодо розміщення, проектування та будівництва енергоблоків. ДП «НАЕК «Енергоатом» і Хмельницька АЕС, зокрема, роблять все можливе аби «зелене світло» будівництву ввімкнулося якнайшвидше: шукаємо партнерів як у питаннях будівництва, фінансування, так і виготовлення обладнання.

Протягом 2016 року були розроблені та затверджені: технічні вимоги до реакторної установки типу ВВЕР-1000 для енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС, у складі яких представлені вимоги до системи охолодження корпусу реактора (СОКР) з урахуванням даних, отриманих ІЯД Ржеж. Дані ТВ узгоджені ІЯД Ржеж, Skoda JS, ПАТ «КІЕП», ДП «НАЕК «Енергоатом», Держатомрегулювання та Міненерговугілля України; технічні вимоги до тепломеханічної частини турбінного відділення енергоблоків №3, 4 ХАЕС, які погоджені з ПАТ «Турбоатом.

На підставі узгоджених Технічних вимог ведеться розробка Технічного завдання на турбоустановку для енергоблоків №3, 4 ВП ХАЕС; технічні вимоги до головного циркуляційного насосного агрегата для енергоблоків ВВЕР-1000 №3, 4 ХАЕС, які погоджені ПАТ «Сумське НВО», Skoda JS, ПАТ «КІЕП»; технічні вимоги до автоматизованої системи управління технологічними процесами енергоблоків №3,4 ХАЕС.

На сьогодні ПАТ «КІЕП» виконана досить важлива робота щодо коригування техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва енерго­бло­ків №3, 4 ХАЕС в частинах, які пов’язані із втіленням технології та обладнання реакторної установки європейського постачальника Skoda JS.

У 2017 році виконані наступні першочергові завдання щодо питань будівництва енергоблоків №3, 4 Хмельницької АЕС: проведена експертиза ТЕО в частині, що пов’язана із змінами модифіка­ції реакторної установки; виконана державна екс­пертиза додаткових матеріалів ТЕО; Кабінет Мі­ністрів України прийняв розпорядження №579-р «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування «Будівництво енергоблоків №№ 3, 4 Хмельницької АЕС” (Коригування)» від  26.07.2018 року.

- Які подальші кроки мають бути зроблені?

- Передусім необхідно підготувати та узгодити проект розпорядження уряду про першочергові заходи з реалізації проекту будівництва енерго­блоків №3,4 ХАЕС в Міненерговугілля, Мінрегіонбуді та Держатомрегулювання. А також провести переговори та підписати меморандум із компанією «Skoda JS a.s.» щодо участі у будівництві  ХАЕС-3,4 та постачанні обладнання, прийняти розпорядження Кабінету Міністрів щодо першочергових заходів із реалізації проекту будівництва енерго­блоків №3,4 ХАЕС. В переліку невідкладних завдань підготовка та укладення угоди з          «Skoda JS a.s.» про співробітництво у будівництві енерго­блоків №3,4 Хмельницької АЕС та угоди про конфіденційність, підготовка та підписання міжурядової угоди із республікою Чехія. Між укра­їнською та чеською сторонами вже підписано протокол про наміри та ведуться перемовини про ухвалення відповідного договору.

Останнім аргументом на користь завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС повинен стати закон, який має прийняти Верховна Рада України. Адже раніше проголосова­ний (№5217-VI від 06.09.2012р.) втратив свою чин­ність. І наша електростанція, і Енергоатом загалом­ неабияк зацікавлені у якнайшвидшому внесенні відповідних змін до Закону України «Щодо розмі­щення, проектування та будівництва енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС». Ми готові докласти максимум зусиль аби переконати парламентарів у необхідності позитивного голосування.

Записала Ольга Сокол