Наша робота нудною не буває

Функції відділу охорони навколишнього середовища Хмельницької АЕС багатогранні, його діяльність розвивається за двома напрямками: еколого-хімічний моніторинг та отримання підприємством необхідних дозвільних документів у сфері охорони довкілля. Серед аналогічних структурних підрозділів вітчизняних АЕС відділ найменш чисельний, хоча коло обов'язків від цього ніяк не звужується. За роки роботи, а біографія ВОНС бере початок у 1989 році, у підрозділі накопичено великий досвід з чіткої організації виробничого процесу, оперативності дій, професійного підходу до справи. Так було від самого початку, коли на ХАЕС запрацювала лабораторія охорони навколишнього середовища: старші колеги навчали молодших, передаючи свої знання і практичні навички. І хоч за 30 з лишком років у відділі набуто багатющий досвід, це не є приводом для самозаспокоєння, ці набутки не застигли в часі і з кожним днем все більше розвиваються.

- Хочеться, щоб усе працювало як годинниковий механізм, - каже начальник ВОНС Олександр Левицький. - Виходить не завжди, отож, рухатися є куди.

Роботи у персоналу відділу багато, на еколого-хімічну лабораторію, до прик­ладу, покладено проведення контролю всіх об'єктів навколишнього середовища: атмосферного повітря, поверхневих, підземних та стічних вод, грунтів і донних відкладень. За твердженням О.В.Левицького, ці обсяги ніяк не залежать від кількості працюючих енергоблоків. Отож, якщо врешті стане реальністю спорудження 3 і 4 енергоблоків, це ніяк не вплине на звичний режим роботи відділу, передусім його еколого-хімічної лабораторії. Три роки тому вона перебазувалася з промислового майданчика у адміністративне приміщення цеху господарського забезпечення, яке знаходиться у місті. Абсолютно виправданою називає співрозмовник обрану тоді стратегію на модернізацію лабораторного парку, оновлення обладнання, яке б відповідало вимогам часу. Вдалося замінити фактично 90% обладнання, ще  чотири одиниці належить придбати у поточному році і одну в наступному. Таким чином завершиться цілковите переоснащення лабораторії, а це - запорука більш якісної роботи, зручних умов для персоналу.

Одним із напрямків роботи відділу є мінімізація впливів від роботи підприємства на довкілля та раціональне використання природних ресурсів. Є в цьому певні досягнення, адже всі джерела за­бруднення суворо контролюються, от­римані параметри не те, що не пере­вищують, а й не наближаються до допустимих норм.

Під постійним контролем якість води у ставку-охолоджувачі. Його підживлення, на що є відповідні дозвільні документи, зазвичай відбувається за рахунок Горині, передусім у пору весняного повноводдя. Все б нічого, та тільки вода тоді не найкращої якості. З моменту вве­дення в експлуатацію другого енерго­блока, виникла проблема із підвищенням мінералізації ставка-охолоджувача. Якщо у 2004 році загальна мінералізація за вмістом усіх солей складала 400 мг/л, то зараз цей показник наближається до 700 мг/л. Цифра не загрозлива, але спостерігати спокійно за її подальшим рос­том не можна. Вихід знайдено. Закачування води з Горині у водосховище гідротехнічний цех за рекомендаціями ВОНС проводить тепер рівномірно впродовж року, але з обов'язковим дотриманням санітарних норм - витрати води в річці не повинні бути меншими за 6 м3/сек. Такий підхід дав свої результати. За словами Олександра Левицького, за останні два роки процес росту мінералізації нашої водойми вдалося зупинити.

Є у відділі позитивні напрацювання в сфері поводження з відходами. Зміни до закону про побутові відходи спонукали бути більш уважними і не допускати потрапляння до побутових відходів тих видів відходів, на які існує відповідна технологія утилізації чи їх можна вико­ристовувати як вторинну сировину. Першими результатами було значне зменшення утворення побутових відходів і відповідно зростання окремих видів відходів (скло, пластик, папір, інше) які у вигляді вторинної сировини почали передаватися до ВП «Складське господарство».

Зараз на стадії реалізації проект зі створення централізованих майданчиків роздільного збору відходів як на території станції, так і її зовнішніх об'єктів. Наразі бетонуються, згідно з проектом, ділянки території, де будуть змонтовані криті майданчики, захищені від сонця, вітру та атмосферних опадів. На них будуть встановлені спеціально закуплені євроконтейнери – 132 контейнери, до майданчиків зручний під'їзд для автотранспорту, який вивантажуватиме відходи. До речі, в кінці минулого року придбано два нових автомобілі-сміттєвози. В цьому році вже очікується поява перших повністю обладнаних майданчиків.

Насиченим був 2020 рік для персоналу ВОНС в питанні отримання дозвільних документів на провадження підприємcтвом своєї діяльності. Важко давалася робота над отриманням Єдиного дозволу на спецводокористування, але в листопаді таки вдалося це зробити. Варто додати, що на найближчу перспективу отримання нових дозволів не передбачається. "Все необхідне у нас є", - зазначив начальник ВОНС.

А от у минулому році започатковано новий для відділу вид діяльності - отримання дозвільних документів на видалення зелених насаджень. Великих зусиль потребувала також робота з ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки на майданчиках ХАЕС, розроблення та реєстрації на цій підставі Декларації про безпеку. Реалізація такого заходу також зі скарбнички добрих справ 2020 року.

 Не менш важливі справи чекають у поточному році. У травні заплановано проведення екологічного аудиту на ХАЕС, а в липні передбачена перевірка нашого майданчика Державною екологічною інспекцією України. Готуються у відділі до цього відповідально, націлюючись на позитивні результати.

Розмова з Олександром Левицьким була цікавою і тривалою, не все, звісно, вдалося втиснути в рамки цієї статті. Імпонує позитивне налаштування на роботу, яка нудною, за його твердженням, не буває.

Ольга Сокол