У партнерських стосунках із «Львівською політехнікою»

Три роки тому між ДП «НАЕК «Енергоатом» та Національним університетом «Львівська політехніка» ухвалено договір щодо партнерства та співпраці з питань підготовки студентів, які навчаються за спеціальностями «атомна енергетика», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Про співпрацю з Національним університетом «Львівська політехніка» роз­повів заступник начальника навчально­-тре­нувально­го центру з навчальної ро­бо­ти Олег Пугач (на знімку).

  • – Для повноцінного функціонування атомної електростанції є потреба у профільних фахівцях, які виконують роботи на всіх етапах основних технологічних процесів АЕС, – розповідає Олег Михайлович. Цей процес безперервний і не може бути спонтанним. Тому кадрова політика завжди є актуальною, основу її складає планування, аналіз вакансій та співпраця з вишами, які готують спеціалістів за енергетичними спеціальностями. Відтак ми завжди зацікавлені у співпраці з навчальними закладами. На сьогодні плідна співпраця склалась із ви­кладацьким складом Національного уні­верситету «Львівська політехніка». Фахівці вишу чотири роки тому відвідали Хмельницьку АЕС, зокрема навчально-тренувальний центр. Під час їхнього візиту випала нагода обговорити складові взаємостосунків. Ми продемонстрували матеріальнотехнічну базу, яка викликала підвищений інтерес у викладачів кафедри, що спеціалізується на підготовці фахівців для АЕС. Предметна розмова була з доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і тех­ніки України лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувачем кафедрою теплотехніки, теплових та атомних електричних станцій Йосифом Мисаком. Він наголосив, що після анексії Криму і втрати Севастопольського університету, виникла потреба відновити навчання за спеціальністю «атомна енергетика» на базі «Львівської політехніки». Йосиф Степанович розповів про підготовку фахівців різних напрямів для вітчизняної енергетики.

Сам же університет є однією із найдавніших академічних технічних шкіл у Європі. Як технічна академія виш відчинив двері 4 листопада 1844 року. Університет має широкі зовнішньоекономічні зв’язки. З рядом іноземних фірм укладено контракти на експорт результатів науково-технічної діяльності. Угоди про науково-технічне співробітництво укладено з вищими навчальними закладами CШA, Канади, Німеччини, Великобританії, Франції, Австрії, Польщі, Словаччини, Болгарії та інших країн. Цим співробітництвом пере­дбачена участь у міжнародному обміні студентами технічних спеціальностей та стажування за кордоном викладачів і спе­ціалістів. Щороку десятки студентів вишу виїжджають на навчання до Європи та Америки. Такий взаємообмін науковцями та спеціалістами сприяє міжнародному визнанню як Львівської політехніки, так і української наукової дум­ки загалом. Вчені університету розробили перспективні напрями розвитку наукових до­сліджень, які  базуються на діючих протягом багатьох років школах. Ці напрями враховують потреби народного господарства України та її західного регіону, а також сусідніх держав, з якими Україна розвиває взаємовигідні економічні і наукові зв’язки. Враховуючи зазначені фактори, у нас не виникає сумнівів щодо рівня підготовки студентів, принаймні ряд випускників цього вишу вже працевлаштовані на Хмельницькій АЕС.

  • – Які напрямки передбачає договір про співпрацю?
  • – – Насамперед, проведення і керівництво практиками згідно з навчальними планами підготовки першого та другого освітніх рівнів підготовки. Також передбачено проведення окремих лекцій інструкторами НТЦ для студентів Націона­льного університету «Львівська політехніка» за узгодженими тематиками на без­оплатній основі. Окремим напрямом співпраці є допомога Хмельницької АЕС у розвитку матеріально-технічної бази навчального процесу університету.
  • – – Які є зрушення у цьому напрямку?
  • – – Ми отримали лист від ректора Національного університету «Львівська політехніка» про надання навчальних програм нашого навчально-тренувального центру. Відбулось засідання експертної комісії електростанції, де були розглянуті можливості матеріально-технічної допомоги. Наразі триває робота з передачі низки обладнання навчально-тренувального центру до вишу.
  • – Підготував Олександр Шустерук
  • – Фото з архіву редакції