Реальний внесок Хмельницької АЕС  у економіку України та плани виробництва електроенергії на 2016 рік

Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі та рівень життя населення. Метою соціальної держави, якою відповідно до Конституції є Україна, має бути забезпечення умов для зростання добробуту громадян. Однією з найважливіших складових добробуту в цивілізованих державах є забезпечення громадян і компаній необхідними енергоресурсами.

Енергетична стратегія покликана визначити вектор розвитку галузей енергетики України відповідно до цілей і завдань паливно-енергетичного комплексу України (ПЕК) до 2030 року.

Протягом періоду до 2030 року планується збереження частки генерації електроенергії АЕС на досягнутому рівні – близько половини загального обсягу вітчизняного виробництва. Розмір частки ядерної енергетики в загальному балансі електроенергії підлягає перегляду в залежності від макроекономічних показників економіки України, кон’юнктури світових ринків енергетичних ресурсів та ступеню розвитку та впровадження прогресивних технологічних рішень в енергетиці.

ДП «НАЕК «Енергоатом» - це державна ядерна компанія, яка експлуатує 15 ядерних енергоблоків. На даний час виробляється 60% електроенергії, яка споживається в Україні.

Інформація щодо плану техніко-економічних показників (ТЕП) ВП ХАЕС на майбутнє

ВП ХАЕС є одною із «цеглин» в будівлі ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо виробництва електроенергії АЕС в Україні. На ВП ХАЕС експлуатується 2 енергоблоки по 1000 МВт кожний.

За період з початку введення в 1987 році у промислову експлуатацію спочатку 1 енерго­блока, а далі і 2 енергоблока в 2004 році, Хмельницькою атомною електростанцією станом на 22.11.2015 вироблено 251766 млн кВт*год електроенергії. Динаміка виробництва ВП ХАЕС електроенергії наведена на мал.1.

Максимальний виробіток ВП ХАЕС електроенергії було досягнуто у 2007 році. Виробництво електроенергії склало 14 785 млн кВт*год. Одночасно відпуск електроенергії склав 14 105 млн кВт*год.

За період з початку експлуатації ВП ХАЕС коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) знаходився у межах від 44,8 до 84,4% (мал. 2).

 Одночасно середній коефіцієнт готовності несення номінального електричного навантаження ВП ХАЕС при роботі двох енергоблоків за період 2005-2014 рр. становив 78,6%.

Ще одним із характерних показників роботи Хмельницької АЕС є робота в умовах зниження попиту на електричну енергію (диспетчерські обмеження).

Необхідно зазначити, що середній показник витрати електроенергії на власні потреби за весь період експлуатації ВП ХАЕС в складі двох енергоблоків складає – 4,75% та є практично стабільним та не перевищує встановлених проектних величин – 5,02%. Винятком став 2014 рік, коли виробництво електроенергії значно зменшилось через тривалі ремонти енергоблока №1 (118 діб) і диспетчерські та планові обмеження, а використання електроенергії                         на власні потреби залишилось на практично пості­й­ному рівні.

Виконуючи головне завдання виробництва електроенергії безпечним способом ВП ХАЕС, з урахуванням додержання строків проведення планово-попереджувальних ремонтів  енерго­блоків  №1 та №2 ВП ХАЕС, на 2016 рік заплановано при встановленій потужності 2000 МВт досягт­и наступних ТЕП:

• виробіток електроенергії, млн.кВт*год. -14 347

• відпуск електроенергії, млн кВт*год. - 13 650

• КВВП, % - 81,7

• витрати електроенергії на власні потреби, % - 4,86

• корисний відпуск теплоенергії, тис.Гкал - 220

Вищезазначені показники можуть бути досягнуті у випадку відсутності диспетчерських обмежень та виконання в повному обсязі робіт із реконструкції ВРП-750.

Таким чином, частка прогнозованого виробітку та відпуску електроенергії ВП ХАЕС у 2016 році  має скласти  близько 16% від загального виробництва електроенергії у ДП «НАЕК «Енергоатом».

Василь Летвинко,

начальник виробничо-технічної служби