Нові технології  потребують додаткових знань

Служба головного метролога ХАЕС, яку з 1 вересня минулого року очолює Ігор Горбачук, створена на підприємстві з метою організації та виконання робіт з метрологічного забезпечення виробництва теплової й електричної енергії. Основним її призначенням Ігор Васильович називає забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань, які проводяться на атомній електростанції, щоб отримати достовірні результати для прийняття подальших рішень, що є запорукою досягнення високого рівня безпеки експлуатації ядерного об’єкта.

Метрологічне забезпечення на ХАЕС здійснюється не лише під час ведення основного технологічного процесу щодо контролю параметрів допоміжного обладнання, технічних матеріалів і засобів, виробничих, технологічних та робочих середовищ на відповідність проектним та технічним вимогам. Такі ж функції персонал СГМ виконує і в ході планово-попереджувальних ремонтів на обох енергоблоках, виконання робіт з модернізації, технічного обслуговування і технологічних випробувань станційного обладнання. Ось і зараз на першому енергоблоці, де якраз триває ППР, представники служби головного метролога задіяні у модернізаційних роботах на таких системах: автоматичного управління резервної дизельної електростанції; нормальної експлуатації важливої для безпеки турбінного відділення; автоматичного регулювання і захисту турбіни та інших.

Об’єктами метрологічного забезпечення на АЕС є засоби вимірювальної техніки, комплекси застосовуваних ЗВТ, що входять в технічні засоби і системи, їх підсистеми, окремі пристрої і елементи, включаючи комплекси програмних засобів обробки, передавання і відображення інформації про параметри, що вимірюються.

- Ігоре Васильовичу, про які, власне, параметри йдеться?

- Лабораторії СГМ проводять відомчу повірку (калібрування) засобів вимірювальної техніки та вимірювальних каналів інформаційно-вимірювальних систем за наступними видами вимірювань: параметри потоку, витрат, рівня та об’єму речовин; вимірювання тиску, вакуумні вимірювання, вимірювання механічних величин, часу та частоти; електричних та магнітних, радіо­технічних та радіоелектронних величин, вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань… Загалом у цьому переліку майже 15 видів вимірювань.

- Чисельність вашої служби…

- 27 осіб. Усі вони мають необхідний досвід і кваліфікацію, проходять навчання в спеціалізованих закладах вищої освіти як персонал, що виконує метрологічні роботи, як того вимагає від нас СОУ НАЕК 011:2019 «Метрологічне забезпечення експлуатації АЕС». Минулого року частина нашого персоналу в кількості 5 чоловік пройшла таку підготовку в ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», що є своєрідним центром підготовки метрологів.

Постійне підвищення кваліфікації – вимога дня, адже останнім часом парк засобів вимірювальної техніки дуже змінився, вони стали більш комп’ютеризовані і мультифункціональні. Потрібні знання і навички.

- Справляєтесь з поставленими завданнями?

- Так, завдяки балансу досвіду і молодечій енергії, адже колектив наш суттєво оновився – із 27 осіб всього кілька людей, котрим сьогодні за п’ятдесят. Намагаємося достойно виконувати свої функції, у минулому році зусиллями нашого персоналу було повірено (відкалібровано) близько 50 000 засобів вимірювальної техніки. Але це не єдиний напрямок нашої діяльності, весь комплекс робіт, який доводиться виконувати підрозділу, набагато об’ємніший. Тісно співпрацюємо з іншими підрозділами станції, які виконують метрологічні функції для забезпечення надійної експлуатації АЕС.

- Чи беруть участь ваші фахівці у проведенні вхідного контролю обладнання?

- Коли йдеться про засоби вимірювальної техніки, які отримує ХАЕС, представники лабораторій нашої служби обов’язково долучаються до проведення вхідного контролю.

- З якими метрологічними організаціями співпрацюєте?

- Про станційні підрозділи ХАЕС я вже казав, що стосується метрологічних центрів, з якими співпрацюємо заради забезпечення точності вимірювань, вони по всій Україні – Київ, Біла Церква, Львів, Івано-Франківськ, Харків, Хмельницький, Рівне, Дніпро.

Ольга Сокол